Lediga jobb som Avdelningschef, kommun på Gotland

Se lediga jobb som Avdelningschef, kommun på Gotland. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb på Gotland som finns hos arbetsgivaren.

Avdelningschef

Ansök    Jun 29    REGION GOTLAND    Avdelningschef, kommun
Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle inom områdena fastigheter, vatten/avlopp, gata/mark, kollektivtrafik, avfallshantering och hamnar. Vi tillhandahåller även försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter samt ansvarar för hjälpmedelscentralen. Våra cirka 500 medarbetare utför vårt uppdrag med medborgare, näringsliv och regionens verks... Visa mer
Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle inom områdena fastigheter, vatten/avlopp, gata/mark, kollektivtrafik, avfallshantering och hamnar. Vi tillhandahåller även försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter samt ansvarar för hjälpmedelscentralen. Våra cirka 500 medarbetare utför vårt uppdrag med medborgare, näringsliv och regionens verksamheter i centrum.Vilka är vi?
Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle inom områdena fastigheter, vatten/avlopp, gata/mark, kollektivtrafik, avfallshantering och hamnar.

Vi tillhandahåller även försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter samt ansvarar för hjälpmedelscentralen. Våra cirka 500 medarbetare utför vårt uppdrag med medborgare, näringsliv och regionens verksamheter i centrum.

Den nyetablerade avdelningen är en sammanslagning av vår Gata/park avdelning och avdelningen för Mark och Trafik. Du kommer att få vara med att organisera den nya avdelningen, som kommer att vara etablerad 1 jan 2023. Vi vill att du börjar din anställning så snart som möjligt så att du får möjlighet att vara med och forma förutsättningarna för den nya avdelningen.

Avdelningens ansvar och uppdrag är omfattande och kommer att innefatta drift och utveckling av gator, vägar och parker, upplåtelse av offentlig platsmark, styrning och reglering av trafik samt kollektivtrafik. Avdelningen ansvarar även för en maskinstation och Region Gotlands bilpool. Avdelningen kommer att arbeta med såväl rena driftsfrågor som myndighetsutövning. Det finns idag ca 90 tillsvidareanställda medarbetare som under sommarhalvåret förstärks med ett 30-tal säsongsanställda. Hur avdelningens organisation efter sammanslagningen skall se ut formas under hösten. 

Vi erbjuder ett kvalificerat och varierande arbete med många stimulerande arbetsuppgifter där du blir en del i en större helhet och där vårt uppdrag bidrar till att bygga det Gotländska samhället.

Dina arbetsuppgifter
Ditt uppdrag blir att leda arbetet med att göra avdelningen säker, effektiv och rolig att arbeta inom. Du och dina medarbetare är viktiga i utvecklingen av vårt varumärke, vår myndighetsutövning och hur vi möter våra kunders behov. Som avdelningschef arbetar du genom strategiska mål och visioner och ansvarar fullt ut för ekonomin med en årsomsättning på ca 90 miljoner, ca 80 medarbetare och verksamhet som utförs av både interna och externa utförare.

Du ingår i teknikförvaltningens ledningsgrupp där vi räknar med att du bidrar med initiativkraft, inspiration och nya idéer som kan konkretiseras och användas i praktiken.

Vem är du?
För att klara uppdraget utgår vi från att du har god erfarenhet av arbete i liknande verksamhet. Du har akademisk examen inom relevant område eller annan akademisk utbildning som kan bedömas som likvärdig. Du uppskattar att arbeta såväl strategiskt som operativt och har erfarenhet av både operativt arbete och myndighetsutövning inom de beskrivna områdena. Du trivs i ledarrollen och har flerårig chefserfarenhet. Du känner dig trygg i rollen som chef och har goda erfarenheter och vitsord från chefsbefattningar. Du är en bra ledare som månar om dina medarbetares arbetsmiljö och som vet att ledarskap handlar om att generera resultat genom andra och att du kommer att bedömas utifrån dina medarbetares prestationer. Våra medarbetare behöver en kommunikativ och tydlig chef som tar vara på allas kunskap och erfarenhet för att nå framgång i verksamheten.

Önskvärt är att du har erfarenhet från arbete i politiskt styrd verksamhet och därmed vet vilka krav som ställs på oss som arbetar inom offentlig sektor. Självklart ser vi det som en merit om du har erfarenhet från arbete hos privata aktörer inom området.

Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal såväl som skrift.

B-körkort är ett krav.

Fackliga företrädare:

SACO, Anders Wahlund  [email protected]
VISION, Magdalena Hultström [email protected]
Ledarna, Henrik Sedman [email protected]
Kommunal, Britt-Marie Andersson  [email protected] eller Pia Malmros [email protected]

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.


Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/


På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Avdelningschef hemsjukvården

Ansök    Jul 3    REGION GOTLAND    Avdelningschef, kommun
Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har kunden i centrum. Region Gotlands hemsjukvård ansvarar hälso- och sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå som ges i patientens hem av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut, samt delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Upp... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har kunden i centrum.

Region Gotlands hemsjukvård ansvarar hälso- och sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå som ges i patientens hem av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut, samt delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Uppdraget gäller dygnet runt och omfattar även hälso- och sjukvårdsinsatser på kvällar och nätter i särskilt boende och bostad med särskilt service enligt LSS och SoL.

Hemsjukvården är organiserad i team med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor i nära samarbete med socialtjänstens biståndshandläggare, hemtjänstutförare och primärvårdens läkare. Avdelningen består idag av ca 80 medarbetare fördelat på tre enheter.

Till rollen som avdelningschef söker vi dig som tillsammans med avdelningens enhetschefer vill leda och utveckla vår hemsjukvård framåt, med stort fokus på en god och nära vård.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef för hemsjukvården kommer du att ansvara för utförandet och utvecklingen av Region Gotlands hemsjukvård. Du kommer att styra verksamheten utifrån dess ekonomiska förutsättningar samt sätta dig in i komplexa frågor och vägleda verksamheten.

Ditt uppdrag omfattar bland annat:
- Tillsammans med hälso- och sjukvården utveckla god och nära vård
- Ansvara för samarbete med andra förvaltningar, aktörer och arbetstagarorganisationer
- Chefsansvar för enhetscheferna inom avdelningen
- Arbetsmiljöansvar
- Ekonomi- och resultatansvar
- Utveckling inom kompetensförsörjningsområdet
- Ansvara för omvärldsbevakning inom hemsjukvårdsområdet
- Medverka i förvaltningens ledningsarbete

Som avdelningschef hos oss kommer du även att ansvara för kvaliteten i enlighet med aktuell lagstiftning och rådande kvalitetsdokument. Du rapporterar till förvaltningschefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp.

Vi erbjuder dig ett självständigt och varierande arbete med stimulerande arbetsuppgifter. Hos oss får du möjligheten att bli en del av något större, få chansen att arbeta i välfungerande och unika förvaltningssamarbeten, där vårt uppdrag bidrar till att göra vardagen bättre för alla gotlänningar och där din utveckling blir vår framgång.

KVALIFIKATIONER
Du har relevant akademisk utbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet eller annan lämplig examen. Vi ser det även som mycket meriterande om du har högskolekurser inom kvalitet, verksamhetsutveckling eller ledarskap.

Erfarenhetsmässigt har du gedigen chefserfarenhet inom relevant område, helst från flera olika chefsroller. Du har också erfarenhet av ledarskap i beställar-/utförarorganisation. Kunskap inom hälso- och sjukvårdslagen är en förutsättning, likaså kunskap om hemsjukvårdens målgrupper. Vidare har du goda kunskaper i metoder för utvecklings- och kvalitetsarbete.

Vi ser det även som meriterande om du har goda kunskaper i ekonomiskt tänkande och om SoL och LSS-lagstiftningen.

Som person ser vi att du är strategisk, strukturerad och initiativrik. Du känner stort ansvar för dina uppdrag, dess genomförande och resultat. Du är handlingskraftig och tycker om att se konkreta resultat av ditt arbete.

Som ledare är du trygg, tydlig och närvarande. Du tar tillvara på medarbetarnas kompetenser och du har förmågan att skapa ett arbetsklimat där engagemang och utveckling genomsyrar verksamheten.

Vidare är du en god kommunikatör som obehindrat uttrycker sig i tal och i skrift. Du skapar goda relationer och du har lätt för att samarbete med andra.

B-körkort kommer vara nödvändigt för rollen.

Intervjuer för denna tjänst kommer att hållas under v.35.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Chef barn- och elevhälsan

Ansök    Aug 4    REGION GOTLAND    Avdelningschef, kommun
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vilka är vi? Barn- och elevhälsans arbete riktar sig till alla Gotlands barn och elever och i synnerhet till de... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.Vilka är vi?
Barn- och elevhälsans arbete riktar sig till alla Gotlands barn och elever och i synnerhet till dem som är i behov av särskilt stöd.

Vi arbetar på förskolechef/rektors uppdrag mot förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Vårt arbete har en förebyggande och hälsofrämjande inriktning. Vi stödjer elevernas utveckling mot målen och arbetar för att skapa en positiv lärandesituation och miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Avdelningen består av skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, specialpedagoger syn- och hörselpedagog, sjukhuslärare, SkolFam samt fysioterapeut. Alla dessa verkar tillsammans för att erbjuda en elevhälsa av god kvalitet. 

Dina arbetsuppgifter
Som chef för Barn- och elevhälsan är du närmsta chef för cirka 11 specialister som verkar över hela Gotland. Du har det övergripande ansvaret för att leda, samordna och vidareutveckla verksamheten.

Chefen för Barn- och elevhälsan ansvarar för ledning av specialistfunktionerna med personal- och arbetsmiljöansvar, har budgetansvar och förväntas ansvara och verka för att hålla samman det hälsofrämjande perspektivet för barn och elever på Gotland.

Din närmsta chef är skoldirektören och du ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Du verkställer politiskt fattade beslut och kommer att, i både förvaltningsledningen och som sakkunnig, arbeta med strategiska frågor avseende elevhälsans utveckling på Gotland.

Kommande fokusområden är att ytterligare utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet samt elevernas lärmiljö. I rollen ingår även att kunna vara företrädare för förvaltningen i samverkan och nätverk som rör barn.

Vem är du?
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med beteendevetenskaplig eller medicinsk inriktning, alternativt annan högskoleutbildning som kan bedömas relevant av arbetsgivaren. Har du ledarskapsutbildning är det meriterande.

Vi ser att du som söker har chefs- och ledarerfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet från en pedagogisk organisation och/ eller erfarenhet av att leda i offentlig verksamhet.

Du är en mål- och resultatinriktad person som har en god förmåga till helhetssyn. Du har ett starkt elevfokus och intresse för hälsofrämjande arbete. Du är utvecklingsbenägen och du inspirerar andra till engagemang. Du förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt.

Som ledare har du ett coachande och tydligt ledarskap där du ställer krav och följer upp. Det innebär att du är både lyhörd och har förmåga att skapa struktur för dig och din omgivning.

Utöver formella krav lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaper som anses betydande för rollen.

Kontaktuppgifter till fackliga företrädare:
GLF, Elise Indekeu, [email protected]
Vision, Jane Lindström, [email protected]
SSR, Sara Köhlmark, [email protected]

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.


Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/


På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre