Lediga jobb som Bibliotekarie på Gotland

Se lediga jobb som Bibliotekarie på Gotland. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb på Gotland som finns hos arbetsgivaren.

Bibliotekarie

Ansök    Maj 2    REGION GOTLAND    Bibliotekarie
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vilka är vi? Solbergaskolan är en arbetsplats med ca 690 elever och ca 90 medarbetare. På skolan finns grund... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.Vilka är vi?
Solbergaskolan är en arbetsplats med ca 690 elever och ca 90 medarbetare.

På skolan finns grundskola 5-9, förberedelsegrupper för nyanlända elever årskurs 5-6 och 7-9, samundervisningsklass 7-9, särskilda undervisningsgrupper för elever med specifika svårigheter 7-9 samt resursskola tal- och språk 4-9. Skolan är lokalintegrerad med särskolan och ett samarbete finns.

Vi vill genom tydlig struktur, kollegialt samarbete och gemensamt ansvar skapa en bra studiemiljö för alla. Vi bedriver skolutveckling för att ständigt utvecklas till en skola som ligger i framkant, med fokus på trygghet, trivsel och högre måluppfyllelse. Engagerade lärare med rätt behörighet och ett gott arbetsklimat bidrar till en arbetsplats där du blir en i laget.

Du är välkommen att titta in på vår hemsida, där finns aktuell information om vår verksamhet, hur vår elevhälsa är uppbyggd samt resultat och måluppfyllelse. I två kortfilmer kan du höra elever och lärare berätta om Solbergaskolan, adressen till hemsidan är; http://www.gotland.se/solbergaskolan

Dina arbetsuppgifter
Skolbiblioteket är en viktig del av undervisningen, framför allt när eleverna arbetar med tema- eller grupparbeten, det finns mycket att hämta i skolbiblioteket. En av dina viktigaste uppgifter är att lära eleverna hitta rätt information samt att informera om källkritik.

Skolbiblioteket kan utöver att bidra till goda skolresultat, även verka för kultur, litteratur och bildning i större bemärkelse. Skolbiblioteket är en verksamhet för hela skolan och inte enbart knuten till lokalen. Däremot är lokalen viktig som plats på flera sätt.
En annan viktig uppgift för dig är att värna den traditionella bokens överlevnad i tidsperioden för skolans digitalisering.
Du skall också kunna förse låntagare med böcker på deras modersmål.

Vem är du?
Vi söker en utbildad bibliotekarie som har erfarenhet av att arbeta som skolbibliotekarie och som har mycket god kännedom om ungdomslitteratur. Som skolbibliotekarie väcker du elevernas nyfikenhet kring litteratur och deras lust till att läsa. Du är också mån om att tillsammans med lärare skapa möjlighet för våra elever att delta i olika utvecklande läs- och skrivprojekt.

Arbetet kräver mycket god digital kompetens. Är du insatt i MIK är det en fördel då Medie- och informationskunnighet brukar beskrivas som förmågan att förstå och förhålla sig kritisk till information och innehåll i medier och andra kommunikationskanaler.
Du ska också kunna arbeta självständigt, vara strukturerad och ha en god förmåga att organisera arbetet. Du har lätt för att inspirera andra.

Stor vikt läggs på personlig lämplighet.

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.


Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/


På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Bibliotekarie

Ansök    Jul 14    REGION GOTLAND    Bibliotekarie
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 500 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet. Vilka är vi? Biblioteken på Gotland består av 11 biblioteksenheter situerade från Burgsvik i söder till Fårösund i norr. Huvudbiblioteket Almed... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 500 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet.Vilka är vi?
Biblioteken på Gotland består av 11 biblioteksenheter situerade från Burgsvik i söder till Fårösund i norr.

Huvudbiblioteket Almedalsbiblioteket i Visby är Sveriges enda
integrerade folk- och universitetsbibliotek, beläget i direkt anslutning till Campus Gotland mellan
hamnen och parkområdet Almedalen. Almedalsbiblioteket drivs gemensamt av Region Gotland och Uppsala Universitet.

Biblioteken på Gotland ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken på Gotland har en nyckelroll i invånarnas och studenternas livslånga lärande och står inför många spännande utmaningar framöver.
Vi är mitt i ett utvecklingsarbete för att stärka bibliotekens roll som mötesplats men också att skapa likvärdighet mellan alla bibliotek och höja besöks- och utlåningsstatistiken genom att attrahera fler icke-användare. 

Är du en engagerad akademiker med bred kompetens och ett genuint intresse för att skapa framtiden bibliotek i takt med samhällsutvecklingen? Vill du vara med och utveckla biblioteksverksamheten på Gotland? Vi söker dig som är en teamspelare och kan inspirera din omgivning och bidra till att våra bibliotek bidrar till ett hållbart och öppet samhälle tillgängligt för så många som möjligt.

Dina arbetsuppgifter
I tjänsten som bibliotekarie ingår informationstjänstgöring där du vägleder besökare i det fysiska och digitala biblioteket genom att ge våra besökare ett gott bemötande och god service. Du arbetar med att göra bibliotekets innehåll tillgängligt och förmedla läslust.

Du kommer ingå i någon av våra arbetsgrupper, som leds av en gruppledare, där du tillsammans med kollegor planerar, genomför och utvecklar verksamheten för hela Gotland inom det specialområde du kommer jobba med. Det finns stora möjligheter att utvecklas inom ramen för dina kompetenser eftersom vi just nu är inne i en fas av stark utveckling och förändring.
Tjänsten innebär stor bredd och variation när det gäller arbetsinnehåll men också sedvanligt
biblioteksarbete. Tjänsten innebär arbete på dag- och kvällstid samt vissa lördagar.

Vi söker en bibliotekarie 100 % med tjänsteställe biblioteken på Gotland. Din huvudsakliga arbetsplats kommer att vara i Fårösund och Slite. Fårösunds bibliotek är ett integrerat skol- och folkbibliotek, det innebär ett nära samarbete med skolan och att del av arbetstiden är avsatt för att arbeta mot skolan. Som bibliotekarie i Fårösund har man en viktig roll i att förstärka bibliotekets plats i lokalsamhället. 

Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk examen i biblioteks- och informationskunskap eller annan utbildning som bedöms likvärdigt. Du har ett levande intresse för litteratur, har god litteraturkännedom och kan inspirera andra till läsning. Du är utåtriktad och tycker om att arbeta med människor och utmanas av att utveckla och effektivisera arbetsuppgifter utan att göra avkall på kvalitét och service. 

Som person är du nyfiken, självgående, prestigelös, kreativ och kommunikativ. Att arbeta digitalt i olika former av miljöer är en självklarhet för dig och du uttrycker dig väl i tal och skrift. Erfarenhet av arbete med utåtriktad verksamhet och samarbete med andra aktörer i samhället är meriterande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

B-körkort är ett krav.

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.


Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/


På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Systembibliotekarie

Ansök    Jun 20    REGION GOTLAND    Bibliotekarie
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 500 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet. Vilka är vi? Biblioteken på Gotland består av 11 biblioteksenheter situerade från Burgsvik i söder till Fårösund i norr. Huvudbiblioteket Almed... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 500 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet.Vilka är vi?
Biblioteken på Gotland består av 11 biblioteksenheter situerade från Burgsvik i söder till Fårösund i norr.

Huvudbiblioteket Almedalsbiblioteket i Visby är ett integrerat folk- och universitetsbibliotek, beläget i direkt anslutning till Campus Gotland mellan hamnen och parkområdet Almedalen. Almedalsbiblioteket drivs gemensamt av Region Gotland och Uppsala Universitet.

Biblioteken på Gotland ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken på Gotland har en nyckelroll i invånarnas och studenternas livslånga lärande och står inför många spännande utmaningar framöver.

Vi är mitt i ett utvecklingsarbete för att stärka bibliotekens roll som mötesplats men också att skapa likvärdighet mellan alla bibliotek och höja besöks- och utlåningsstatistiken genom att attrahera fler icke-användare.

Biblioteken på Gotland bytte för ett år sen bibliotekssystem till Koha som bygger på öppen källkod vilket ger stora möjligheter till systemutveckling och kunskapsdelande genom nätverk.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som gillar att arbeta strategiskt och operativt med bibliotekets systemstöd såväl som att jobba i biblioteksrummet och möta låntagare. För att lyckas i anställningen ska du ha intresse och förmåga att se framtidens behov och utveckling inom området med användaren i fokus.

I tjänsten som systembibliotekarie ingår du i ett team som tillsammans förvaltar och utvecklar systemstöd för bland annat katalog- cirkulation- och e-resurser, med målsättningen att anpassa dessa så att de på bästa sätt motsvarar verksamhetens behov och arbetsprocesser. Du kommer ge support och utbildning till bibliotekets medarbetare i frågor som rör systemanvändning och liknande. I tjänsten ingår även löpande arbete med bibliotekets digitala tjänster så som administration av elektroniska medier och kontakter med leverantörer.

Du förväntas i din roll omvärldsbevaka branschens system samt delta i en framtida vidareutveckling av systemens infrastruktur. Arbetet kan innebära att leda grupper i rollen som till exempel projektledare. 

I tjänsten ingår även informationstjänstgöring där du vägleder besökare i det fysiska och digitala biblioteket genom att ge våra besökare ett gott bemötande och god service. Du arbetar med att göra bibliotekets innehåll tillgängligt och förmedla läslust.

Tjänsten innebär arbete på framför allt dagtid samt vissa lördagar. Kvällstid kan förekomma.

Vem är du?
Är du en engagerad akademiker med bred kompetens och ett genuint intresse för att skapa framtidens bibliotek i takt med samhällsutvecklingen? Vill du vara med och utveckla biblioteksverksamheten på Gotland? Vi söker dig som är en teamspelare och kan inspirera din omgivning och medverka till att våra bibliotek bidrar till ett hållbart och öppet samhälle tillgängligt för så många som möjligt. Som person är du social, hjälpsam, ansvarstagande och driven. Du trivs med att arbeta i team, är prestigelös och lösningsorienterad.

Vi söker dig som har en akademisk examen i biblioteks- och informationskunskap, systemvetenskap eller annan utbildning som bedöms likvärdigt.

Meriterande är om du har erfarenhet av:

- arbete med bibliotekssystem eller liknande informationssystem. 

- Koha (bibliotekssystem med öppen källkod).

- Libris katalogisering.

- metadataflöden och olika metadataformat.

- uttag och bearbetning av data, exempelvis .

- administration av e-resurser.

B-körkort är önskvärt.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.


Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/


På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Bibliotekarie

Ansök    Jan 13    REGION GOTLAND    Bibliotekarie
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 500 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet. Vilka är vi? Biblioteken på Gotland består av 11 biblioteksenheter situerade från Burgsvik i söder till Fårösund i norr. Huvudbiblioteket Almed... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 500 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet.Vilka är vi?
Biblioteken på Gotland består av 11 biblioteksenheter situerade från Burgsvik i söder till Fårösund i norr.

Huvudbiblioteket Almedalsbiblioteket i Visby är Sveriges enda
integrerade folk- och universitetsbibliotek, beläget i direkt anslutning till Campus Gotland mellan
hamnen och parkområdet Almedalen. Almedalsbiblioteket drivs gemensamt av Region Gotland och Uppsala Universitet.

Biblioteken på Gotland ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken på Gotland har en nyckelroll i invånarnas och
studenternas livslånga lärande och står inför många spännande utmaningar framöver.
Vi är mitt i ett utvecklingsarbete för att stärka bibliotekens roll som mötesplats men också att skapa likvärdighet mellan alla bibliotek och höja besöks- och utlåningsstatistiken genom att attrahera fler icke-användare. 

Är du en engagerad akademiker med bred kompetens och ett genuint intresse för att skapa framtiden bibliotek i takt med samhällsutvecklingen? Vill du vara med och utveckla biblioteksverksamheten på Gotland? Vi söker dig som är en teamspelare och kan inspirera din omgivning och bidra till att våra bibliotek bidrar till ett hållbart och öppet samhälle tillgängligt för så många som möjligt.

 

Dina arbetsuppgifter
I tjänsten som bibliotekarie ingår informationstjänstgöring där du vägleder besökare i det fysiska och digitala biblioteket genom att ge våra besökare ett gott bemötande och god service. Du arbetar med att göra bibliotekets innehåll tillgängligt och förmedla läslust.


Du kommer ingå i någon av våra arbetsgrupper, som leds av en gruppledare, där du tillsammans med kollegor planerar, genomför och utvecklar verksamheten för hela Gotland inom det specialområde du kommer jobba med. Det finns stora möjligheter att utvecklas inom ramen för dina kompetenser eftersom vi just nu är inne i en fas av stark utveckling och förändring.
Tjänsten innebär stor bredd och variation när det gäller arbetsinnehåll men också sedvanligt
biblioteksarbete. Tjänsten innebär arbete på dag- och kvällstid samt vissa lördagar.

Vi söker en bibliotekarie 100 % med tjänsteställe biblioteken på Gotland.
Din huvudsakliga arbetsplats kommer att vara i Hemse.

 

Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk examen i biblioteks- och informationskunskap eller annan utbildning som bedöms likvärdigt. Du har ett levande intresse för litteratur, har god litteraturkännedom och kan inspirera andra till läsning. Du är utåtriktad och tycker om att arbeta med människor och utmanas av att utveckla och effektivisera arbetsuppgifter utan att göra avkall på kvalitét och service. 

Som person är du nyfiken, självgående, prestigelös, kreativ och kommunikativ. Att arbeta digitalt i olika former av miljöer är en självklarhet för dig och du uttrycker dig väl i tal och skrift. Erfarenhet av arbete med utåtriktad verksamhet och samarbete med andra aktörer i samhället är meriterande.

B-körkort är ett krav.


Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper

 

 

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Enhetschef biblioteken Gotland

Ansök    Dec 20    REGION GOTLAND    Bibliotekarie
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 500 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet. Vilka är vi? Biblioteken på Gotland ingår som en av tre enheter i avdelningen Kultur & Fritid. Huvudbiblioteket är Almedalsbiblioteket, som är ... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 500 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet.Vilka är vi?
Biblioteken på Gotland ingår som en av tre enheter i avdelningen Kultur & Fritid.

Huvudbiblioteket är Almedalsbiblioteket, som är Sveriges enda integrerade folk- och universitetsbibliotek. Övriga bibliotek är situerade från Burgsvik i söder till Fårösund i norr, tillsammans med bokbussenheten utgör biblioteken på Gotland totalt elva enheter.

Biblioteken på Gotland leds av en enhetschef som har en biträdande enhetschef direktrapporterande till sig. Biblioteken på Gotland ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken ska även främja litteraturens ställning och skall vara tillgänglig för alla. Biblioteken på Gotland har en nyckelroll i invånarnas- och studenternas livslånga lärande och står inför många spännande utmaningar framöver.

Nu söker vi en enhetschef.

Uppsala universitet söker samtidigt en enhetschef för universitetsbiblioteksverksamheten på Almedalsbiblioteket. Ett förtroendefullt och välfungerande samarbete mellan de två enhetscheferna är en förutsättning för att verksamheten ska fungera.Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef är du direkt underställd avdelningschef för Kultur och Fritid och deltar i avdelningens ledningsgrupp. Du är ansvarig för enhetens verksamhet avseende personal-, utvecklings- och verksamhetsfrågor samt ansvarig för ekonomi och arbetsmiljö.

En del av uppdraget är att bidra med helhet och strategiskt tänkande men också att ha ett dagligt operativt ansvar i form av bemanning och administrativa uppgifter. 

I uppdraget ingår även att vara drivande i det systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbetet samt att ansvara för att verksamheten drivs enligt gällande styrdokument och mot uppställda mål.

Du arbetar utifrån regionens ledord  "Delaktighet, förtroende, omtanke".

Vem är du?
Du som söker har en akademisk examen. Det kan vara med inriktning informations- och biblioteksvetenskap eller annan för uppdraget relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer.

Du är en erfaren ledare som tidigare haft chefsuppdrag med personalansvar och ekonomiansvar. Det är meriterande om du tidigare haft ledaruppdrag i liknande typ av verksamhet och/eller har drivit utvecklingsprojekt.

Du tycker om att utveckla verksamhet och hantera de möjligheter och utmaningar som uppstår i det arbetet. Du är kommunikativ och bra på att lyssna.

Du skapar delaktighet som ger motivation och engagemang hos dina medarbetare. Genom planering, struktur och kommunikation skapar du förtroende, ger tydlighet i ditt ledarskap och säkerställer att enheten når sina mål.

Du behöver ha B-körkort.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

 
Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Bibliotekarie

Ansök    Apr 13    REGION GOTLAND    Bibliotekarie
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 500 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet. Vilka är vi? Biblioteken på Gotland består av 11 biblioteksenheter situerade från Burgsvik i söder till Fårösund i norr. Huvudbiblioteket Almed... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 500 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet.Vilka är vi?
Biblioteken på Gotland består av 11 biblioteksenheter situerade från Burgsvik i söder till Fårösund i norr.

Huvudbiblioteket Almedalsbiblioteket i Visby är Sveriges ett integrerat folk- och universitetsbibliotek, beläget i direkt anslutning till Campus Gotland mellan hamnen och parkområdet Almedalen. Almedalsbiblioteket drivs gemensamt av Region Gotland och Uppsala Universitet.

Biblioteken på Gotland ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken på Gotland har en nyckelroll i invånarnas och studenternas livslånga lärande och står inför många spännande utmaningar framöver.

Vi är mitt i ett utvecklingsarbete för att stärka bibliotekens roll som mötesplats men också att skapa likvärdighet mellan alla bibliotek och höja besöks- och utlåningsstatistiken genom att attrahera fler icke-användare.

Dina arbetsuppgifter
För att möjliggöra vårt pågående utvecklingsarbete behöver Biblioteken på Gotland förstärkning av två vikarierande bibliotekarier på 100% under hösten, med möjlighet till förlängning. Du kommer att tjänstgöra på bibliotek över hela ön utifrån verksamhetens behov.

I tjänsten som bibliotekarie ingår informationstjänstgöring där du vägleder besökare i det fysiska och digitala biblioteket genom att ge våra besökare ett gott bemötande och god service. Du arbetar med att göra bibliotekets innehåll tillgängligt och förmedla läslust.

Tjänsten innebär stor bredd och variation när det gäller arbetsinnehåll men också sedvanligt biblioteksarbete. Tjänsten innebär arbete på dag- och kvällstid samt vissa lördagar.

Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk examen i biblioteks- och informationskunskap eller annan utbildning som bedöms likvärdigt. B-körkort är ett krav för tjänsten. Meriterande är erfarenhet av bibliotekssystemet Koha samt erfarenhet av arbete med utåtriktad verksamhet och samarbete med andra aktörer i samhället.

Är du en engagerad akademiker med bred kompetens och ett genuint intresse för att skapa framtiden bibliotek i takt med samhällsutvecklingen? Vill du vara med och utveckla biblioteksverksamheten på Gotland? Vi söker dig som är en teamspelare och kan inspirera din omgivning och bidra till att våra bibliotek bidrar till ett hållbart och öppet samhälle tillgängligt för så många som möjligt. Som person är du nyfiken, självgående, prestigelös, kreativ och kommunikativ. Att arbeta digitalt i olika former är en självklarhet för dig och du uttrycker dig väl i tal och skrift. 

Du har ett levande intresse för litteratur, har god litteraturkännedom och kan inspirera andra till läsning. Du är utåtriktad och tycker om att arbeta med människor och utmanas av att utveckla och effektivisera arbetsuppgifter utan att göra avkall på kvalitét och service.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.


Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/


På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Bibliotekarie

Ansök    Sep 13    REGION GOTLAND    Bibliotekarie
Om Region Gotland Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som ... Visa mer
Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!


Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 500 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet.Om verksamheten
Biblioteken på Gotland består av huvudbiblioteket Almedalsbiblioteket, som  är Sveriges enda integrerade folk- och universitetsbibliotek, beläget i direkt anslutning till Campus Gotland mellan hamnen och parkområdet Almedalen i Visby.

Almedalsbiblioteket drivs av Region Gotland och Uppsala Universitet. Övriga bibliotek är situerade från Burgsvik i söder till Fårösund i norr, tillsammans med bokbussenheten utgör biblioteken på Gotland totalt elva enheter.

Biblioteken på Gotland ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken på Gotland har en nyckelroll i invånarnas- och studenternas livslånga lärande och står inför många spännande utmaningar framöver.
Vi är mitt i ett utvecklingsarbete för att stärka bibliotekens roll som mötesplats genom servicepunkter men också att skapa likvärdighet mellan alla bibliotek och höja besöks- och utlåningsstatistiken genom att attrahera fler icke-användare. Just nu håller vi på och implementera KOHA som nytt open source bibliotekssystem på hela Gotland.

Är du en engagerad akademiker med bred kompetens och ett genuint intresse för att skapa framtiden bibliotek i takt med samhällsutvecklingen? Vill du vara med och utveckla biblioteksverksamheten på Gotland? Vi söker dig som är en teamspelare och kan inspirera din omgivning och bidra till att våra bibliotek bidrar till ett hållbart och öppet samhälle tillgängligt för så många som möjligt med fokus på att nå fler icke-användare.

Arbetsuppgifter
I tjänsten som bibliotekarie ingår informationstjänstgöring där du vägleder besökare i det fysiska och digitala biblioteket genom att ge våra besökare ett gott bemötande och god service. Du arbetar med att göra bibliotekets innehåll tillgängligt och förmedla läslust. I tjänsten kan även ingå ett ansvar för Gotlandica som är bibliotekets lokalsamling.

Du kommer ingå i någon av våra arbetsgrupper, som leds av en gruppledare,  där du tillsammans med kollegor planerar, genomför och utvecklar verksamheten för hela Gotland inom det specialområde du kommer jobba med. Det finns stora möjligheter att utvecklas inom ramen för dina kompetenser eftersom vi just nu är inne i en fas av stark utveckling och förändring. 

Tjänsten innebär stor bredd och variation när det gäller arbetsinnehåll men också sedvanligt biblioteksarbete. Tjänsten innebär arbete på dag- och kvällstid samt vissa lördagar.

Vi söker en bibliotekarie 100 % med tjänsteställe biblioteken på Gotland.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen i biblioteks- och informationskunskap eller annan utbildning som bedöms likvärdigt. Du har ett levande intresse för litteratur, har god litteraturkännedom och kan inspirera andra till läsning. Du är utåtriktad och tycker om att arbeta med människor och utmanas av att utveckla och effektivisera arbetsuppgifter utan att göra avkall på kvalitét och service. Det är meriterande om du har även erfarenhet och intresse  av specialsamlingar och katalogisering.

Som person är du nyfiken, självgående, prestigelös, kreativ och kommunikativ. Att arbeta digitalt i olika former av miljöer är en självklarhet för dig och du uttrycker dig väl i tal och skrift. Erfarenhet av arbete med utåtriktad verksamhet och samarbete med andra aktörer i samhället är meriterande.

B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Bibliotekarie

Ansök    Apr 21    REGION GOTLAND    Bibliotekarie
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 500 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet. Biblioteken på Gotland består av huvudbiblioteket Almedalsbiblioteket, som är Sveriges enda integrerade folk- och universitetsbibliotek, beläget i di... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 500 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet.

Biblioteken på Gotland består av huvudbiblioteket Almedalsbiblioteket, som är Sveriges enda integrerade folk- och universitetsbibliotek, beläget i direkt anslutning till Campus Gotland mellan hamnen och parkområdet Almedalen i Visby. Almedalsbiblioteket drivs av Region Gotland och Uppsala Universitet. Övriga bibliotek är situerade från Burgsvik i söder till Fårösund i norr, tillsammans med bokbussenheten utgör biblioteken på Gotland totalt elva enheter.

Biblioteken på Gotland ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken på Gotland har en nyckelroll i invånarnas- och studenternas livslånga lärande och står inför många spännande utmaningar framöver.
Vi är mitt i ett utvecklingsarbete för att stärka bibliotekens roll som mötesplats genom servicepunkter men också att skapa likvärdighet mellan alla bibliotek och höja besöks- och utlåningsstatistiken genom att attrahera fler icke-användare. Just nu håller vi på och implementera KOHA som nytt open source bibliotekssystem på hela Gotland.

Är du en engagerad akademiker med bred kompetens och ett genuint intresse för att skapa framtiden bibliotek i takt med samhällsutvecklingen? Vill du vara med och utveckla biblioteksverksamheten på Gotland? Vi söker dig som är en teamspelare och kan inspirera din omgivning och bidra till att våra bibliotek bidrar till ett hållbart och öppet samhälle tillgängligt för så många som möjligt med fokus på att nå fler icke-användare.

ARBETSUPPGIFTER
I tjänsten som bibliotekarie ingår informationstjänstgöring där du vägleder besökare i det fysiska och digitala biblioteket genom att ge våra besökare ett gott bemötande och god service. Du arbetar med att göra bibliotekets innehåll tillgängligt och förmedla läslust.

Du kommer ingå i någon av våra arbetsgrupper, som leds av en gruppledare, där du tillsammans med kollegor planerar, genomför och utvecklar verksamheten för hela Gotland inom det specialområde du kommer jobba med. Det finns stora möjligheter att utvecklas inom ramen för dina kompetenser eftersom vi just nu är inne i en fas av stark utveckling och förändring.

Tjänsten innebär stor bredd och variation när det gäller arbetsinnehåll men också sedvanligt biblioteksarbete. Tjänsten innebär arbete på dag- och kvällstid samt vissa lördagar. Du kommer sannolikt ha din placering på ett eller flera av våra bibliotek på Gotland.

Vi söker två bibliotekarier med följande placering:
• Bibliotekarie I 100 % med tjänsteställe i Klintehamn och Östergarn, helgtjänstgöring i Hemse (max var fjärde lördag)
• Bibliotekarie II 100 % med tjänsteställe i Slite, helgtjänstgöring (var fjärde lördag) på Almedalsbiblioteket


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en akademisk examen i biblioteks- och informationskunskap, pedagog eller annan utbildning som bedöms likvärdigt alternativt fyller ett behov i verksamheten. Du har ett levande intresse för litteratur, har god litteraturkännedom och kan inspirera andra till läsning. Du är utåtriktad och tycker om att arbeta med människor och utmanas av att utveckla och effektivisera arbetsuppgifter utan att göra avkall på kvalitét och service.

Som person är du nyfiken, självgående, prestigelös, kreativ och kommunikativ. Att arbeta digitalt i olika former av miljöer är en självklarhet för dig och du uttrycker dig väl i tal och skrift. Erfarenhet av arbete med utåtriktad verksamhet och samarbete med andra aktörer i samhället är meriterande.

B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Bibliotekarie

Ansök    Okt 28    REGION GOTLAND    Bibliotekarie
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 700 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet. Almedalsbiblioteket är Sveriges enda integrerade folk- och universitetsbibliotek, beläget i direkt anslutning till Campus Gotland mellan hamnen och pa... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 700 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet.

Almedalsbiblioteket är Sveriges enda integrerade folk- och universitetsbibliotek, beläget i direkt anslutning till Campus Gotland mellan hamnen och parkområdet Almedalen i Visby.
Med sitt unika läge i Almedalen är biblioteket en naturlig och inbjudande samlingsplats för såväl boende som besökande i världsarvsstaden Visby och omgivande Gotland. I Almedalsbiblioteket kan du ta del av vårt utbud och samtidigt njuta av en utsikt över Visbys medeltida husgavlar med havet som närmaste granne.

ARBETSUPPGIFTER
I din tjänst som bibliotekarie kommer du att jobba i biblioteksrummet genom att hjälpa besökare med frågor, sätta upp böcker, hålla ordning och planera, visa låntagare hur man skriver ut eller andra IT- och teknikrelaterade frågeställningar, öppna och stänga, delta i team-möten och andra kollegiala sammanhang.

Du kommer också att jobba ihop med övriga barn- och ungdomsbibliotekarier genom att planera och genomföra program för barn- och unga. Stor del av tjänsten utgår ifrån att fysiskt vara i biblioteksrummet och ge god service till alla våra besökare, däribland barn- och unga.

Tjänsten innebär arbete kvällstid och helger.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en akademisk examen, gärna som bibliotekarie, pedagog eller annan lämplig utbildning. Vi ser att du har erfarenhet av läsfrämjande arbete och tycka att jobba utåtriktat i biblioteksrummet.
Personlig lämplighet värderas högt, det är viktigt att du är positiv med hög servicenivå och tycker om att arbeta i team. Särskilt fokus läggs på erfarenhet mot barn- och unga.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Bibliotikarie

Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 700 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet. På norra Gotland ligger Fårösund och Slite bibliotek. Biblioteket i Fårösund befinner sig i skolans lokaler. Slite bibliotek ligger i Kommunhuset vid ... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 700 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet.

På norra Gotland ligger Fårösund och Slite bibliotek. Biblioteket i Fårösund befinner sig i skolans lokaler. Slite bibliotek ligger i Kommunhuset vid torget i Slite. Biblioteket är ett välsorterat folkbibliotek och kulturellt vardagsrum, för alla åldrar. Slite bibliotek är också ett meröppet bibliotek. Biblioteket är ett välsorterat folkbibliotek och kulturellt vardagsrum för alla åldrar. På biblioteken på Gotland arbetar ca 60 personer fördelade på huvudbibliotek, en bokbuss samt nio filialer.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill ha rollen som ansvarig på ett litet kreativt bibliotek. I ett litet team om två personer skapar du, med hjälp av fantasi och kunskap, ett bibliotek som är angeläget och tillgängligt för alla. Verksamheten har stort fokus på barn, men har besökare i alla åldrar.

Som bibliotekarie ansvar du för att samordna och utveckla verksamheten. Att skaffa kunskap om lokalsamhället, bygga relationer med invånare, lokala aktörer och biblioteksbesökare är viktiga arbetsuppgifter.

Du jobbar även med att utveckla verksamheten och lägger fokus där det behövs för tillfället. Du jobbar alltså för såväl barn som vuxna och brett med alla grupper i samhället, exempelvis med att erbjuda program och utställningar. Utöver verksamhetsansvaret och verksamheten ingår mediearbete och tjänstgöring i låne- och informationsdisk med tillhörande arbetsuppgifter.
Helg och kvällstjänstgöring ingår på det egna men också andra bibliotek på Gotland.

KVALIFIKATIONER
Du är en omvärldsorienterad, nyfiken och litteraturintresserad bibliotekarie med examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Vi söker dig som har erfarenhet av verksamhetsansvar på bibliotek. Du har goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift.

Det är viktigt att du är bra på att samarbeta med andra. Samtidigt måste du tycka om att arbeta självgående och ta ansvar för dina arbetsuppgifter då du ibland arbetar själv. Du har stor frihet att forma verksamheten. Du har ett inkluderande förhållningssätt och vi förutsätter att du sätter besökaren i centrum och har en vilja och förmåga att ge service på ett lugnt och lyhört sätt.
Det är önskvärt om du har kunskap om skolbibliotek och har kompetens inom media- och information och tidsskrifthantering samt kunskap om inköp av litteratur och annan media till bibliotek.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Bokbusschaufför/bibliotikarie/biblioteksassistent

Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 700 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet. Nästan mitt på Gotland ligger Roma samhälle med bra kommunikationer från Visby. Bokbussen på Gotland utgår idag från Roma. Bokbussen på Gotland besöke... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 700 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet.

Nästan mitt på Gotland ligger Roma samhälle med bra kommunikationer från Visby. Bokbussen på Gotland utgår idag från Roma. Bokbussen på Gotland besöker hållplatser, skolor och förskolor över hela ön. Till verksamheten hör även Boken kommer som ger biblioteksservice till dem som inte kan ta sig till ett bibliotek eller Bokbussens hållplatser. Biblioteken har genomfört en större omorganisation med helhetstänkande, vilket innebär att arbete på någon annan biblioteksenhet kan ingå i tjänsten.

Regelbunden kvälls- och helgtjänstgöring ingår.ARBETSUPPGIFTER
Som bokbusschaufför på bokbussen arbetar du med verksamhet riktad till både barn och vuxna, på skolor, förskolor, institutioner samt hållplatser runt om i regionen. Dina arbetsuppgifter är att köra bokbussen, vara ansvarig för skötsel av bokbussen såsom fordonskoll, tankning, tvättning samt städning. Vissa turer kör du ensam och får då sköta all biblioteksservice själv gentemot låntagare. Ibland har du sällskap med en bibliotekarie eller biblioteksassistent. Du arbetar även med vanligen förekommande arbetsuppgifter på bibliotek, såsom tjänstgöring i lånedisk med service till alla våra besökare, allmänna kontorsuppgifter bokuppsättning etc.

Vi söker dig som är flexibel och mångsidig och som är intresserad av att arbeta med människor. Du bör även kunna arbeta med administrativa uppgifter på kontor och bokmagasin.

KVALIFIKATIONER
Tjänsten kräver att du har C-körkort och körvana, digitalt färdskrivarkort och yrkeskompetensbevis (YKB) teknisk kunskap för att kunna ge service till fordonet, samt lägst gymnasieutbildning. Erfarenhet av biblioteksarbete är en merit. Du är en sann servicemänniska som har ett gott bemötande och ser alla individer som lika viktiga. Du är nyfiken och har lätt för att lära dig nya saker. Bitvis är det högt tempo vilket innebär att du måste vara stresstålig och kunna agera lugnt och trevligt i alla situationer. Du bör kunna tala god svenska, vara intresserad av litteratur samt ha datorvana. Ibland kan arbetet vara tungt och en god fysik är nödvändig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Bibliotekarie

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Universitetsbiblioteket är en integrerad del av Uppsala universitet.

Bibliotekets uppgift är att ansvara för den vetenskapliga informationsförsörjningen inom universitetet samt att stödja forskning och utbildning. Universitetsbiblioteket har ca 200 anställda och omsätter ca 270 mkr. Läs mer om oss på https://ub.uu.se/.

Almedalsbiblioteket har som uppdrag att erbjuda alla som bor och vistas på Gotland en fullständig biblioteksservice samt svara för vetenskaplig informationsförsörjning till studenter och forskare på Campus Gotland vid Uppsala universitetet. Almedalsbiblioteket är ett bibliotek för alla, en mötesplats för människor med olika informationsbehov och en länk mellan universitetet och det gotländska samhället. I fokus för verksamheten är stöd till Den lärande människan – från de minsta barnens språkutveckling till högre utbildning och forskning. Läs mer på http://www.almedalsbiblioteket.se/.

Arbetsuppgifter: Vi söker dig som vill arbeta med informationstjänst och undervisning samt kontakt med forskare och lärare vid Campus Gotland. Övriga vid bibliotek förekommande arbetsuppgifter ingår också i arbetet. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att göra Almedalsbiblioteket välkomnande, tillgängligt och attraktivt för alla som besöker oss. 

Kvalifikationskrav: 

- Akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap
- Erfarenhet av arbete i yttre tjänst
- God erfarenhet av och kunskap om tekniska system samt mycket god IT-vana
- God förmåga att kommunicera på svenska och engelska såväl skriftligt som muntligt

Personliga egenskaper är viktiga. Du är ansvarstagande och har en utpräglad teamkänsla samtidigt som du har förmåga att självständigt ta initiativ. Du har serviceanda och fallenhet för utåtriktat arbete. Du är nyfiken och intresserad av ny teknik och de möjligheter som finns inom yrket. Vidare har du intresse för förändringsarbete och förnyelse i biblioteksvärlden.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

- Erfarenhet av biblioteksarbete inom både universitetsbibliotek och folkbibliotek
- Erfarenhet av undervisning

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-12-31.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Enhetschef Heléne Linder, 070-1679999, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 24 februari 2020, UFV-PA 2020/399.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Bibliotekarie, vikariat

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Almedalsbiblioteket är ett integrerat folk- och forskningsbibliotek i Visby, som har som uppdrag att erbjuda hela det gotländska samhället en fullständig biblioteksservice samt svara för vetenskaplig informationsförsörjning till studenter och forskare på Campus Gotland vid Uppsala universitet.

Almedalsbiblioteket ingår som ett av elva campusbibliotek inom Uppsala universitetsbibliotek och ett av tio folkbibliotek på Gotland.
Läs mer om oss på https://www.ub.uu.se/ och https://www.almedalsbiblioteket.se.

Arbetsuppgifter:
Vi söker dig som vill arbeta med informationstjänst och undervisning samt kontakt med forskare och lärare vid Campus Gotland. Till arbetsuppgifterna hör även publikt arbete i biblioteket, inklusive kvälls- och helgtjänstgöring. Övriga vid bibliotek förekommande arbetsuppgifter ingår också i arbetet. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att göra Almedalsbiblioteket välkomnande, tillgängligt och attraktivt för alla som besöker oss. På Almedalsbiblioteket arbetar vi med fokus på ”den lärande människan”, från de allra yngsta till de äldsta.

Kvalifikationskrav:

- Akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap
- Erfarenhet av arbete i yttre tjänst, serviceanda och fallenhet för utåtriktat arbete
- God erfarenhet av och kunskap om tekniska system samt mycket god IT-vana

Personliga egenskaper är viktiga. Du är ansvarstagande och har en utpräglad teamkänsla samtidigt som du har förmåga att självständigt ta initiativ. Du är nyfiken och intresserad av ny teknik och de möjligheter som finns inom yrket. Vidare har du intresse för förändringsarbete och förnyelse i biblioteksvärlden. Du har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, såväl skriftligt som muntligt.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Vikariat t.o.m. 2020-04-10

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Tf. Enhetschef Boel K Gustafsson, 018-471 4084, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 27 september 2019, UFV-PA 2019/2923

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Bibliotekarie vikariat

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kr... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Vi söker nu en vikarie med placering vid vårt integrerade folk- och forskningsbibliotek i Visby.

Almedalsbiblioteket har som uppdrag att erbjuda hela det gotländska samhället en fullständig biblioteksservice samt svara för vetenskaplig informationsförsörjning till studenter och forskare på Campus Gotland vid Uppsala universitet. Almedalsbiblioteket ingår som ett av elva campusbibliotek inom Uppsala universitetsbibliotek och ett av tio folkbibliotek på Gotland. Läs mer om oss på http://www.ub.uu.se/

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta med undervisning och pedagogisk utveckling samt aktivt delta i utvecklingen av forskarstödet. I uppdraget ingår att intensifiera kontakter med våra uppdragsgivare, att marknadsföra bibliotekets resurser samt att ge service till forskare och studenter. Vi söker dig som är en duktig kontaktskapare. Du vågar testa nya metoder på ett kreativt och initiativrikt sätt. Övriga vid bibliotek förekommande arbetsuppgifter så som informationstjänstgöring ingår också i arbetet. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att göra Almedalsbiblioteket välkomnande, tillgängligt och attraktivt för alla som besöker oss. På Almedalsbiblioteket arbetar vi med fokus på ”den lärande människan”, från de allra yngsta till de äldsta.

Kvalifikationer
- Akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap
- Erfarenhet av undervisning
- Erfarenhet av arbete i yttre tjänst, serviceanda och fallenhet för utåtriktat arbete
- God erfarenhet av och kunskap om tekniska system samt mycket god IT-vana

Personliga egenskaper är viktiga. Du är ansvarstagande och har en utpräglad teamkänsla samtidigt som du har förmåga att självständigt ta initiativ och genomdriva projekt. Du är nyfiken och intresserad av ny teknik och de möjligheter som finns inom yrket. Vidare har du intresse för förändringsarbete och förnyelse i biblioteksvärlden. Du har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, såväl skriftligt som muntligt.

Önskvärt/meriterande i övrigt
- Det är meriterande med erfarenhet av arbete vid universitets- eller högskolebibliotek.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2019-07-01

Anställningsform: Vikariat tom 2020-06-30.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Tf enhetschef Boel K Gustafsson, 018-471 4084, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 6 maj 2019, UFV-PA 2019/1317.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre