Lediga jobb som Lärare i förskola/Förskollärare på Gotland

Se lediga jobb som Lärare i förskola/Förskollärare på Gotland. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb på Gotland som finns hos arbetsgivaren.

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vilka är vi? Mellersta Gotlands förskolor består av sju förskolor och i första hand söker vi förskollärare till... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.Vilka är vi?
Mellersta Gotlands förskolor består av sju förskolor och i första hand söker vi förskollärare till Sanda förskola men det kan även bli aktuellt på någon av våra andra förskolor.

Vi har förskolor i Roma, Vänge, Dalhem, Klintehamn, Sanda och Eskelhem. Området leds av rektor, två biträdande rektorer och i vårt område har vi en specialpedagog som handleder arbetslagen löpande och bistår också vad det gäller handledning för att möta enskilda barn eller barngrupper.
Sanda förskola är en förskola med fem avdelningar belägen mitt på ön i lantlig och naturskön miljö och i nära anslutning till skola och fritidshem.

Dina arbetsuppgifter
Arbetet består av att tillsammans med arbetslag och övrig personal, systematiskt planera och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån barngruppens behov och förskolans läroplan. Som förskollärare i arbetslaget förväntas du leda, bedriva undervisning och utbildning utifrån styrdokument samt region Gotlands prioriterade mål. Du gör professionella pedagogiska bedömningar som har effekter på barns lärande och utveckling.

Du anpassar verksamheten både till det individuella barnet och till barngruppen som helhet.
Du skapar lärmiljöer som tilltalar barnen och som skapar möjligheter för barnens lärande och utveckling

Vem är du?
Vi söker dig med examen som förskollärare eller lärare med inriktning på tidigare åldrar med behörighet till förskolan. Erfarenhet från arbete i förskolan är meriterande. Vi söker dig som kan leda på helheten och kan reflektera och utveckla tillsammans med dina kollegor för hela förskolans utveckling.

Arbetet ställer krav på din förmåga att kunna leda och planera det systematiska arbetet. Du ska kunna göra professionella pedagogiska bedömningar som har effekt på barns lärande och utveckling både mot det individuella barnet och gruppen som helhet. God samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande gentemot barn, vårdnadshavare och kollegor. Förutom dina teoretiska och praktiska kunskaper lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.


Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/


På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vilka är vi? Klubbsvampen är en förskola med fyra avdelningar som ligger i östra delen av Visby. Här finns s... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.Vilka är vi?
Klubbsvampen är en förskola med fyra avdelningar som ligger i östra delen av Visby.

Här finns skogen ända in på gården. Personalen arbetar roterande där man följer sina barn genom åren på förskolan. Förskolan har ett eget kök med egen kock som lagar maten.

Klubbsvampen ingår tillsammans med Blå huset, Endre och Vitkålen i Östra Visbys förskolor. Förskolorna samarbetar på olika sätt i det kollegiala lärandet och i den gemensamma kompetensutvecklingen.

Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare ska du leda och ansvara för att planera, genomföra, följa upp och utveckla arbetet på förskolan. Du ska leda det systematiska kvalitetsarbetet och se till att lärande, lek och omsorg bildar en helhet i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Tillsammans med arbetslaget, ska du verka för att barn och vårdnadshavare upplever trygghet, nyfikenhet och glädje.

Vem är du?
Du som söker har förskollärarutbildning och förskollärarlegitimation, alternativt att du inväntar din legitimation. Det är meriterande om du har erfarenhet från yrket.
Du behöver även ha datorvana samt vana av andra digitala medier. Erfarenhet av att arbeta med flerspråkighet är meriterande.

Vi söker dig som har barnen i fokus och tilltro till deras förmåga och kompetens. Du har ett intresse av tillgängliga lärmiljöer och att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande.
Som person ska du ha mycket god samarbetsförmåga och kan vara tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor.

Arbetet ställer krav på din förmåga och kunskap om förskolans styrdokument och kunna omsätta läroplanens mål i det praktiska arbetet. Det är meriterande att du har kunskap och ett intresse av att arbeta med digitala verktyg både som personal och i barngrupp. Det är meriterande att du driver utvecklingen av den pedagogiska lärmiljön.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.


Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/


På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Beskrivning av förskolan Vi är en föräldrakooperativ förskola med barn i ålder 1-6 år som bedriver vår verksamhet i den gamla skolan i Burs socken på Gotland. Barnen är indelade i olika grupper, där varje grupp har en egen hemvist/avdelning som är särskilt anpassad utifrån barnens ålder, utveckling, intressen och behov. Lyckans utegård är stor, varför vi valt att dela in den in mindre gårdar. Syftet är utmana och skapa intresse hos varje barn, men även för... Visa mer
Beskrivning av förskolan
Vi är en föräldrakooperativ förskola med barn i ålder 1-6 år som bedriver vår verksamhet i den gamla skolan i Burs socken på Gotland. Barnen är indelade i olika grupper, där varje grupp har en egen hemvist/avdelning som är särskilt anpassad utifrån barnens ålder, utveckling, intressen och behov.
Lyckans utegård är stor, varför vi valt att dela in den in mindre gårdar. Syftet är utmana och skapa intresse hos varje barn, men även för att kunna se och fånga varje individs nyfikenhet och lust att lära.
Maten har en stor plats i Lyckans vardag. Målet är att laga så mycket som möjligt av närproducerade råvaror.

Pedagogisk inriktning och arbetssätt
? Barn har hundra språk!
? Barn vill veta och skapa sin egen kunskap!
? Barn är kompetenta och livsviktiga samhällsmedborgare!
? På Lyckan ska all verksamhet vila på demokratins grund!
? På Lyckan ska varje barns självkänsla vara i fokus och vårt arbetssätt ska främja barns självständighet!
? Vi är medforskande, utmanade pedagoger som främjar barns nyfikenhet!
? Miljön är den tredje pedagogen!
? Pedagogisk dokumentation ska fånga och föra barns lärande framåt!
Vår verksamhet bygger på Läroplanen för förskolan, 2018. Utifrån Lpfö18 planerar vi vår verksamhet.
Om dig
Vi söker dig som har förskollärarexamen och legitimation/har ansökt om legitimation. Du har tidigare erfarenhet av arbete i barngrupp i förskola. Vi söker dig som är insatt i läroplanen och kan omsätta den i praktiken. Du är nyfiken och engagerad lagspelare som tillför lust i arbetet. Du ska ha vilja och lust att driva utvecklingsfrågor. Har kunskap och erfarenhet av pedagogisk dokumentation. Är nyfiken på lärande för hållbar utveckling.
Välkommen med din ansökan!
Bifoga personligt brev och cv. Lärarlegitimation skall bifogas i ansökan. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
I tjänsten tillämpas provoanställning 6mån
Anställning börjar 1/10 eller enligt överenskommelse Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vilka är vi? Vitkålen är en av de största och äldsta förskolorna i Visby. Förskolan ligger i Bingebyområdet ... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.Vilka är vi?
Vitkålen är en av de största och äldsta förskolorna i Visby.

Förskolan ligger i Bingebyområdet i centrala Visby, har fem avdelningar och arbetar åldersindelat. Personalen arbetar roterande där man följer sina barn genom åren på förskolan. Förskolan har ett eget kök med egen kock som lagar maten.

Vitkålen ingår tillsammans med Blå huset, Endre och Klubbsvampen, i Östra Visbys förskolor. Förskolorna samarbetar på olika sätt i det kollegiala lärandet och i den gemensamma kompetensutvecklingen.

Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare ska du leda och ansvara för att planera, genomföra, följa upp och utveckla arbetet på förskolan. Du ska leda det systematiska kvalitetsarbetet och se till att lärande, lek och omsorg bildar en helhet i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Tillsammans med arbetslaget, ska du verka för att barn och vårdnadshavare upplever trygghet, nyfikenhet och glädje.

Vem är du?
Du som söker har förskollärarutbildning och förskollärarlegitimation, alternativt att du inväntar din legitimation. Det är meriterande om du har erfarenhet från yrket. Arbetet ställer krav på din förmåga och kunskap om förskolans styrdokument och kunna omsätta läroplanens mål i det praktiska arbetet. Det är meriterande att du har kunskap och ett intresse av att arbeta med digitala verktyg både som personal och i barngrupp. Det är meriterande att du driver utvecklingen av den pedagogiska lärmiljön. Erfarenhet av att arbeta med flerspråkighet är meriterande.

Vi söker dig som har barnen i fokus och tilltro till deras förmåga och kompetens. Du har ett intresse av tillgängliga lärmiljöer och att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande.
Som person ska du ha mycket god samarbetsförmåga och kan vara tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet!

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.


Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/


På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare 100%

Är du utbildad förskollärare och vill arbeta på en Skogsmulleförskola? Då kanske vi har jobbet för dig. Vi söker en förskollärare på 100% varav 50% är tillsvidare och 50% långtidsvikariat. Start augusti 2022 eller enligt överenskommelse. Du som söker ska vara utbildad förskollärare/lärare i förskola och ha intresse för natur och miljö och att bedriva verksamhet både utomhus och inomhus. Som pedagog på en Skogsmulleförskola är ditt fokus på att ge barnen et... Visa mer
Är du utbildad förskollärare och vill arbeta på en Skogsmulleförskola? Då kanske vi har jobbet för dig.
Vi söker en förskollärare på 100% varav 50% är tillsvidare och 50% långtidsvikariat. Start augusti 2022 eller enligt överenskommelse.
Du som söker ska vara utbildad förskollärare/lärare i förskola och ha intresse för natur och miljö och att bedriva verksamhet både utomhus och inomhus. Som pedagog på en Skogsmulleförskola är ditt fokus på att ge barnen ett lustfyllt och upplevelsebaserat lärande. Hos oss blir du en del i ett positivt och engagerat team och du förväntas ha samarbetsförmåga och vara flexibel. Alla pedagoger på förskolan är eller blir utbildade i Skogsmullepedagogik av Friluftsfrämjandet.
Sankta Maria förskola ligger i stadsdelen Terra Nova i Visby. Med plats för 24 barn är vi idag en liten och familjär enhet med två avdelningar. Vi arbetar utifrån Friluftsfrämjandets pedagogik ”Skogsmulle i förskolan.” vilket innebär att vi har verksamhet ute varje dag och värnar om varandra och vår gemensamma miljö. Förskolan som drivs av Visby domkyrkoförsamling är belägen i Terra Nova kyrkans lokaler.
Välkommen med din ansökan (personligt brev och cv) senast 27 juni 2022 till [email protected] Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vilka är vi? Mellersta Gotlands förskolor består av sju förskolor och i första hand söker vi förskollärare till... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.Vilka är vi?
Mellersta Gotlands förskolor består av sju förskolor och i första hand söker vi förskollärare till Vänge förskola men det kan även bli aktuellt på någon av våra andra förskolor.

Vi har förskolor i Vänge, Roma, Dalhem, Klintehamn, Sanda och Eskelhem. Området leds av rektor, två biträdande rektorer och i vårt område har vi en specialpedagog som handleder arbetslagen löpande och bistår också vad det gäller handledning för att möta enskilda barn eller barngrupper.

Vänge förskola är en förskola med två avdelningar belägen mitt på ön i lantlig och naturskön miljö och i nära anslutning till skola och fritidshem. Här finns stor möjlighet att vara med och forma framtidens förskola tillsammans med nya och gamla kollegor. Arbetsgruppen består av en blandning av personer som arbetat länge på förskolan och de som är relativt nya. Detta ger en spännande mix av erfarenhet och nya kunskaper som tillsammans med dig ska skap en ny dynamisk grupp som tillsammans formar verksamheten mot förskolans gemensamma mål. Du har möjlighet att möjlighet att vara med och forma verksamhetens arbetssätt och skapa utmanande miljöer.

Dina arbetsuppgifter
Arbetet består av att tillsammans med arbetslag och övrig personal, systematiskt planera och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån barngruppens behov och förskolans läroplan. Som förskollärare i arbetslaget förväntas du leda, bedriva undervisning och utbildning utifrån styrdokument samt region Gotlands prioriterade mål. Du gör professionella pedagogiska bedömningar som har effekter på barns lärande och utveckling.

Du anpassar verksamheten både till det individuella barnet och till barngruppen som helhet. Du skapar lärmiljöer som tilltalar barnen och som skapar möjligheter för barnens lärande och utveckling.

Vem är du?
Vi söker dig med examen som förskollärare eller lärare med inriktning på tidigare åldrar med behörighet till förskolan.

Arbetet ställer krav på din förmåga att kunna leda och planera det systematiska arbetet. Du ska kunna göra professionella pedagogiska bedömningar som har effekt på barns lärande och utveckling både mot det individuella barnet och gruppen som helhet. God samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande gentemot barn, vårdnadshavare och kollegor.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.


Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/


På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vilka är vi? Inom Sydöstra Visby förskolor söker vi nya förskolelärare som vill jobba tillsammans med oss och f... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.Vilka är vi?
Inom Sydöstra Visby förskolor söker vi nya förskolelärare som vill jobba tillsammans med oss och för barnens framtid.

Vi erbjuder en god lärmiljö och engagerade pedagoger, som ger förutsättningar för ett livslångt lärande. Vår grundinställning är att alla ska ha möjlighet att lyckas.

Vi söker två nya förskolelärare till Bogen förskola och en till Glasmästaren förskola.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som förskolelärare kommer du tillsammans med ditt arbetslag och övrig personal att planera, bedriva, utveckla och följa upp undervisningen utifrån barngruppens behov förskolans läroplan och förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. För att på bästa sätt följa barngruppens behov har vi inom Sydöstra Visbys område hjälp och stöd av en specialpedagog samt en pedagogisk utvecklare.

Vem är du?
Vi söker dig med examen som förskollärare eller lärare med inriktning på tidigare åldrar med behörighet till förskolan. Vi vänder oss till dig som är verksam förskollärare. 

För att vi ska lyckas tillsammans vill vi att du delar Region Gotlands värderingar som är -förtroende, omtanke och delaktighet med oss. Arbetet ställer krav på din förmåga att kunna planera och prioritera dina arbetsuppgifter, kunna uttrycka dig i tal och skrift samt samarbeta i team.

Förutom dina teoretiska och praktiska kunskaper lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.

För anställning fordras att du har ett giltigt intyg från belastningsregistret. Det beställs via polisen.

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.


Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/


På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Lärare förskoleklass Innovitaskolan

Innovitaskolan består av 28 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor. Detta söker vi: En utbildad pedagog med inriktning mot förskoleklassen på 100... Visa mer
Innovitaskolan består av 28 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.

Detta söker vi:

En utbildad pedagog med inriktning mot förskoleklassen på 100%.
Vi söker en utbildad pedagog som brinner för de yngsta eleverna i skolan och arbetet i förskoleklassen som är en viktig bro mellan förskola och skola. Du som söker har antingen en lärarexamen eller förskollärarexamen.

Din arbetstid kommer att delas mellan förskoleklass och fritids, där du förväntas planera, genomföra och utvärdera efter läroplanen och våra egna mål.

Vi erbjuder:

En tillsvidaretjänst på 100% i Visby.

Om verksamheten:
Innovitaskolan Visby är en fristående verksamhet för elever i årskurserna F-9. Skolan startade 2002 under namnet Atheneskolan och är en inarbetad verksamhet med hög nöjdhet hos elever, vårdnadshavare och personal. Hos oss finns förskola och skola med sammanlagt 520 barn och elever. Kreativitet, nyfikenhet och hög ambition präglar vår verksamhet och har de senaste åren bidragit till elevernas goda kunskapsutveckling och trivsel.

Skolan har två parallella årskurser från förskoleklass till år 9 och två fritidshemsavdelningar. Den ena arbetar främst mot yngre elever i år F-1 och den andra från år 2 och uppåt. Gemensam öppning och stängning genomförs tillsammans med vår förskola som ligger på gården intill. Fritidshemsavdelningarna arbetar med en gemensam struktur och förutsättningar, gemensamma möten och förutsättningar. Vi har ett stort fokus på heldagslärande, ett gemensamt arbete tillsammans med skolans pedagoger för ett fördjupat och mer kreativt lärande.

De båda förskoleklasserna jobbar mycket tillsammans där gemensam planering och struktur är grundstommen. I varje förskoleklass arbetar två pedagoger med delat ansvar för undervisningen och eleverna.

Verksamheten arbetar även kring våra tre koncept, Balance – medvetenhet kring hälsa, Explore – Utforskande arbetssätt, samt Innovate med nytänkande och innovation. Genom koncepten skapar vi ett varierat aktivitetsutbud utifrån elevens intressen och behov.

Det finns en stabil grund på skolan både vad gäller värdegrund och kunskaper. Framförallt finns här ett härligt driv och vilja att möta eleven. På Innovitaskolan Visby trivs personalen och det kollegiala samarbetet tar sig många uttryck och former. Här har du chans att utvecklas i din yrkesroll och tillsammans med elever, kollegor och skolledning forma verksamheten. Vi har stor tilltro och höga förväntningar både på eleven och varandra.

Låter detta intressant?

Du söker tjänsten genom att klicka på knappen ansök nedan. Vi tar inte emot ansökningar via post eller mail. Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna din ansökan till oss så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 22 06 12 Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100%. Läs mer om vår skola på innovitaskolan.se/visby

Kontaktperson:

Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande rektor Eva Sjögren tel 0498-200971 [email protected]

Välkommen med din ansökan

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vilka är vi? Vi söker nu en förskollärare till Förskolan Törnekvior. Törnekvior är Gotlands nyaste förskola ... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.Vilka är vi?
Vi söker nu en förskollärare till Förskolan Törnekvior.

Törnekvior är Gotlands nyaste förskola belägen på A7-området i Visby och ingår i området Västra Visbys Förskolor. Inom förskoleområdet finns även förskolorna Asken, Humlan, Heden och Linden. Förskoleområdet leds av rektor, biträdande rektor, specialpedagog och administratör. Inom förskoleområdet har vi pedagogiska träffar för kollegialt lärande mellan förskolorna. Du ska ges möjlighet att utvecklas i din förskollärarroll och tillsammans med barn, kollegor och ledning. 

På Törnekvior finns 5 hemvister där de yngsta barnen går på nedre plan och de äldre på övre plan. Förutom respektive hemvist finns gemensamma utrymmen som t.ex. verkstad, torg, matsal och pedagogiskt kök. 

Vi vill att barnen ska bli självständiga individer och få möjlighet att växa och bli reflekterande människor med hänsyn och omsorg till andra människor. Pedagogerna ger barnen en  pedagogisk stimulans för deras utveckling utifrån barnens utvecklingsnivå, behov och förutsättningar. Ett sådant pedagogiskt arbete ger barnen färdigheter och kunskaper som de kan använda vidare i livet. Detta uppnår vi med den kompetens som personalen har, förskolans material samt den stimulerande miljön. 

Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med kollegorna i arbetslaget har du som förskollärare huvudansvar för utbildningen på förskolan. I arbetet ingår planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering av verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer.

Som förskollärare ansvarar du för att leda, planera, dokumentera och utvärdera verksamheten tillsammans med arbetslaget. Du utvecklar och utformar den pedagogiska verksamheten med dina kollegor så att alla barn kan utveckla sitt allra bästa jag. 

Vem är du?
En utbildad, legitimerad och gärna erfaren förskollärare. Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och som har barnens bästa i fokus. 

Vi söker efter en drivande förskollärare som vill vara med och driva förskolans pedagogiska verksamhet. Du ska vara flexibel och kunna anpassa dig utefter barnens behov och utveckling. Du ska ha ett positivt och inkluderande arbetssätt där du ska utmana och utveckla både dig som förskollärare men även resten av personalen. Ditt dagliga arbete ska utgå ifrån läroplanens mål och intentioner då barnets bästa ska vara i främsta rummet. Du som förskollärare ansvarar för att planera, följa upp och utveckla verksamheten utifrån förskolans läroplan. Du ska ha en digital kompetens och även en kunskap kring tillgänglig lärmiljö vilket t.ex. kan innebära att arbeta med alternativ kommunikation. 

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.


Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/


På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vilka är vi? På språkförskolan får barnen språklig stimulans av pedagoger i samverkan med logoped. Verksamhe... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.Vilka är vi?
På språkförskolan får barnen språklig stimulans av pedagoger i samverkan med logoped.

Verksamheten utgår från Läroplan för förskolan, Lpfö 2018, och syftar i ett längre perspektiv till att ge barnet optimala förutsättningar att klara sin skolgång.

Språkförskolan har två avdelningar integrerad i förskolan Storken i Visby. Hela verksamheten genomsyras av medveten språkstimulans.
Vi har 14 platser för barn med avvikande språkutveckling.
Barnen är mellan 3-6 år och remitteras till oss från logopedmottagningen.
Vi har hela Gotland som upptagningsområde.

Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare ska du leda och ansvara för att planera, genomföra, följa upp och utveckla arbetet på förskolan. Du ska leda det systematiska kvalitetsarbetet och se till att lärande, lek och omsorg bildar en helhet i enlighet med läroplanens mål och intentioner.
Tillsammans med arbetslaget, ska du verka för att barn och föräldrar upplever trygghet, nyfikenhet och glädje.

Vem är du?
Du som söker har förskollärarutbildning och förskollärarlegitimation, alternativt att du inväntar din legitimation. Du behöver även ha datorvana samt vana av andra digitala medier. 

Vi söker dig som har barnen i fokus och tilltro till deras förmåga och kompetens. Du har ett intresse av tillgängliga lärmiljöer och att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. Du har ett intresse av att arbeta med digitala verktyg både som personal och i barngrupp. Erfarenhet av att arbeta med flerspråkighet är meriterande.

Som person ska du ha mycket god samarbetsförmåga och kan vara tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du har god kommunikationsförmåga och kan förmedla uppdraget till vårdnadshavare och kollegor.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet! 

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.


Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/


På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Innovitaskolan består av 28 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor. Detta söker vi: En utbildad och gärna erfaren förskollärare. Vi söker dig som ... Visa mer
Innovitaskolan består av 28 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.

Detta söker vi:
En utbildad och gärna erfaren förskollärare. Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och som har barnens bästa i fokus.

Vi erbjuder:
En tillsvidaretjänst på 100% med de arbetsuppgifter som ingår i förskolans uppdrag.

Om verksamheten:
Innovitaskolan består av 28 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.

Det som kännetecknar Innovitaskolorna är tre gemensamma koncept: Balance, Explore och Innovate. Samtliga koncept syftar till att förbereda och rusta eleverna med förmågor och nyckelkompetenser som efterfrågas i såväl nutid som framtid. 28 Innovitaskolor finns inom landets gränser. Här finns forum och plattformar för kollegialt samarbete, nytänkande och gemensamma utmaningar. Kika gärna på vår hemsida så får du veta mer!

Det finns en stabil grund på förskolan och skolan både vad gäller värdegrund och kunskapande. Framförallt finns här ett härligt driv och vilja att göra sitt yttersta. På Innovitaskolan Visby trivs personalen och det kollegiala samarbetet tar sig många uttryck och former. Här har du chans att utvecklas i din förskollärarroll och tillsammans med barn, kollegor och skolledning forma verksamheten. Vi har stor tilltro och höga förväntningar både på barnen och på varandra.

Vår förskola består av tre avdelningar med sammanlagt 60 barn i åldrarna 1-6 år. På vår enhet är barnens trygghet och lärande självklart i fokus. Vi är ett arbetslag med hög kompetens som jobbar nära tillsammans för att tillgodose varje individs behov och utveckling.

Låter detta intressant?
Du söker tjänsten genom att klicka på knappen ansök nedan. Vi tar inte emot ansökningar via post eller mail. Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna din ansökan till oss så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 22 06 05. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. Läs mer på www.Innovitaskolan.se

Kontaktperson:
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Eva Sjögren, Innovitaskolans biträdande rektor tel: 0498-200971, [email protected] Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida www.innovitaskolan.se/Visby

Varmt välkommen med din ansökan Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vilka är vi? Förskolan Persgränd är Visbys äldsta förskola och ligger i Visby innerstad. Den har tre avdelni... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.Vilka är vi?
Förskolan Persgränd är Visbys äldsta förskola och ligger i Visby innerstad.

Den har tre avdelningar, Hugin, Munin och Ratatosk.

Förskolegården är unik i sitt slag och utmanar både leken och barnet. Genom sitt läge i innerstaden är Persgränd mitt i historien med hav, kultur och stad rakt utanför dörren. 

Personalen i huset arbetar efter en modell, där personalen roterar mellan avdelningarna på årsbasis.

Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare ska du leda och ansvara för att planera, genomföra, följa upp och utveckla arbetet på förskolan. Du ska leda det systematiska kvalitetsarbetet och se till att lärande, lek och omsorg bildar en helhet i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Tillsammans med arbetslaget, ska du verka för att barn och föräldrar upplever trygghet, nyfikenhet och glädje.

Vem är du?
Du som söker har förskollärarutbildning och förskollärarlegitimation, alternativt att du inväntar din legitimation. Du behöver även ha datorvana samt vana av andra digitala medier.
Erfarenhet av att arbeta med flerspråkighet är meriterande.

Vi söker dig som har barnen i fokus och tilltro till deras förmåga och kompetens. Du har ett intresse av tillgängliga lärmiljöer och att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. Du har ett intresse av att arbeta med digitala verktyg både som personal och i barngrupp. 

Som person ska du ha mycket god samarbetsförmåga och kan vara tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du har god kommunikationsförmåga och kan förmedla uppdraget till vårdnadshavare och kollegor.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet! 

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.


Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/


På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare Grundskolan

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vilka är vi? Skolan omfattar förskoleklass, åk 1 till 6 samt två fritidshemsavdelningar. Vårt upptagningsomr... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.Vilka är vi?
Skolan omfattar förskoleklass, åk 1 till 6 samt två fritidshemsavdelningar.

Vårt upptagningsområde är i första hand socknarna Fole, Hejnum, Bäl, Lokrume, Gothem, Källunge och Vallstena. Vi har ca 115 härliga elever. Skolan är belägen med fantastisk natur in på knuten som utnyttjas i den dagliga verksamheten.

Hos oss hittar du engagerade medarbetare som aktivt arbetar för att utveckla skolan. Vi arbetar med att skapa tillgängliga lärmiljöer utifrån SPSM:s värderingsverktyg. Skolans vision är att Fole skola ska vara en skola där alla vågar ta hand om varandra, göra sitt bästa och tänka nytt.

I höst går vi in i en ny organisation där det blir en rektor och två biträdande rektorer för norra Gotlands skolområde från Fole skola till Fårösund skola. I området ingår skolorna: Fole F till 6, Solklintsskolan F till 9, Lärbro F till 6 och Fårösund F till 9.

Du kommer att arbeta på Fole skola men det finns även möjlighet till kollegialt lärande via dom andra skolorna som ingår i området. Vi hoppas att du vill vara med och utvecklas tillsammans med oss i den nya organisationen.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har förskollärarexamen för att undervisa i förskoleklass. I tjänsten ingår mentorskap i Förskoleklassen tillsammans med en kollega.  Du kommer ingå i ett arbetslag tillsammans med andra lärare, fritidspedagoger och elevresurser. Vi arbetar tillsammans för att våra elever ska känna trygghet och glädje och nå läroplanens mål. Att informera, vägleda, inspirera och motivera är något du arbetar dagligen med i mötet med elever. Du kommer även att samverka med vårdnadshavare som är en viktig del i barnens utveckling i skolan.

Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Det är meriterande om du är legitimerad lärare F-3 och har erfarenhet av att arbeta med barn som av olika skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.

Vi söker dig som är intresserad av utvecklingsarbete. Du trivs med att arbeta med flera arbetsuppgifter samtidigt. Du har god förmåga att skapa goda relationer till medarbetare, barn/elever och vårdnadshavare. Du ska vilja arbeta i nära samarbete med kollegor och du sätter eleverna, deras lärande och utveckling och verksamhetens kvalitet i centrum.

Som person är du öppen, nyfiken, ansvarsfull och flexibel. Som person kännetecknas du av en positiv inställning och ett lösningsfokuserat arbetssätt.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.


Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/


På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vilka är vi? Södra Gotlands förskolor består av sex förskolor, som leds av en rektor och en biträdande rektor. ... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.Vilka är vi?
Södra Gotlands förskolor består av sex förskolor, som leds av en rektor och en biträdande rektor.

I området har vi även vår erfarna specialpedagog och vår kunniga skoladministratör. Förskolorna har gemensamma pedagogiska träffar, vilket sker både digitalt samt fysiskt. Vilket vi ser som en styrka att möjliggöra kollegialt lärande och ett utbyte av erfarenheter mellan våra förskolor.

Vi söker nu en förskollärare till vår förskoleområde, och i dagsläget inte klart vilken av förskolorna det blir, då vi håller på med personalbemanning för hela området. Vi ser framemot din ansökan för att bli en del av vårt team pedagoger på Södra Gotlands förskolor.

Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare är du pedagogiskt ansvarig och leder det systematiska kvalitetsarbetet. Vi söker dig som med oss vill fortsätta att utveckla och fördjupa ett utforskande arbetssätt och kan vara drivande i förskolans projekt och barns lärprocesser.

Du ser den pedagogiska lärmiljön som tillgänglig och föränderlig för att skapa de bästa förutsättningar för barns lärande och utforskande. Du arbetar med pedagogisk dokumentation som redskap för barns lärprocesser och utveckling, leder reflektion och samtal med barn och kollegor. Du skapar förtroendefulla samarbeten med vårdnadshavaren tillsammans med dina kollegor, där barns lärande och utveckling är i fokus.

Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad legitimerad förskollärare/lärare i förskolan.

Vi ser det meriterande om du har stort intresse av utforskande arbetssätt i processer med pedagogisk dokumentation och lärmiljö som verktyg. Vi ser det också meriterande med arbetslivserfarenhet.

Som person är du målmedveten och tycker att det är roligt med utvecklingsarbete. Du har en god samarbetsförmåga och skapar goda relationer med såväl kollegor, barn och vårdnadshavare. Du är tydlig och i din kommunikation. Har förmåga att kombinera teori och praktik i ditt dagliga arbete. Du är nyfiken på barns tankar och värnar om demokratiska värden.

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.


Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/


På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vilka är vi? Väskinde förskola består av sex avdelningar och ligger naturskönt mitt i en levande landsbygd i Vä... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.Vilka är vi?
Väskinde förskola består av sex avdelningar och ligger naturskönt mitt i en levande landsbygd i Väskinde, alldeles intill skolan.

Närheten till naturen inspirerar det pedagogiska arbetet och det finns många möjligheter att utforska närområdet. Under hösten 2022 påbörjas byggnationen av en helt ny förskola i Väskinde, något som ger nya möjligheter att utforma den fysiska miljön tillsammans med den pedagogiska tanken.

Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare ska du leda och ansvara för att planera, genomföra, följa upp och utveckla arbetet på förskolan. Du ska leda det systematiska kvalitetsarbetet och se till att lärande, lek och omsorg bildar en helhet i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Tillsammans med arbetslaget, ska du verka för att barn och föräldrar upplever trygghet, nyfikenhet och glädje.

Vem är du?
Du som söker har förskollärarutbildning och förskollärarlegitimation, alternativt att du inväntar din legitimation. Du behöver även ha datorvana samt vana av andra digitala medier. 

Vi söker dig som har barnen i fokus och tilltro till deras förmåga och kompetens. Du har ett intresse av tillgängliga lärmiljöer och att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. Du har ett intresse av att arbeta med digitala verktyg både som personal och i barngrupp. Erfarenhet av att arbeta med flerspråkighet är meriterande.

Som person ska du ha mycket god samarbetsförmåga och kan vara tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du har god kommunikationsförmåga och kan förmedla uppdraget till vårdnadshavare och kollegor.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet! 

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.


Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/


På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vilka är vi? Vi söker nu en förskollärare till förskolan Humlan och den inkluderande avdelningen Heden. Den ... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.Vilka är vi?
Vi söker nu en förskollärare till förskolan Humlan och den inkluderande avdelningen Heden.

Den ingår i förskoleområdet Västra Visbys Förskolor. Övriga förskolor i området är Törnekvior, Asken och Linden.
Barngruppen består av 15 barn i åldrarna 1-6 år. Det finns 5 platser riktade till barn med funktionsnedsättningar i behov av extra vuxenstöd under hela sin vistelse på förskolan. Det finns ett tätt samarbete med habilitering, ledning och specialpedagog. Barngruppen har tillgång till funktionell musikterapi, och riktade insatser som t.ex. sinnesrum och bad. För att möjliggöra inkludering finns ett tätt samarbete mellan förskollärare, assistent och vårdnadshavare. Verksamheten utgår från barnets vardag, erfarenhet och dagsform. Alla barn erbjuds en mångfald av möjligheter under dagen. Individers lika värde återspeglas i både handlingar och förhållningssätt. Miljön är utformad så den blir utvecklande och tillgänglig för alla barn och verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet. Lek, kommunikation, gruppgemenskap och socialt samspel främjar barnets utveckling. Miljön på Heden strävar efter att vara stimulerande och utvecklande för alla barn. Den strävar efter att möjliggöra självständighet för alla barn. Alternativ kommunikation, som t.ex. TAKK, bildstöd, syntolkning används både riktat till barn och generellt till alla barn i barngruppen.

 

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att driva arbetet tillsammans med två andra förskollärare och erfarna medarbetare inom olika yrkeskategorier. Den samlade kompetensen utgör Hedens styrka och framgångsfaktorer. Du kommer i din roll som förskollärare, att verka i en lärande organisation med möjligheter till kollegialt lärande. I arbetet ingår handledning av specialpedagog, förskolans ledning samt samarbetsmöten med t.ex. barnhabilitering, syn - och hörselpedagog. 

Vem är du?
Vi söker dig som är skicklig, erfaren och har en förskollärarlegitimation.

Det är meriterande om du har erfarenhet från yrket och har arbetat med barn i behov av särskilt stöd. Det är också meriterande om du har ytterligare utbildning inom det specialpedagogiska området, som t.ex. TAKK, bildstöd osv.

Det är meriterande om du har erfarenhet från yrket och har arbetat med barn i behov av särskilt stöd. Du har förmåga att arbeta inkluderande och kan skapa en tillgänglig lärmiljö för alla barn, både fysisk, pedagogisk och social.

Tjänsten kräver att du har en förskollärarutbildning.

Vi ser att du har en förmåga att se möjligheter och att ha varje barns utveckling och lärande i centrum. Du leder undervisningen på förskolan i enlighet med förskolans styrdokument samt förskolans systematiska kvalitetsarbete. Tillsammans med arbetslaget förväntas du verka för en utbildning av hög kvalitet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Som förskollärare på Heden ska du leda och organisera möjligheter för ett inkluderande arbete och organisera barngruppen med anpassade aktiviteter för att skapa möjligheter för alla barns utveckling och lärande. God förmåga att leda är därför viktigt för att klara det komplexa uppdraget som förskollärare på Heden. Det handlar om att ha ett gott ledarskap, social förmåga och skicklighet att skapa goda relationer med ett tydligt barnfokus och förhållningssätt.

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vilka är vi? Förskoleområde Södra Visbys Förskolor består av de fem förskolorna Bullerbyn, Korallen, Myran, Tor... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.Vilka är vi?
Förskoleområde Södra Visbys Förskolor består av de fem förskolorna Bullerbyn, Korallen, Myran, Torpet och Ängen.

Förskolorna är belägna i södra Visby samt Vibble.

På Södra Visbys Förskolor är vi just nu inne i ett fördjupningsarbete med Språk och jämställdhet där vi fortbildar personalen inom områdena. Vår vision är att alla barn på våra förskolor ska få lära och utvecklas i tillgängliga lärmiljöer på ett lustfyllt sätt.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som förskollärare är du ansvarig för att leda det pedagogiska arbetet tillsammans med ditt arbetslag. Du planerar, bedriver, utvecklar och följer upp undervisningen utifrån barngruppens behov, förskolans läroplan i Södra Visbys systematiska kvalitetsarbete.

Som förskollärare i Södra Visbys Förskolor kommer du att se en tydlig röd tråd som binder samman det vi gör från organisation till undervisning. Du kommer få möta många kompetenta kollegor – både på din förskola och genom olika nätverk och utvecklingsgrupper där andra förskolor i vårt område deltar.  

Vem är du?
Vi söker dig med examen som förskollärare eller lärare med inriktning på tidigare åldrar med behörighet till förskolan. Förutom dina teoretiska och praktiska kunskaper lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.

För att vi ska lyckas tillsammans vill vi att du delar Region Gotlands värderingar förtroende, omtanke och delaktighet med oss.

För anställning inom förskola, grundskola eller fritidshem fordras att du har ett intyg från belastningsregistret. Länk till blankett finns hos polisen.se.

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Guteskolan söker Förskolelärare/Barnskötare

Guteskolan är en fristående f-9 och gymnasieskola på Gotland som startade 2007 och fr.o.m höstterminen 2014 så drivs all verksamhet i Visby. I januari 2016 så utökades Guteskolan med förskoleverksamhet. Skolan har ca. 350 elever i grundskolan, 230 elever på gymnasienivå och 150 barn i förskolan. Guteskolan - en skola med ett annorlunda och roligt upplägg. Där står gemenskap, glädje, lust och meningsfullhet i centrum för det vardagliga arbetet. Här kan du... Visa mer
Guteskolan är en fristående f-9 och gymnasieskola på Gotland som startade 2007 och fr.o.m höstterminen 2014 så drivs all verksamhet i Visby. I januari 2016 så utökades Guteskolan med förskoleverksamhet.
Skolan har ca. 350 elever i grundskolan, 230 elever på gymnasienivå och 150 barn i förskolan.


Guteskolan - en skola med ett annorlunda och roligt upplägg. Där står gemenskap, glädje, lust och meningsfullhet i centrum för det vardagliga arbetet. Här kan du känna dig trygg och bli inspirerad att förverkliga dig själv på alla plan, både det personliga och det intellektuella. Dagligen möter du människor som uppmuntrar dig att testa nya saker och stärker dig i din identitet. Du får möjlighet att växa och utvecklas. Guteskolan har höga målsättningar och en tro på att ALLA kan. En fantastisk resa har tagit sin början och det är DU som bestämmer hur den kommer att fortsätta.


Vi ställer höga krav på din samarbetsförmåga, både med eleverna och med övrig personal. Vår strävan är att arbeta tematiskt och i större projekt och ser gärna att du tar egna initiativ till annorlunda undervisning. Vår verksamhet präglas av öppenhet och dialog med ungdomar så väl som vuxna. Guteskolan har en tydlig hälsoprofil där vi bjuder alla elever på frukost och har rörelsepass alla dagar i alla årskurser. Är du glad, kreativ och vågar testa något nytt då ska du arbeta tillsammans med oss på Guteskolan!


Utbildning/Erfarenhet
Vi söker förskollärare och barnskötare till våra förskolor på både deltid och heltid.
I arbetsuppgifterna ingår att arbeta i Guteskolans förskoleverksamhet.


Varaktighet
Tillsvidare både deltid och heltid
6 månader provanställning tillämpas


Tillträde
Augusti 2022 eller enligt överenskommelse.


Vi undanber oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Guteskolan söker Förskolelärare/Barnskötare

Guteskolan är en fristående f-9 och gymnasieskola på Gotland som startade 2007 och fr.o.m höstterminen 2014 så drivs all verksamhet i Visby. I januari 2016 så utökades Guteskolan med förskoleverksamhet. Skolan har ca. 340 elever i grundskolan, 220 elever på gymnasienivå och 140 barn i förskolan. Guteskolan - en skola med ett annorlunda och roligt upplägg. Där står gemenskap, glädje, lust och meningsfullhet i centrum för det vardagliga arbetet. Här kan du... Visa mer
Guteskolan är en fristående f-9 och gymnasieskola på Gotland som startade 2007 och fr.o.m höstterminen 2014 så drivs all verksamhet i Visby. I januari 2016 så utökades Guteskolan med förskoleverksamhet.
Skolan har ca. 340 elever i grundskolan, 220 elever på gymnasienivå och 140 barn i förskolan.


Guteskolan - en skola med ett annorlunda och roligt upplägg. Där står gemenskap, glädje, lust och meningsfullhet i centrum för det vardagliga arbetet. Här kan du känna dig trygg och bli inspirerad att förverkliga dig själv på alla plan, både det personliga och det intellektuella. Dagligen möter du människor som uppmuntrar dig att testa nya saker och stärker dig i din identitet. Du får möjlighet att växa och utvecklas. Guteskolan har höga målsättningar och en tro på att ALLA kan. En fantastisk resa har tagit sin början och det är DU som bestämmer hur den kommer att fortsätta.


Vi ställer höga krav på din samarbetsförmåga, både med eleverna och med övrig personal. Vår strävan är att arbeta tematiskt och i större projekt och ser gärna att du tar egna initiativ till annorlunda undervisning. Vår verksamhet präglas av öppenhet och dialog med ungdomar så väl som vuxna. Guteskolan har en tydlig hälsoprofil där vi bjuder alla elever på frukost och har rörelsepass alla dagar i alla årskurser. Är du glad, kreativ och vågar testa något nytt då ska du arbeta tillsammans med oss på Guteskolan!


Utbildning/Erfarenhet
Vi söker förskollärare och barnskötare till våra förskolor på både deltid och heltid.
I arbetsuppgifterna ingår att arbeta i Guteskolans förskoleverksamhet.


Varaktighet
Tillsvidare både deltid och heltid
6 månader provanställning tillämpas


Tillträde
Januari 2022 eller enligt överenskommelse.


Vi undanber oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Förskollärare

Om Region Gotland Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som ... Visa mer
Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!


Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.Om verksamheten
Till våra förskolor runt om på ön söker vi nu cirka 20 förskollärare som vill jobba tillsammans med oss för barnens framtid.

Vi genomför en gemensam rekrytering för våra förskolor för att kunna skapa grunden för en likvärdig förskola på Gotland.

Förskolan på Gotland ska ge en bra start i livet. Vi vill att barn, ungdomar och föräldrar ska kunna se tillbaka på förskoletiden som en positiv och utvecklande period i familjens liv. Region Gotland erbjuder en god lärmiljö och engagerade pedagoger, som ger förutsättningar för ett livslångt lärande. Vår grundinställning är att alla ska ha möjlighet att lyckas.

 

Arbetsuppgifter
I rollen som förskollärare kommer du tillsammans med ditt arbetslag och övrig personal att planera, bedriva, utveckla och följa upp undervisningen utifrån barngruppens behov, förskolans läroplan och förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.

Som förskollärare i Region Gotland kommer du att se en tydlig röd tråd som binder samman det vi gör; arbetet med tillgängliga lärmiljöer. Områden som vi fokuserar särskilt på just nu är genus och jämställdhet, språkutveckling och arbetsmiljön på våra förskolor. Vi har också nyligen kommit fram till en milstolpe i vår målsättning att skapa kvalitativa och likvärdiga förskolor genom en ny organisation som trädde i kraft hösten 2021. Vi har skapat bättre förutsättningar för mer likvärdiga områden där varje organisation kan ha tillgång till de specialfunktioner som behövs.

Vi vet att din utveckling kommer att vara vår framgång och inom ramen för uppdraget erbjuder vi både gemensam och individuell kompetensutveckling. Genom gemensamma fortbildningar och nätverksträffar, delade målsättningar, stödfunktioner och kollegialt lärande jobbar vi tillsammans för att ge våra barn bästa möjliga utveckling.

Du kommer att arbeta i någon av våra 39 förskolor - i första hand utifrån dina önskemål. Du kan också bli erbjuden en arbetsplats utifrån hur din profil matchar verksamhetens aktuella behov.

Aktuellt rekryteringsbehov:
• Norra Gotlands förskolor (Fole, Fårösund, Lärbro, Slite ingår): 2
• Västra Visbys förskolor (Asken, Humlegården, Linden, Törnekvior ingår): 2
• Sydöstra Visbys förskolor (Bogen, Bryggaren, Glasmästaren, Kabyssen, Skräddaren, Myllan ingår): 1
• Norra Visbys förskolor – Stenkyrka: 1
• Norra Visbys förskolor – Väskinde: 2
• Östra Visbys förskolor – Endre: 1
• Östra Visbys förskolor – Blå huset: 1
• Östra Visbys förskolor – Vitkålen: 2
• Södra Visbys förskolor – Västerhejde: 3
• Mellersta Gotlands förskolor – Dalhem: 1
• Mellersta Gotlands förskolor – Sanda: 2
• Mellersta Gotlands förskolor – Vänge: 1
• Södra Gotlands förskolor – Hemse: 4Kvalifikationer
Vi söker dig med examen som förskollärare eller lärare med inriktning på tidigare åldrar med behörighet till förskolan. Vi vänder oss både till dig som är verksam förskollärare och dig som studerar din sista termin till förskollärare och snart tar din examen.

Förutom dina teoretiska och praktiska kunskaper lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet. För att vi ska lyckas tillsammans vill vi att du delar Region Gotlands värderingar förtroende, omtanke och delaktighet med oss.

För anställning inom förskola, grundskola eller fritidshem fordras att du har ett intyg från belastningsregistret. Länk till blankett finns hos polisen.se.Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Om Region Gotland Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som ... Visa mer
Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!


Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.Om verksamheten
På Lyckåkerskolan arbetar vi i team, årskursvis tillsammans skola och fritidshem.

I teamet arbetar sex till sju pedagoger med olika kompetens och utbildning, dessutom finns tillgång till specialpedagog och speciallärare.
Möjligheten att variera arbetet och få en större delaktighet för eleverna är en grundtanke med vårt arbetssätt.

Vi arbetar för att varje elev ska få möjlighet att möta och utvecklas genom ett skapande och undersökande arbetssätt med kreativitet och nyfikenhet. Digitala verktyg är en naturlig del av undervisningen.

Arbetsuppgifter
Arbetet består i att tillsammans med en annan lärare, förskollärare och fritidspersonal planera, leda och genomföra det pedagogiska arbetet i den egna hemvisten.
Du ska tillsammans med arbetslaget driva den pedagogiska utvecklingen i skolan och bidra till ett positivt arbetsklimat. Vi ser att samarbete och en samsyn kring elevernas hela dag och samarbete mellan skola och fritidshem, där allas olika kompetenser tas tillvara är en förutsättning för att skapa helhet och trygghet över hela dagen för såväl elever som vuxna

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad och behörig lärare för förskolan/förskoleklass. 
Du har förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har förmåga att individualisera undervisningen utifrån elevernas behov.

Du är en tydlig ledare i klassrummet som skapar struktur, sammanhang och utmaning i lärandet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du bör ha god social kompetens samt nyfikenhet och vilja att arbeta i team kring elevgruppen. Du tar ansvar för att utveckla arbetet i såväl teamet som på hela skolan.

 
Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Om Region Gotland Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som ... Visa mer
Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!


Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.Om verksamheten
Sudrets förskole område består av sex förskolor, som leds av en rektor och en biträdande rektor.

I området har vi även stöd av vår erfarna specialpedagog och vår kunniga administratör. Förskolorna har gemensamma pedagogiska träffar, just nu endast digitala, när vi kan träffas fysiskt kommer de att ske både i fysisk och digital form, för att möjliggöra kollegialt lärande och ett utbyte av erfarenheter

Nu söker vi en förskollärare till Hemse, till Högby förskola som har två avdelningar.

Arbetsuppgifter
Som förskollärare är du pedagogiskt ansvarig och leder det systematiska kvalitetsarbetet. Vi söker dig som tillsammans med oss vill fortsätta att utveckla och fördjupa ett utforskande arbetssätt och kan vara drivande i förskolans projekt och barns lärprocesser.

Du ser den pedagogiska lärmiljön som tillgänglig och föränderlig för att skapa de bästa förutsättningarna för barns lärande och utforskande. Du arbetar med pedagogisk dokumentation som redskap för barns lärprocesser och utveckling, leder reflektion och samtal med barn och kollegor. Du skapar ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare där barnets lärande och utveckling är i fokus.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad legitimerad förskollärare/lärare i förskolan.

Som person är du målmedveten och tycker att det är roligt med utvecklingsarbete. Du har god samarbetsförmåga och skapar goda relationer med såväl kollegor, barn och vårdnadshavare. Du är tydlig i din kommunikation och har förmågan att kombinera teori och praktik i ditt dagliga arbete. Du är nyfiken på barns tankar och värnar om de demokratiska värdena.

Vi ser det som meriterande om du har ett stort intresse av ett utforskande arbetssätt i processer med pedagogisk dokumentation och lärmiljö som verktyg.

Vi ser det också som meriterande med arbetslivserfarenhet.

 

Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

 
Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Om Region Gotland Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som ... Visa mer
Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!


Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.Om verksamheten
Mellersta Gotlands förskolor består av sju förskolor och tjänsten är placerad på Klinte förskola i Klintehamn, ett samhälle vid Gotlands västra kust precis innanför Karlsöarna.

Samhället har ca 1 500 invånare och i upptagningsområdet ingår även landsbygdssocknarna runt om.

Området leds av rektor, två biträdande rektorer och i vårt område har vi en specialpedagog som handleder arbetslagen löpande och bistår också vad det gäller handledning för att möta enskilda barn eller barngrupper.

Klinte förskola har just nu fem avdelningar, med fräscha, väl anpassade lokaler och en stor fantastisk gård, indelad i mindre gårdar som ger möjligheter och inbjuder till olika aktiviteter och rörelselek. I närheten finns skogen och havet på promenadavstånd, där barnen kan uppleva och utforska naturens växlingar. Variationerna i närområdet inspirerar både vuxna och barn. Det ger dem ytterligare ett forum för undervisning inom bra avstånd för såväl förskolans yngre som äldre barn.

Utmärkande för Klinte förskola är det goda samarbetet och det kollegiala lärandet som sker, där gemensamma teman skapar en grund och samsyn. Temaarbete ger tillfällen att utbyta, tankar, idéer och pedagogiskt material för att tillsammans fördjupa oss i ämnen. Detta bidrar till en mer enhetlig undervisning för barnen även om den utförs på olika sätt beroende på barngruppens åldrar och intressen.

Arbetsgruppen består dels av personer som arbetat länge på förskolan, dels personer som har något/några år i yrket. Detta ger en spännande mix av erfarenhet och nya kunskaper. Nu har vi behov av en förskollärare till, då vi utökar verksamheten för att möta ett ökat barnantal.

Välkommen med din ansökan.

 

Arbetsuppgifter
Arbetet består av att tillsammans med arbetslag och övrig personal, systematiskt planera och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån barngruppens behov och förskolans läroplan. Som förskollärare i arbetslaget förväntas du leda, bedriva undervisning och utbildning utifrån styrdokument samt region Gotlands prioriterade mål. Du gör professionella pedagogiska bedömningar som har effekter på barns lärande och utveckling.
Du anpassar verksamheten både till det individuella barnet och till barngruppen som helhet.
Du skapar lärmiljöer som tilltalar barnen och som skapar möjligheter för barnens lärande och utveckling.Kvalifikationer

Förskollärarlegitimation är ett krav för tjänsten.
Meriterande är om du arbetat med och/eller har kunskaper kring interkulturalitet och språkutvecklande arbetssätt

Arbetet ställer krav på din förmåga att kunna leda och planera det systematiska arbetet. Du ska kunna göra professionella pedagogiska bedömningar som har effekt på barns lärande och utveckling både mot det individuella barnet och gruppen som helhet. God samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande gentemot barn, vårdnadshavare och kollegor.

 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet

Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Med 30 års erfarenhet av lärande står Pysslingen Skolor för både tradition och nytänkande. Idag finns det 28 grundskolor inom Pysslingen, flertalet med integrerade förskolor och fritidshem. Skolorna har olika pedagogiska inriktningar men ett gemensamt fokus på hög kvalitet, elevernas välmående och strategier för bättre lärande. Varje skola är unik som skola och som arbetsplats, vilket ger våra medarbetare stor möjlighet att påverka sin vardag och bidra til... Visa mer
Med 30 års erfarenhet av lärande står Pysslingen Skolor för både tradition och nytänkande. Idag finns det 28 grundskolor inom Pysslingen, flertalet med integrerade förskolor och fritidshem. Skolorna har olika pedagogiska inriktningar men ett gemensamt fokus på hög kvalitet, elevernas välmående och strategier för bättre lärande. Varje skola är unik som skola och som arbetsplats, vilket ger våra medarbetare stor möjlighet att påverka sin vardag och bidra till skolans utveckling. Pysslingen Skolor är en del av AcadeMedias grundskolor.

Detta söker vi:
En utbildad och gärna erfaren förskollärare. Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och som har barnens bästa i fokus.

Vi erbjuder:
En tidsbegränsad anställning tom jan 2023, med ev chans till förlängning, på 100% med de arbetsuppgifter som ingår i förskolans uppdrag.

Om verksamheten:
Atheneskolan är en fristående verksamhet med förskola och skola år F-9. Skolan startade 2002 och är en inarbetad verksamhet med hög nöjdhet hos elever, vårdnadshavare och personal. Hos oss finns förskola och skola med sammanlagt 380 barn och elever. Kreativitet, energi och hög ambition präglar vår verksamhet och har de senaste åren bidragit till elevernas goda kunskapsutveckling och trivsel.

Det finns en stabil grund på skolan både vad gäller värdegrund och kunskapande. Framförallt finns här ett härligt driv och vilja att göra sitt yttersta. På Atheneskolan trivs personalen och det kollegiala samarbetet tar sig många uttryck och former. Här har du chans att utvecklas i din förskollärarroll och tillsammans med barn, kollegor och skolledning forma verksamheten. Vi har stor tilltro och höga förväntningar både på barnen och på varandra.

Vår förskola består av tre avdelningar med sammanlagt 60 barn i åldrarna 1-6 år. På vår enhet är barnens trygghet och lärande självklart i fokus. Vi är ett arbetslag med hög kompetens som jobbar nära tillsammans för att tillgodose varje individs behov och utveckling.

Låter detta intressant?
Du söker tjänsten genom att klicka på knappen ansök nedan. Vi tar inte emot ansökningar via post eller mail. Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna din ansökan till oss så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 21 11 10. Tjänsten är en visstidsanställning på 100%. Läs mer på www.pysslingen.se.

Kontaktperson:
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Eva Sjögren, Atheneskolans biträdande rektor tel: 0498-200971, [email protected] Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida www.pysslingen.se/atheneskolan

Varmt välkommen med din ansökan Visa mindre

Förskollärare

Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Stenkyrka förskola är omgiven av vacker landsbygd. I närområdet finns det gott om natu... Visa mer
Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Stenkyrka förskola är omgiven av vacker landsbygd. I närområdet finns det gott om naturområden, fotbollsplan samt ett hembygdsänge, platser som besöks regelbundet och som är en naturlig del av lärmiljön. Förskolan består av tre avdelningar med åldersblandade grupper.ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare ska du leda och ansvara för att planera, genomföra, följa upp och utveckla arbetet på förskolan. Du ska leda det systematiska kvalitetsarbetet och se till att lärande, lek och omsorg bildar en helhet i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Tillsammans med arbetslaget, ska du verka för att barn och föräldrar upplever trygghet, nyfikenhet och glädje.

KVALIFIKATIONER
Förskollärarutbildning och förskollärarlegitimation krävs, alternativt att du inväntar din legitimation. Du måste även ha datorvana samt vana av andra digitala medier. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Vi söker dig som har barnen i fokus och tilltro till deras förmåga och kompetens. Du har ett intresse av tillgängliga lärmiljöer och att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. Du har ett intresse av att arbeta med digitala verktyg både som personal och i barngrupp. Erfarenhet av att arbeta med flerspråkighet är meriterande.

Som person ska du ha mycket god samarbetsförmåga och kan vara tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du har god kommunikationsförmåga och kan förmedla uppdraget till vårdnadshavare och kollegor.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vi söker nu dig som är utbildad förskollärare till Norra Gotlands förskolor ARBETSU... Visa mer
Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vi söker nu dig som är utbildad förskollärare till Norra Gotlands förskolor

ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare ansvarar du för att läroplanens mål och intentioner förverkligas och har ansvaret för den pedagogiska utvecklingen av verksamheten. Du ansvarar för att tillsammans med arbetslaget planera, utveckla, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan.

På våra förskolor bedriver vi ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån läroplanens intentioner. Dokumentation är en av grundpelarna i våra verksamheter. Förskolans pedagogik genomsyras av ett lekinriktat arbetssätt där barns inflytande och nyfikenhet står i fokus.

Vi strävar efter ett arbetsklimat där allas kompetenser tas tillvara och där samarbete i så väl arbetslaget som i området är en central del. Vi uppskattar att du som söker delar dessa värderingar med oss.


KVALIFIKATIONER
Vi ser att du har förskollärarexamen samt att du är väl förtrogen med den reviderade läroplanen samt förskolans andra styrdokument.

Vi söker dig som:
- kan möta barn, föräldrar och kollegor med nyfikenhet, glädje, engagemang och kompetens.
- är positiv och ser möjligheter i ditt arbete och i verksamheten.
- har god förmåga att samarbeta både inom arbetslaget och i övrig verksamhet/område.
- är intresserad av/kunnig i pedagogisk dokumentation och väl förtrogen med tekniska hjälpmedel.
- tycker det är spännande att arbeta i en dynamisk och förändringsbar förskola där vi alla strävar mot likvärdighet.


ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Sydöstra Visbys förskolor består av fem förskolor, omsorg på obekväm arbetstid samt öp... Visa mer
Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Sydöstra Visbys förskolor består av fem förskolor, omsorg på obekväm arbetstid samt öppen förskola. Förskolorna är mellan två till sex avdelningar. Områdets leds av rektor och biträdande rektor. Inom området har vi även pedagogisk utvecklingsledare och specialpedagog. Tjänsten är placerad på Gråbo/Terra Nova.

ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare ansvarar du för att leda arbetet med att planera, genomföra, utvärdera och utveckla utbildningen och undervisningen på din avdelning och i området. Tillsammans med arbetslaget arbetar du för att lägga grunden till ett livslångt lärande hos barnen. Du ska tillsammans med arbetslaget arbeta för att skapa en trygg, utmanande, utvecklande och tillgänglig lärmiljö. Du ska också arbeta för ett gott samarbete med barn, föräldrar och kollegor.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad förskollärare och har förskollärarlegitimation. Du är intresserad av att skapa tillgängliga och för barnen tydliga lärmiljöer och är väl förtrogen med styrdokument och håller dig uppdaterad på aktuell pedagogisk forskning.

Du skapar förutsättningar för lärande och har förmåga att möta varje barn utifrån sina förutsättningar. Du har hög kompetens när det gäller ett språkutvecklande arbete och du tror på att alla kan och vill lära sig. Du strävar efter att hjälpa barnen till självständighet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Stenkyrka består av tre avdelningar, yngrebarnsavdelning, mellanbarnsavdelning och äld... Visa mer
Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Stenkyrka består av tre avdelningar, yngrebarnsavdelning, mellanbarnsavdelning och äldrebarnsavdelning och har med sitt läge nära till naturen. Här finns en stor förskolegård, idrottshall och möjlighet till utforskande i närområdet med ängen, skog och hav.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer som förskollärare att leda arbetet med att planera, genomföra, utvärdera och utveckla utbildningen och undervisningen på din avdelning och i området. Tillsammans med arbetslaget arbetar du för att lägga grunden till ett livslångt lärande hos barnen. Du ska tillsammans med arbetslaget arbeta för att skapa en trygg, utmanande, utvecklande och tillgänglig lärmiljö. Du ska också arbeta för ett gott samarbete med barn, föräldrar och kollegor.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad förskollärare och har förskollärarlegitimation.

Du är intresserad av att skapa tillgängliga och för barnen tydliga lärmiljöer och är väl förtrogen med styrdokument och håller dig uppdaterad på aktuell pedagogisk forskning. Du skapar förutsättningar för lärande och har förmåga att möta varje barn utifrån sina förutsättningar.

Du är självklart intresserad av att samarbeta med andra då du ingår i arbetslag som tillsammans ska skapa de bästa förutsättningarna för alla barn i vår verksamhet. Samarbete och kommunikation är viktigt för dig.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Förskollärarlegitimation
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vi söker två förskollärare till Slite förskola. Slite förskola har fyra avdelningar. L... Visa mer
Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vi söker två förskollärare till Slite förskola. Slite förskola har fyra avdelningar. Lammet som är en 1-2 årsavdelning, Russet en 3-års, Igelkotten en 4-års och Rabbisen som är en 5-årsavdelning.

ARBETSUPPGIFTER
Två förskollärare varav en tjänst kommer att ingå i arbetslaget på Lammet och den andra tjänsten kommer ingå i arbetslaget på Igelkotten. Tillsammans verkar ni för att utifrån Lpfö-18 skapa en stimulerande och lustfylld utbildning för barnen.

KVALIFIKATIONER
Förskollärarlegitimation är ett krav. Vi letar efter dig som är pedagogisk, nyfiken, modig och kreativ i arbetet med att utveckla pedagogiken och förhållningssätten i skapandet av en lustfylld förskola. Begrepp som samarbete, kommunikation och ansvarsfullhet, tycker vi är viktiga.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Pedagogisk utvecklingsledare

Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Från och med augusti kommer två förskoleområden, Gråbo och Terra Nova, i sydöstra Visb... Visa mer
Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Från och med augusti kommer två förskoleområden, Gråbo och Terra Nova, i sydöstra Visby slås ihop till ett område och ledas av rektor och biträdande rektor. Det nya området, Sydöstra Visbys förskolor består av fem enheter med två till sex avdelningar samt öppen förskola och Omsorg på obekväm arbetstid.

ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare med ett särskilt utvecklingsuppdrag, pedagogisk utvecklingsledare, inom Sydöstra Visbys förskolor kommer du ingå i ledningsgruppen tillsammans med rektor, biträdande rektor och specialpedagog. Du förväntas driva det pedagogiska arbetet framåt och verka för ökad kvalitet genom att tillsammans med rektor, biträdande rektor, lärare och arbetslag leda verksamheten mot uppställda mål utifrån läroplan, gällande styrdokument, de kommunala målen och förskoleområdets visioner.

Du arbetar även med planering och genomförande av kompetensutveckling genom till exempel reflektionsgrupper och på kompetensutvecklingsdagar. Tillsammans med ledningsgruppen och lärare utvärderar och analyserar du det systematiska kvalitetsarbetet på enhets- och områdesnivå för att öka kvaliteten på utbildningen och för att alla barn i vårt område ska få en god utbildning och undervisning, som ständigt utvärderas, analyseras och utvecklas. Målet är att skapa hög kvalitet och likvärdighet inom området. En annan viktig del i arbetet blir att handleda och stötta de arbetslag som behöver stöd vid olika tillfällen och av olika anledningar, i samarbete med specialpedagog när det är aktuellt.

Du kommer även att ha ansvar för sammanställning, analys och uppföljning av till exempel enkäter och resultat från screening i förskoleklass. Planera och genomföra aktiviteter för föräldrasamverkan, till exempel föräldraråd, föräldramöten och andra aktiviteter som gynnar inflytande och insyn i verksamheterna. För att kunna driva utvecklingen är det även viktigt att du håller dig väl uppdaterad på aktuell forskning och ständigt omvärldsspanar samt har en förmåga att förmedla detta till alla medarbetare.

KVALIFIKATIONER
Vi ser att du som söker har en pedagogisk högskoleutbildning och mångårig erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan som förskollärare. Vi ser även att du har erfarenhet av att leda grupper i utvecklingsarbete, gärna har läst ledarskapsutbildning eller annan dokumenterad erfarenhet av ledarskap. Du ska vara väl insatt i förskolans styrdokument och ha stor kunskap om tillgängliga lärmiljöer, språkutvecklande arbete i förskolan, jämställdhet och systematiskt kvalitetsarbete. Meriterande är vidareutbildning inom något eller några av områdena språkutveckling, tillgängliga lärmiljöer och jämställdhet.

Eftersom rollen som pedagogisk utvecklingsledare innebär att du kommer att arbeta i ledningsteam samt ha många kontakter med medarbetare är din sociala förmåga viktig. Du måste tycka om att samarbeta och att tillsammans med andra hitta möjligheter till utveckling. Du behöver även känna dig bekväm i att arbeta självständigt och på uppdrag av rektor. Eftersom du ska leda både mindre och stora grupper är det viktigt att du är en god kommunikatör och pedagog. Du behöver besitta en väl utvecklad förmåga att kommunicera i tal och skrift och vara en god och nyfiken lyssnare samt kunna skapa engagemang och delaktighet. Du besitter en god pedagogisk insikt, kunskap och erfarenhet och har förmåga att förmedla detta.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare utegrupp

Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Fole förskola är en förskola belägen på landet, med skog och lantbruksmark som närmast... Visa mer
Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Fole förskola är en förskola belägen på landet, med skog och lantbruksmark som närmaste granne. Vi behöver nu komplettera vår personalgrupp med ytterligare en kompetent och driven förskollärare som vill arbeta med vår utegrupp.
I utegruppen arbetar vi med närmiljön som klassrum, vi använder natur och miljö i vår undervisning, följer naturens skiftningar och utnyttjar alla de oändliga möjligheter som verksamhet utomhus ger!
Vi äter dock lunch inne!
Förutom utegruppen har vi två avdelningar inne på förskolan med barn 1-4 år där vi arbetar mycket med hållbarhet och lärmiljö.


ARBETSUPPGIFTER
I utegruppen kommer du att arbeta med de äldsta barnen på förskolan tillsammans med barnskötare.

Som förskollärare ska du leda och ansvara för att planera, genomföra, följa upp och utveckla arbetet i utegruppen. Du skall delta i det systematiska kvalitetsarbetet och se till att verksamheten präglas av tillgänglighet och ett tydligt språkutvecklande arbetssätt.

KVALIFIKATIONER
Vi ser att du som söker har förskollärarutbildning och förskollärarelegitimation. Har du erfarenhet av samt intresse för utepedagogik är meriterande.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Om yrket du söker kräver legitimation – vänligen bifoga dokumentation som intygar att du innehar detta.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Sudrets förskoleområde består av sex förskolor, som leds av en rektor och en biträdand... Visa mer
Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Sudrets förskoleområde består av sex förskolor, som leds av en rektor och en biträdande rektor. I området har vi även stöd av vår erfarna specialpedagog och vår kunniga administratör. Förskolorna har gemensamma pedagogiska träffar, just nu endast digitala, när vi kan träffas fysiskt kommer de att ske både i fysisk och digital form, för att möjliggöra kollegialt lärande och ett utbyte av erfarenheter

Nu söker vi tre förskollärare till Hemse, två förskollärare till Högby förskola och en förskollärare till Tallens förskola.

ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare är du pedagogiskt ansvarig och leder det systematiska kvalitetsarbetet. Vi söker dig som tillsammans med oss vill fortsätta att utveckla och fördjupa ett utforskande arbetssätt och kan vara drivande i förskolans projekt och barns lärprocesser.

Du ser den pedagogiska lärmiljön som tillgänglig och föränderlig för att skapa de bästa förutsättningarna för barns lärande och utforskande. Du arbetar med pedagogisk dokumentation som redskap för barns lärprocesser och utveckling, leder reflektion och samtal med barn och kollegor. Du skapar ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare där barnets lärande och utveckling är i fokus.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad legitimerad förskollärare/lärare i förskolan.

Som person är du målmedveten och tycker att det är roligt med utvecklingsarbete. Du har god samarbetsförmåga och skapar goda relationer med såväl kollegor, barn och vårdnadshavare. Du är tydlig i din kommunikation och har förmågan att kombinera teori och praktik i ditt dagliga arbete. Du är nyfiken på barns tankar och värnar om de demokratiska värdena.

Vi ser det som meriterande om du har ett stort intresse av ett utforskande arbetssätt i processer med pedagogisk dokumentation och lärmiljö som verktyg.

Vi ser det också som meriterande med arbetslivserfarenhet.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Språkförskolan består av två avdelningar och ligger integrerad i förskolan Storken i V... Visa mer
Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Språkförskolan består av två avdelningar och ligger integrerad i förskolan Storken i Visby. På språkförskolan får barnen språklig stimulans av pedagoger i samverkan med logoped. Verksamheten utgår från Läroplan för förskolan, Lpfö 2018, och syftar i ett längre perspektiv till att ge barnet optimala förutsättningar att klara sin skolgång.
Vi har 14 platser för barn med avvikande språkutveckling.
Barnen är mellan 3-6 år och remitteras till oss från logopedmottagningen.
Vi har hela Gotland som upptagningsområde.


ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare ska du leda och ansvara för att planera, genomföra, följa upp och utveckla arbetet på förskolan. Du ska leda det systematiska kvalitetsarbetet och se till att lärande, lek och omsorg bildar en helhet i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Du ska leda en verksamhet som präglas av tillgänglighet och ett tydligt språkutvecklande arbetssätt.

Tillsammans med arbetslaget ska ni jobba för att låta barnen finna en mångfald i sitt sätt att uttrycka sig. I samråd med logoped jobbar du även med riktade språkutvecklande insatser i mindre barngrupp.

Du ansvarar även för att utveckla goda samarbeten med andra avdelningar på förskolan Storken, Gotlands resursskola samt andra samarbetspartners.
Tillsammans med arbetslaget, ska du verka för att barn och föräldrar upplever trygghet, nyfikenhet och glädje.

KVALIFIKATIONER
Förskollärarutbildning och förskollärarlegitimation krävs, alternativt att du inväntar din legitimation. Du måste även ha datorvana samt vana av andra digitala medier. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Vi söker dig som har barnen i fokus och tilltro till deras förmåga och kompetens. Du har ett intresse av tillgängliga lärmiljöer och att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. Du har ett intresse av att arbeta med digitala verktyg både som personal och i barngrupp.
Erfarenhet av att arbeta med barn med avvikande språkutveckling samt kunskap kring att arbeta med stödtecken är meriterande.

Som person ska du ha mycket god samarbetsförmåga och kan vara tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du har god kommunikationsförmåga och kan förmedla uppdraget till vårdnadshavare och kollegor.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Förskolan Forellen ingår i Norrbacka förskoleområde tillsammans med förskolorna Persgr... Visa mer
Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Förskolan Forellen ingår i Norrbacka förskoleområde tillsammans med förskolorna Persgränd och Storken.
Förskolan är vackert belägen i norra Visby strax utanför ringmuren där närhet till skog och hav gör det möjligt att vistas i naturen.
De fyra avdelningarna samarbetar i två spår och pedagogerna har ett roterande arbetssätt där de byter avdelningar för att kunna följa barnen genom åren på förskolan.
Forellen har egen kock som lagar all mat i förskolans kök.


ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare ska du leda och ansvara för att planera, genomföra, följa upp och utveckla arbetet på förskolan. Du ska leda det systematiska kvalitetsarbetet och se till att lärande, lek och omsorg bildar en helhet i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Tillsammans med arbetslaget, ska du verka för att barn och föräldrar upplever trygghet, nyfikenhet och glädje.

KVALIFIKATIONER
Förskollärarutbildning och förskollärarlegitimation krävs, alternativt att du inväntar din legitimation. Du måste även ha datorvana samt vana av andra digitala medier. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Vi söker dig som har barnen i fokus och tilltro till deras förmåga och kompetens. Du har ett intresse av tillgängliga lärmiljöer och att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. Du har ett intresse av att arbeta med digitala verktyg både som personal och i barngrupp. Erfarenhet av att arbeta med flerspråkighet är meriterande.

Som person ska du ha mycket god samarbetsförmåga och kan vara tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du har god kommunikationsförmåga och kan förmedla uppdraget till vårdnadshavare och kollegor.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Förskolan Storkens belägenhet är avskild men ligger ändå centralt i norra delen av Vis... Visa mer
Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Förskolan Storkens belägenhet är avskild men ligger ändå centralt i norra delen av Visby. Storken förskola ligger i norra Visby med promenadavstånd till skog, hav och ringmuren. En stor utegård inramar förskolans lokaler och med bara ett kort avstånd från kultur, historia och natur strax utanför ringmuren.
Storken har tre avdelningar och samarbetar med språkförskolan som finns i samma lokaler.
Vi har tillagningskök med egen kock.


ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare ska du leda och ansvara för att planera, genomföra, följa upp och utveckla arbetet på förskolan. Du ska leda det systematiska kvalitetsarbetet och se till att lärande, lek och omsorg bildar en helhet i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Tillsammans med arbetslaget, ska du verka för att barn och föräldrar upplever trygghet, nyfikenhet och glädje.

KVALIFIKATIONER
Förskollärarutbildning och förskollärarlegitimation krävs, alternativt att du inväntar din legitimation. Du måste även ha datorvana samt vana av andra digitala medier. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Vi söker dig som har barnen i fokus och tilltro till deras förmåga och kompetens. Du har ett intresse av tillgängliga lärmiljöer och att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. Du har ett intresse av att arbeta med digitala verktyg både som personal och i barngrupp. Erfarenhet av att arbeta med flerspråkighet är meriterande.

Som person ska du ha mycket god samarbetsförmåga och kan vara tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du har god kommunikationsförmåga och kan förmedla uppdraget till vårdnadshavare och kollegor.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Atheneskolan förskollärare

Med 30 års erfarenhet av lärande står Pysslingen Skolor för både tradition och nytänkande. Idag finns det 25 grundskolor inom Pysslingen, flertalet med integrerade förskolor och fritidshem. Skolorna har olika pedagogiska inriktningar men ett gemensamt fokus på hög kvalitet, elevernas välmående och strategier för bättre lärande. Varje skola är unik som skola och som arbetsplats, vilket ger våra medarbetare stor möjlighet att påverka sin vardag och bidra til... Visa mer
Med 30 års erfarenhet av lärande står Pysslingen Skolor för både tradition och nytänkande. Idag finns det 25 grundskolor inom Pysslingen, flertalet med integrerade förskolor och fritidshem. Skolorna har olika pedagogiska inriktningar men ett gemensamt fokus på hög kvalitet, elevernas välmående och strategier för bättre lärande. Varje skola är unik som skola och som arbetsplats, vilket ger våra medarbetare stor möjlighet att påverka sin vardag och bidra till skolans utveckling. Pysslingen Skolor är en del av AcadeMedias grundskolor.

Detta söker vi:
En utbildad och gärna erfaren förskollärare. Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och som har barnens bästa i fokus.

Vi erbjuder:
En tillsvidaretjänst på 100% med de arbetsuppgifter som ingår i förskolans uppdrag.

Om verksamheten:
Atheneskolan är en fristående verksamhet med förskola och skola år F-9. Skolan startade 2002 och är en inarbetad verksamhet med hög nöjdhet hos elever, vårdnadshavare och personal. Hos oss finns förskola och skola med sammanlagt 380 barn och elever. Kreativitet, energi och hög ambition präglar vår verksamhet och har de senaste åren bidragit till elevernas goda kunskapsutveckling och trivsel.

Det finns en stabil grund på skolan både vad gäller värdegrund och kunskapande. Framförallt finns här ett härligt driv och vilja att göra sitt yttersta. På Atheneskolan trivs personalen och det kollegiala samarbetet tar sig många uttryck och former. Här har du chans att utvecklas i din förskollärarroll och tillsammans med barn, kollegor och skolledning forma verksamheten. Vi har stor tilltro och höga förväntningar både på barnen och på varandra.

Vår förskola består av tre avdelningar med sammanlagt 60 barn i åldrarna 1-6 år. På vår enhet är barnens trygghet och lärande självklart i fokus. Vi är ett arbetslag med hög kompetens som jobbar nära tillsammans för att tillgodose varje individs behov och utveckling.

Låter detta intressant?
Du söker tjänsten genom att klicka på knappen ansök nedan. Vi tar inte emot ansökningar via post eller mail. Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna din ansökan till oss så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 21 04 26. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. Läs mer på www.pysslingen.se.

Kontaktperson:
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Eva Sjögren, Atheneskolans biträdande rektor tel: 0498-200971, [email protected] Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida www.pysslingen.se/atheneskolan

Varmt välkommen med din ansökan Visa mindre

Förskollärare/lärare i förskolan

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Sudrets förskoleområde består av sex förskolor, som leds av en rektor och biträdande rektor. I området har vi även ... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Sudrets förskoleområde består av sex förskolor, som leds av en rektor och biträdande rektor. I området har vi även stöd av vår erfarna specialpedagog och vår duktiga administratör.
Förskolorna har gemensamma pedagogiska träffar, både fysiska och digitala för att möjliggöra kollegialt lärande och ett utbyte av erfarenheter

Vi söker nu en förskollärare till Öja förskola.

ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare är du pedagogiskt ansvarig och leder det systematiska kvalitetsarbetet.
Vi söker dig som tillsammans med oss vill fortsätta att utveckla och fördjupa ett utforskande arbetssätt och kan vara drivande i förskolans projekt och barns lärprocesser.

Du ser den pedagogiska miljön som tillgänglig och föränderlig för att skapa de bästa förutsättningarna för barns lärande och utforskande. Du arbetar med pedagogisk dokumentation som redskap för barns lärprocesser och utveckling. Leder samtal och reflektion, med barn och kollegor. Du skapar ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna där barnets lärande och utveckling är i fokus.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad legitimerad förskollärare.
Vi ser det som meriterande om du har ett stort intresse av ett utforskande arbetssätt i processer med pedagogisk dokumentation som verktyg. Vi ser det även meriterande om du erfarenhet av pedagogiskt arbete.

Som person är du målmedveten och tycker att det är roligt med utvecklingsarbete. Du har god samarbetsförmåga och skapar goda relationer med såväl kollegor, barn och vårdnadshavare. Du är tydlig i din kommunikation och har förmågan att kombinera teori och praktik i ditt dagliga arbete.
Du är nyfiken på barns tankar och värnar om de demokratiska värdena.

Vi ser det också som meriterande med arbetslivserfarenhet.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Guteskolan söker Förskolelärare/Barnskötare

Guteskolan är en fristående f-9 och gymnasieskola på Gotland som startade 2007 och fr.o.m höstterminen 2014 så drivs all verksamhet i Visby. I januari 2016 så utökades Guteskolan med förskoleverksamhet. Skolan har ca. 300 elever i grundskolan, 250 elever på gymnasienivå och 130 barn i förskolan. Guteskolan - en skola med ett annorlunda och roligt upplägg. Där står gemenskap, glädje, lust och meningsfullhet i centrum för det vardagliga arbetet. Här kan du... Visa mer
Guteskolan är en fristående f-9 och gymnasieskola på Gotland som startade 2007 och fr.o.m höstterminen 2014 så drivs all verksamhet i Visby. I januari 2016 så utökades Guteskolan med förskoleverksamhet.
Skolan har ca. 300 elever i grundskolan, 250 elever på gymnasienivå och 130 barn i förskolan.


Guteskolan - en skola med ett annorlunda och roligt upplägg. Där står gemenskap, glädje, lust och meningsfullhet i centrum för det vardagliga arbetet. Här kan du känna dig trygg och bli inspirerad att förverkliga dig själv på alla plan, både det personliga och det intellektuella. Dagligen möter du människor som uppmuntrar dig att testa nya saker och stärker dig i din identitet. Du får möjlighet att växa och utvecklas. Guteskolan har höga målsättningar och en tro på att ALLA kan. En fantastisk resa har tagit sin början och det är DU som bestämmer hur den kommer att fortsätta.


Vi ställer höga krav på din samarbetsförmåga, både med eleverna och med övrig personal. Vår strävan är att arbeta tematiskt och i större projekt och ser gärna att du tar egna initiativ till annorlunda undervisning. Vår verksamhet präglas av öppenhet och dialog med ungdomar så väl som vuxna. Guteskolan har en tydlig hälsoprofil där vi bjuder alla elever på frukost och har rörelsepass alla dagar i alla årskurser. Är du glad, kreativ och vågar testa något nytt då ska du arbeta tillsammans med oss på Guteskolan!


Utbildning/Erfarenhet
Vi söker förskollärare och barnskötare till våra förskolor på både deltid och heltid.
I arbetsuppgifterna ingår att arbeta i Guteskolans förskoleverksamhet.


Varaktighet
Tillsvidare både deltid och heltid
6 månader provanställning tillämpas


Tillträde
augusti 2021 eller enligt överenskommelse.


Vi undanber oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Gråbo förskoleområde består av två förskolor, Kabyssen och Bogen, samt omsorg på obekväm arbetstid och leds av rekt... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Gråbo förskoleområde består av två förskolor, Kabyssen och Bogen, samt omsorg på obekväm arbetstid och leds av rektor tillsammans med biträdande rektor. Vi arbetar för ett systematiskt kollegialt utbyte mellan de två förskolorna. Vi har en pedagogisk utvecklingsgrupp som mycket engagerat driver de prioriterade målen. Dessa mål är hållbarhet, språkutvecklande arbetssätt, jämställd förskola samt tillgängliga lärmiljöer. Bogen har tre avdelningar, yngrebarns-, mellanbarns- och äldrebarnsavdelning. Inom området finns även specialpedagog samt pedagogisk utvecklingsledare.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer som förskollärare att leda arbetet med att planera, genomföra, utvärdera och utveckla utbildningen och undervisningen på din avdelning och i området. Tillsammans med arbetslaget arbetar du för att lägga grunden till ett livslångt lärande hos barnen. Du ska tillsammans med arbetslaget arbeta för att skapa en trygg, utmanande, utvecklande och tillgänglig lärmiljö. Du ska också arbeta för ett gott samarbete med barn, föräldrar och kollegor.

Tjänsten är tillsvidare men till att börja med ett vikariat fram till sommaren 2022 på förskolan Bogen. Därefter kan det bli aktuellt med arbete på någon annan av regionens förskolor.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad förskollärare och har förskollärarlegitimation. Du är intresserad av att skapa tillgängliga och för barnen tydliga lärmiljöer och är väl förtrogen med styrdokument och håller dig uppdaterad på aktuell pedagogisk forskning. Du skapar förutsättningar för lärande och har förmåga att möta varje barn utifrån sina förutsättningar.

Du är självklart intresserad av att samarbeta med andra då du ingår i arbetslag som tillsammans ska skapa de bästa förutsättningarna för alla barn i vår verksamhet. Samarbete och kommunikation är viktigt för dig. Eftersom Gråbos förskolor ligger i ett område med många flerspråkiga barn är ditt intresse för ett språkutvecklande arbetssätt extra viktigt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Om yrket du söker kräver legitimation – vänligen bifoga dokumentation som intygar att du innehar detta.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Barnskötare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vill du vara med och skapa framgång för barn i deras utveckling? Till våra förskolor runt om på Gotland söker vi nu... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vill du vara med och skapa framgång för barn i deras utveckling? Till våra förskolor runt om på Gotland söker vi nu barnskötare för såväl kortare som längre vikariat. Du erbjuds ett lärorikt, omväxlande och roligt jobb där du får utvecklas tillsammans med oss. Vi möter barnen som ska forma vår framtid och vi får vara en del av den, tidigt.

ARBETSUPPGIFTER
Som barnskötare är du en del av ett pedagogiskt arbetslag av förskollärare och barnskötare. I ditt uppdrag som barnskötare kompletterar du förskolläraren i arbetet med att planera, bedriva, utveckla och följa upp undervisningen utifrån barngruppens behov, förskolans läroplan och förvaltningens kvalitetsarbete.

Som en del av förskolans arbetslag är du är med och utformar förskolans pedagogiska miljöer samt är delaktig i arbetet kring utvecklingssamtal, föräldramöten och samverkan mellan hem och förskola. Tillsammans skapar vi en förskola av hög kvalité som barn, ungdomar och föräldrar kan se tillbaka på som en positiv och utvecklande tid i familjens liv.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är lyhörd, nyfiken och utvecklingsinriktad. Du tar initiativ, har lätt för att samarbeta och skapar goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor.

Du har en godkänd gymnasieutbildning. Vi ser gärna att du är utbildad barnskötare med god teoretisk kunskap om barns utveckling, lärande och omsorgsbehov och hur man leder en barngrupp i pedagogisk verksamhet.

Du förstår svenska i tal och skrift.

ÖVRIGT
För att kunna bli anställd som vikare inom förskola, skola eller fritidshem fordras att du har utdrag från belastningsregistret. Blankett hittar du på: www.polisen.se

Ange i enkätfrågorna om du är intresserad av kortare eller längre vikariat, om du söker ett uppdrag på hel- eller deltid samt vilka delar av Gotland du är intresserad av att arbeta på.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Föräldrakooperativet Loket söker förskollärare Loket är ett föräldrakooperativ som funnits sedan 1991. Loket är en certifierad Mulleförskola vilket innebär att alla pedagoger är utbildade genom friluftfrämjandet och att vi bedriver friluftsfrämjandets barnverksamhet. Loket är en syskonavdelning med barn i åldrarna 1-5 år. Våra lokaler har vi i Lokrume bygdegård med en fantastisk natur alldeles runt hörnet. All mat som serveras är tillagad i eget kök av vå... Visa mer
Föräldrakooperativet Loket söker förskollärare
Loket är ett föräldrakooperativ som funnits sedan 1991. Loket är en certifierad Mulleförskola vilket innebär att alla pedagoger är utbildade genom friluftfrämjandet och att vi bedriver friluftsfrämjandets barnverksamhet. Loket är en syskonavdelning med barn i åldrarna 1-5 år. Våra lokaler har vi i Lokrume bygdegård med en fantastisk natur alldeles runt hörnet. All mat som serveras är tillagad i eget kök av vår egen kock och vi fokuserar på närproducerade och ekologiska råvaror.
Arbetsbeskrivning
Som förskollärare har du det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten vilket innefattar att du ska planera, leda, genomföra och utvärdera den pedagogiska verksamheten i enlighet med förskolans läroplan. Ditt arbete ska präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, föräldrar och kollegor. Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola som tar tillvara på barnens intressen i verksamheten.
Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta på en mindre, familjär förskola med ett personligt klimat där du som förskollärare tillsammans med dina kollegor blir mycket betydelsefull. Du skall vara en trygg och positiv person som tycker mycket om att vara utomhus då vi nyttjar gården och naturen i närheten till bl.a. Mulleverksamhet och utflykter med vår egen buss. Samarbete med övrig personal är en annan viktig uppgift då arbetet runt barnen sker i team. Du är villig att driva både din egen och förskolans utveckling framåt. Du arbetar med pedagogisk dokumentation och använder det som grund för egen och gemensam reflektion, diskussion och utveckling. Du är utbildad förskollärare.
Anställningsform
Tjänsten är 100 % tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Månadslön enligt kollektivavtal.
Tillträde 1 januari 2021 eller enligt ö.k.
Ansökan
Ansökan med CV och personligt brev skickas till: [email protected]
Ansökan snarast, intervjuer kommer ske löpande. Visa mindre

Guteskolan söker Förskolelärare till Fröet

Guteskolan är en fristående f-9 och gymnasieskola på Gotland som startade 2007 och fr.o.m höstterminen 2014 så drivs all verksamhet i Visby. I januari 2016 så utökades Guteskolan med förskoleverksamhet. Skolan har ca. 300 elever i grundskolan, 250 elever på gymnasienivå och 130 barn i förskolan. Guteskolan - en skola med ett annorlunda och roligt upplägg. Där står gemenskap, glädje, lust och meningsfullhet i centrum för det vardagliga arbetet. Här kan du... Visa mer
Guteskolan är en fristående f-9 och gymnasieskola på Gotland som startade 2007 och fr.o.m höstterminen 2014 så drivs all verksamhet i Visby. I januari 2016 så utökades Guteskolan med förskoleverksamhet.
Skolan har ca. 300 elever i grundskolan, 250 elever på gymnasienivå och 130 barn i förskolan.


Guteskolan - en skola med ett annorlunda och roligt upplägg. Där står gemenskap, glädje, lust och meningsfullhet i centrum för det vardagliga arbetet. Här kan du känna dig trygg och bli inspirerad att förverkliga dig själv på alla plan, både det personliga och det intellektuella. Dagligen möter du människor som uppmuntrar dig att testa nya saker och stärker dig i din identitet. Du får möjlighet att växa och utvecklas. Guteskolan har höga målsättningar och en tro på att ALLA kan. En fantastisk resa har tagit sin början och det är DU som bestämmer hur den kommer att fortsätta.


Vi ställer höga krav på din samarbetsförmåga, både med eleverna och med övrig personal. Vår strävan är att arbeta tematiskt och i större projekt och ser gärna att du tar egna initiativ till annorlunda undervisning. Vår verksamhet präglas av öppenhet och dialog med ungdomar så väl som vuxna. Guteskolan har en tydlig hälsoprofil där vi bjuder alla elever på frukost och har rörelsepass alla dagar i alla årskurser. Är du glad, kreativ och vågar testa något nytt då ska du arbeta tillsammans med oss på Guteskolan!


Utbildning/Erfarenhet
Vi söker förskollärare till Fröets förskola på 100%.
I arbetsuppgifterna ingår att arbeta i Guteskolans förskoleverksamhet.


Varaktighet
Tillsvidare 100%
6 månader provanställning tillämpas


Tillträde
15 mars 2021 eller enligt överenskommelse.


Vi undanber oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vill du vara med och lägga grunden till ett livslångt lärande tillsammans med oss? Region Gotland söker nu flera ny... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vill du vara med och lägga grunden till ett livslångt lärande tillsammans med oss? Region Gotland söker nu flera nya förskollärare och genomför en gemensam rekrytering för alla förskolor i syfte att verka för en likvärdig förskola på Gotland.

Förskolan på Gotland ska vara en bra start i livet som barn, ungdomar och föräldrar kan se tillbaka på som en positiv och utvecklande tid i familjens liv. Gotland erbjuder en god lärmiljö av hög kvalitet, som ger förutsättningar för ett livslångt lärande där grundinställningen är att alla skall ha möjlighet att lyckas.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer tillsammans med ditt arbetslag och övrig personal att planera, bedriva, utveckla och följa upp undervisningen utifrån barngruppens behov, förskolans läroplan och förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.

Som förskollärare inom Region Gotland blir du en del av en större helhet. Genom gemensamma fortbildningar, delade målsättningar, stödfunktioner och kollegialt lärande jobbar vi tillsammans för att skapa förskolor av hög kvalité. Vi vet att din utveckling blir vår framgång och inom ramen för uppdraget erbjuder vi såväl gemensam som individuell kompetensutveckling.

Du kommer att arbeta i någon av våra förskolor, i första hand utifrån dina önskemål, men du kan också bli erbjuden en arbetsplats utifrån hur din profil matchar verksamhetens aktuella behov.

Aktuellt rekryteringsbehov:
• Dalhem förskola (3 st)
• Eskelhem förskola (1 st)
• Fårösund förskola (1 st)
• Lärbro förskola (3 st)
• Hemse förskola/Mullvaden (1 st)
• Klinte förskola (3 st)
• Roma förskola/Kungsallén (2 st)
• Roma förskola/Kungsgläntan (1 st)
• Sanda förskola (3 st)
• Slite förskola (2 st)
• Väskinde förskola (2 st)
• Västerhejde förskola/Korallen (2 st)
• Asken förskola, Visby (1 st)
• Bogen förskola, Visby (1st)
• Kabyssen förskola, Visby (1 st)
• Klubbsvampen förskola, Visby (1 st)
• Linden förskola, Visby (1 st)
• Lyckåkers förskolor, Visby (1 st)
• Persgränd förskola, Visby (1 st)
• Törnekvior förskola, Visby (1 st)

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med examen som förskollärare eller lärare med inriktning tidigare åldrar med behörighet till förskolan. Vi vänder oss både till dig som är verksam förskollärare och till dig som studerar din sista termin till förskollärare och snart tar din examen.

Förutom dina teoretiska och praktiska kunskaper lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet. För att vi ska lyckas tillsammans vill vi att du delar Region Gotlands värderingar förtroende, omtanke och delaktighet med oss.

För anställning inom förskola, skola eller fritidshem fordras att du har intyg från belastningsregistret. Länk till blankett finns på polisen.se.

ÖVRIGT
I din ansökan kommer du att få möjlighet att önska vilka förskolor som just du är intresserad av, detta gör du i enkätfrågorna. Vi kommer även att ta upp frågan vid intervjutillfället.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Guteskolan söker Förskolelärare/Barnskötare

Guteskolan är en fristående f-9 och gymnasieskola på Gotland som startade 2007 och fr.o.m höstterminen 2014 så drivs all verksamhet i Visby. I januari 2016 så utökades Guteskolan med förskoleverksamhet. Skolan har ca. 300 elever i grundskolan, 250 elever på gymnasienivå och 120 barn i förskolan. Guteskolan - en skola med ett annorlunda och roligt upplägg. Där står gemenskap, glädje, lust och meningsfullhet i centrum för det vardagliga arbetet. Här kan du... Visa mer
Guteskolan är en fristående f-9 och gymnasieskola på Gotland som startade 2007 och fr.o.m höstterminen 2014 så drivs all verksamhet i Visby. I januari 2016 så utökades Guteskolan med förskoleverksamhet.
Skolan har ca. 300 elever i grundskolan, 250 elever på gymnasienivå och 120 barn i förskolan.


Guteskolan - en skola med ett annorlunda och roligt upplägg. Där står gemenskap, glädje, lust och meningsfullhet i centrum för det vardagliga arbetet. Här kan du känna dig trygg och bli inspirerad att förverkliga dig själv på alla plan, både det personliga och det intellektuella. Dagligen möter du människor som uppmuntrar dig att testa nya saker och stärker dig i din identitet. Du får möjlighet att växa och utvecklas. Guteskolan har höga målsättningar och en tro på att ALLA kan. En fantastisk resa har tagit sin början och det är DU som bestämmer hur den kommer att fortsätta.


Vi ställer höga krav på din samarbetsförmåga, både med eleverna och med övrig personal. Vår strävan är att arbeta tematiskt och i större projekt och ser gärna att du tar egna initiativ till annorlunda undervisning. Vår verksamhet präglas av öppenhet och dialog med ungdomar så väl som vuxna. Guteskolan har en tydlig hälsoprofil där vi bjuder alla elever på frukost och har rörelsepass alla dagar i alla årskurser. Är du glad, kreativ och vågar testa något nytt då ska du arbeta tillsammans med oss på Guteskolan!


Utbildning/Erfarenhet
Vi söker förskollärare och barnskötare till våra förskolor på 100%.
I arbetsuppgifterna ingår att arbeta i Guteskolans förskoleverksamhet. Vi kommer till våren starta en ny avdelning på förskolan Väduren.


Varaktighet
Tillsvidare 100%
6 månader provanställning tillämpas


Tillträde
VT 2021


Vi undanber oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Lärare i förskoleklass

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Terra Novaskolan, i södra Visby, är en F6 skola med cirka 200 elever. På skolan finns ett fritidshem med tre avdeln... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Terra Novaskolan, i södra Visby, är en F6 skola med cirka 200 elever. På skolan finns ett fritidshem med tre avdelningar. Vi har tillgång till en stor skolgård, fotbollsplaner och en skolskog. Skolan har eget tillagningskök och egen idrottshall. De äldre eleverna har slöjd på Gråboskolan. På Terra Novaskolan arbetar ett glatt gäng med behöriga lärare, fritidspedagoger och assistenter.

Välkommen att bli en av oss!

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet består i att planera, leda och utveckla arbetet i förskoleklass. Du kommer att genomföra utvecklingssamtal och screeningar samt övriga förekommande arbetsuppgifter. Viss tjänstgöring på morgonfritids är aktuell. Förskoleklassen har två pedagoger och en resurs i dagsläget.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad förskollärare eller lärare med behörighet för förskoleklass.
Du har god förmåga att skapa relationer med barn, föräldrar och kollegor. Du har vana av att planera verksamheten både på grupp- och individnivå. Du har förmåga att fånga barnens intresseområden och använda dem i din vidare planering av arbete. Du har intresse av att utveckla förskoleklassens arbete mot läroplanens mål.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Lyckåkers förskolor erbjuder en Reggio Emilia-inspirerad utbildning med fokus på barns läroprocesser. Vår pedagogis... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Lyckåkers förskolor erbjuder en Reggio Emilia-inspirerad utbildning med fokus på barns läroprocesser. Vår pedagogiska metod är att arbeta utforskande med barnen och vi ser oss förskollärare och barnskötare som engagerade medforskare.
Barnen är i fokus och vi har en stark tilltro till deras förmågor och kompetenser, vilket gör att barnen har inflytande över utbildningen.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att som förskollärare att som en del i det systematiska kvalitetsarbetet leda och ansvara för att planera, genomföra, följa upp och utveckla undervisningen på förskolan så att lärande, lek och omsorg bildar en helhet i enlighet med läroplanens mål och intentioner.

Förskollärarna och barnskötarna sitter med i olika arbetsgrupper och reflektionsgrupper för att ständigt utvärdera och utveckla utbildningen framåt.
Barnen är delaktiga genom reflektion där dokumentation synliggör barnens utveckling och lärprocesser.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som gärna antar utmaningen att vara del av vår utvecklingsprocess och med stor entusiasm vill driva den framåt tillsammans med kollegor och ledning. Du kan förmedla uppdraget till vårdnadshavare och kollegor. Du har barnen i fokus och stark tilltro till deras förmåga och kompetens. Som person ska du vara ansvarstagande, nyfiken, arbeta för delaktighet, ha ett professionellt förhållningssätt och stor social kompetens. Du tar egna initiativ till att arbeta utifrån våra gemensamma värden,mål och praktisera dem i verksamheten.

Du är förskollärare eller lärare mot de lägre åldrarna , vänligen bifoga legitimation i din ansökan Vi vill att du är väl insatt i läroplanen för förskolan.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Intresse för och erfarenhet av Reggio Emilia är meriterande.

ÖVRIGT
Om yrket du söker kräver legitimation – vänligen bifoga dokumentation som intygar att du innehar detta.
Urval kommer ske löpande under ansökningsperioden.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Sudrets förskoleområde består av sex förskolor, som leds av en rektor och biträdande rektor. I området har vi även ... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Sudrets förskoleområde består av sex förskolor, som leds av en rektor och biträdande rektor. I området har vi även stöd av vår erfarna specialpedagog.
Förskolorna har gemensamma pedagogiska träffar, både fysiska och digitala för att möjliggöra kollegialt lärande och ett utbyte av erfarenheter.

ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare är du pedagogiskt ansvarig och leder det systematiska kvalitetsarbetet.
Vi söker dig som tillsammans med oss vill fortsätta att utveckla och fördjupa ett utforskande arbetssätt och kan vara drivande i förskolans projekt och barns lärprocesser.

Du ser den pedagogiska miljön som tillgänglig och föränderlig för att skapa de bästa förutsättningarna för barns lärande och utforskande. Du arbetar med pedagogisk dokumentation som redskap för barns lärprocesser och utveckling. Leder samtal och reflektion, med barn och kollegor. Du skapar ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna där barnets lärande och utveckling är i fokus.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad legitimerad förskollärare.
Vi ser det som meriterande om du har ett stort intresse av ett utforskande arbetssätt i processer med pedagogisk dokumentation som verktyg. Vi ser det även meriterande om du erfarenhet av pedagogiskt arbete.

Som person är du målmedveten och tycker att det är roligt med utvecklingsarbete. Du har god samarbetsförmåga och skapar goda relationer med såväl kollegor, barn och vårdnadshavare. Du är tydlig i din kommunikation och har förmågan att kombinera teori och praktik i ditt dagliga arbete.
Du är nyfiken på barns tankar och värnar om de demokratiska värdena.

Vi ser det också som meriterande med arbetslivserfarenhet.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Vår skola är belägen på A7-området i centrala Visby. Idag arbetar 19 personer med våra 110 barn i förskola, skola F-6 och fritids. Vi har en nu ledig tjänst på förskolan med tillträde 2020-08-06. Förskolan har två avdelningar som arbetar tätt tillsammans. Avdelningen "Diamanten" består av ca 18 barn och småbarnsavdelningen "Pärlan" har 8 barn. Du kommer att arbeta i ett arbetslag med fyra andra pedagoger. Vi söker dig som har förskollärarlegitimation. ... Visa mer
Vår skola är belägen på A7-området i centrala Visby. Idag arbetar 19 personer med våra 110 barn i förskola, skola F-6 och fritids.


Vi har en nu ledig tjänst på förskolan med tillträde 2020-08-06. Förskolan har två avdelningar som arbetar tätt tillsammans. Avdelningen "Diamanten" består av ca 18 barn och småbarnsavdelningen "Pärlan" har 8 barn. Du kommer att arbeta i ett arbetslag med fyra andra pedagoger.


Vi söker dig som har förskollärarlegitimation. Du ska vara bra på att samarbeta, vara engagerad, nyfiken, och flexibel.


Kompetens i digitala verktyg är meriterande. Vi arbetar digital med barnen på förskolan och använder Unikum som dokumentationsverktyg.


Utbildning och/eller erfarenhet av Montessoripedagogiken är önskvärt, men har du ett intresse för pedagogiken så uppmanar vi dig att söka tjänsten. Vi utbildar efter hand de i personalgruppen som saknar Montessoriutbildning.


Montessori Friskola Gotland är Gotlands äldsta friskola och har funnits sedan 1996. Våra hörnstenar är TRYGGHET, ANSVAR, ARBETSRO och LUST ATT LÄRA. Vår förskola startade i februari 2015.


Vi vill inte att rekryteringsföretag hör av sig! Visa mindre

Förskollärare Gråbo

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Gråbo förskoleområde består av två förskolor samt omsorg på obekväm arbetstid och leds av rektor tillsammans med bi... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Gråbo förskoleområde består av två förskolor samt omsorg på obekväm arbetstid och leds av rektor tillsammans med biträdande rektor. Vi arbetar för ett systematiskt kollegialt utbyte mellan de två förskolorna. Vi har en pedagogisk utvecklingsgrupp som mycket engagerat driver de prioriterade målen. Dessa mål är hållbarhet, digitalisering, jämställd förskola samt tillgängliga lärmiljöer.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer som förskollärare att leda arbetet med att planera, genomföra, utvärdera och utveckla utbildningen och undervisningen på din avdelning och i området. Tillsammans med arbetslaget arbetar du för att lägga grunden till ett livslångt lärande hos barnen. Du ska tillsammans med arbetslaget arbeta för att skapa en trygg, utmanande, utvecklande och tillgänglig lärmiljö. Du ska också arbeta för ett gott samarbete med barn, föräldrar och kollegor.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad förskollärare och har förskollärarlegitimation. Du är intresserad av att skapa tillgängliga och för barnen tydliga lärmiljöer och är väl förtrogen med styrdokument och håller dig uppdaterad på aktuell pedagogisk forskning. Du skapar förutsättningar för lärande och har förmåga att möta varje barn utifrån sina förutsättningar.

Du är självklart intresserad av att samarbeta med andra då du ingår i arbetslag som tillsammans ska skapa de bästa förutsättningarna för alla barn i vår verksamhet. Samarbete och kommunikation är viktigt för dig. Eftersom Gråbos förskolor ligger i ett område med många flerspråkiga barn är ditt intresse för ett språkutvecklande arbetssätt extra viktigt.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vi söker nu två förskollärare till Lärbro förskola. Lärbro förskola har fyra avdelningar, Vargen och Skutt är två 1... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vi söker nu två förskollärare till Lärbro förskola. Lärbro förskola har fyra avdelningar, Vargen och Skutt är två 1-3 årsavdelningar, Bamse en 3 - 4-årsavdelning och Skalman som är en 5-årsavdelning.

ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare kommer du att ingå i arbetslaget på Skutt som är en småbarnsavdelning eller Skalman som är en femårsavdelning. Tillsammans i arbetslaget skapar ni en lustfylld utbildning för barnen, utifrån våra styrdokument. Vi har under detta läsår haft fokus på att skapa sociala, fysiska och pedagogiska miljöer där fokus är tillgängliga lärmiljöer för alla barn.

KVALIFIKATIONER
Vi ser att du som söker har förskollärarlegitimation.
Vi söker dig som är pedagogisk, nyfiken och kreativ i arbetet med att, tillsammans i arbetslaget, utveckla pedagogiken och förhållningssätten i skapandet av en lustfylld förskola. Begrepp som samarbete, kommunikation och att vara ansvarsfull, tycker vi är viktiga.

ÖVRIGT
Om yrket du söker kräver legitimation – vänligen bifoga dokumentation som intygar att du innehar detta.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. ARBETSUPPGIFTER Nu behöver vi förstärka Roma förskolor och Dalhem förskola i i Roma/Klinte förskoleområde med f... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.ARBETSUPPGIFTER
Nu behöver vi förstärka Roma förskolor och Dalhem förskola i i Roma/Klinte förskoleområde med förskollärare.

Ditt arbete består av att tillsammans med arbetslag och övrig personal, systematiskt planera och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån barngruppens behov och förskolans läroplan.

Som förskollärare i arbetslaget förväntas du bedriva undervisning och utbildning utifrån styrdokument samt region Gotlands prioriterade mål. Du gör professionella pedagogiska bedömningar som har effekter på barns lärande och utveckling.
Du anpassar verksamheten både till det individuella barnet och till barngruppen som helhet. Du skapar lärmiljöer som tilltalar barnen och som skapar möjligheter för barnens lärande och utveckling.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är förskollärare eller lärare mot de lägre åldrarna, med inriktning mot förskolan (bifoga legitimation i din ansökan). Vi vill att du är väl insatt i läroplanen för förskolan, Lpfö 18.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att följa upp verksamhetens kvalitet genom systematiskt kvalitetsarbete. Vi söker dig som är bra på att skapa goda relationer med vårdnadshavare, barn och kollegor samt har en god förståelse för att lärandet är relationellt och sker i samvaro och samspel med andra.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Montessoriförskollärare

Vår skola är belägen på A7-området i centrala Visby. Idag arbetar 19 personer med våra 110 barn i förskola, skola och fritids. Vi har en nu ledig tjänst på förskolan med tillträde 2020-08-03. Vi söker en förskollärare till avdelningen Diamanten, en åldersblandad avdelning för barn i åldern 3-5 år. Gruppen består av ca 18 barn. På förskolan har vi även en småbarnsavdelning med 8 barn. Avdelningarna har ett nära samarbete. Du kommer att arbeta i ett arbets... Visa mer
Vår skola är belägen på A7-området i centrala Visby. Idag arbetar 19 personer med våra 110 barn i förskola, skola och fritids.


Vi har en nu ledig tjänst på förskolan med tillträde 2020-08-03. Vi söker en förskollärare till avdelningen Diamanten, en åldersblandad avdelning för barn i åldern 3-5 år. Gruppen består av ca 18 barn. På förskolan har vi även en småbarnsavdelning med 8 barn. Avdelningarna har ett nära samarbete. Du kommer att arbeta i ett arbetslag med fyra andra pedagoger.


Vi söker dig som har förskollärarlegitimation. Du ska vara bra på att samarbeta, vara engagerad, nyfiken, flexibel och ha erfarenhet att läsinlärning.


Kompetens i digitala verktyg är meriterande. Vi arbetar digital med barnen på förskolan och använder Unikum som dokumentationsverktyg.


Utbildning och/eller erfarenhet av Montessoripedagogiken är önskvärt, men har du ett intresse för pedagogiken så uppmanar vi dig att söka tjänsten. Vi utbildar de i personalgruppen som saknar Montessoriutbildning efter hand.


Montessori Friskola Gotland är Gotlands äldsta friskola och har funnits sedan 1996. Våra hörnstenar är TRYGGHET, ANSVAR, ARBETSRO och LUST ATT LÄRA. Vår förskola startade i februari 2015.


Vi vill inte att rekryteringsföretag hör av sig! Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Klubbsvampen är en förskola med fyra avdelningar som ligger i östra delen av Visby. Här finns skogen ända in på går... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Klubbsvampen är en förskola med fyra avdelningar som ligger i östra delen av Visby. Här finns skogen ända in på gården. Personalen arbetar roterande där man följer sina barn genom åren på förskolan. Förskolan har ett eget kök med egen kock som lagar maten.

Klubbsvampen ingår tillsammans med Blå huset och Vitkålen, i Tjelvars förskoleområde. Förskolorna samarbetar på många sätt i det kollegiala lärandet och i den gemensamma kompetensutvecklingen.


ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare ska du leda och ansvara för att planera, genomföra, följa upp och utveckla arbetet på förskolan. Du ska leda det systematiska kvalitetsarbetet och se till att lärande, lek och omsorg bildar en helhet i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Tillsammans med arbetslaget, ska du verka för att barn och föräldrar upplever trygghet, nyfikenhet och glädje.

KVALIFIKATIONER
Förskollärarutbildning och förskollärarlegitimation krävs, alternativt att du inväntar din legitimation. Du måste även ha datorvana samt vana av andra digitala medier. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Vi söker dig som har barnen i fokus och tilltro till deras förmåga och kompetens. Du har ett intresse av tillgängliga lärmiljöer och att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. Du har ett intresse av att arbeta med digitala verktyg både som personal och i barngrupp. Erfarenhet av att arbeta med flerspråkighet är meriterande.

Som person ska du ha mycket god samarbetsförmåga och kan vara tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du har god kommunikationsförmåga och kan förmedla uppdraget till vårdnadshavare och kollegor.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vi söker en förskollärare till Lärbro förskola. Lärbro förskola har fyra avdelningar, Vargen och Skutt är två 1-3 å... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vi söker en förskollärare till Lärbro förskola. Lärbro förskola har fyra avdelningar, Vargen och Skutt är två 1-3 årsavdelningar, Bamse en 3-4-årsavdelning och Skalman en femårsavdelning.

ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare kommer du att ingå i arbetslaget på Skutt. Tillsammans i arbetslaget skapar ni en lustfylld utbildning för barnen, utifrån våra styrdokument. Vi har under detta läsår haft fokus på att skapa sociala, fysiska och pedagogiska miljöer, det vill säga tillgängliga lärmiljöer för alla barn.

KVALIFIKATIONER
Vi ser att du som söker har förskollärarlegitimation.
Vi letar efter dig som är pedagogisk, nyfiken och kreativ i arbetet med att, tillsammans i arbetslaget, utveckla pedagogiken och förhållningssätten i skapandet av en lustfylld förskola. Begrepp som samarbete, kommunikation och att vara ansvarsfull, tycker vi är viktiga.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Förskolan Persgränd är Visbys äldsta förskola och ligger i Visby innerstad. Den har tre avdelningar, Hugin, Munin o... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Förskolan Persgränd är Visbys äldsta förskola och ligger i Visby innerstad. Den har tre avdelningar, Hugin, Munin och Ratatosk.
Förskolegården är unik i sitt slag och utmanar både leken och barnet.
Genom sitt läge i innerstaden är Persgränd mitt i historien med hav, kultur och stad rakt utanför dörren.
Personalen i huset arbetar efter en modell, där personalen roterar mellan avdelningarna på årsbasis.
Persgränd ingår tillsammans med Storken och Forellen, i Norrbacka/StHans förskoleområde. Förskolorna samarbetar på flera sätt, bland annat i det kollegiala lärandet och i den gemensamma kompetensutvecklingen.

ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare ska du leda och ansvara för att planera, genomföra, följa upp och utveckla arbetet på förskolan. Du ska leda det systematiska kvalitetsarbetet och se till att lärande, lek och omsorg bildar en helhet i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Tillsammans med arbetslaget, ska du verka för att barn och föräldrar upplever trygghet, nyfikenhet och glädje.

KVALIFIKATIONER
Förskollärarutbildning och förskollärarlegitimation krävs, alternativt att du inväntar din legitimation. Du måste även ha datorvana samt vana av andra digitala medier. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Vi söker dig som har barnen i fokus och tilltro till deras förmåga och kompetens. Du har ett intresse av tillgängliga lärmiljöer och att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. Du har ett intresse av att arbeta med digitala verktyg både som personal och i barngrupp. Erfarenhet av att arbeta med flerspråkighet är meriterande.

Som person ska du ha mycket god samarbetsförmåga och kan vara tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du har god kommunikationsförmåga och kan förmedla uppdraget till vårdnadshavare och kollegor.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Guteskolan söker Förskolelärare/Barnskötare

Guteskolan är en fristående f-9 och gymnasieskola på Gotland som startade 2007 och fr.o.m höstterminen 2014 så drivs all verksamhet i Visby. I januari 2016 så utökades Guteskolan med förskoleverksamhet. Skolan har ca. 250 elever i grundskolan, 270 elever på gymnasienivå och 100 barn i förskolan. Guteskolan - en skola med ett annorlunda och roligt upplägg. Där står gemenskap, glädje, lust och meningsfullhet i centrum för det vardagliga arbetet. Här kan du... Visa mer
Guteskolan är en fristående f-9 och gymnasieskola på Gotland som startade 2007 och fr.o.m höstterminen 2014 så drivs all verksamhet i Visby. I januari 2016 så utökades Guteskolan med förskoleverksamhet.
Skolan har ca. 250 elever i grundskolan, 270 elever på gymnasienivå och 100 barn i förskolan.


Guteskolan - en skola med ett annorlunda och roligt upplägg. Där står gemenskap, glädje, lust och meningsfullhet i centrum för det vardagliga arbetet. Här kan du känna dig trygg och bli inspirerad att förverkliga dig själv på alla plan, både det personliga och det intellektuella. Dagligen möter du människor som uppmuntrar dig att testa nya saker och stärker dig i din identitet. Du får möjlighet att växa och utvecklas. Guteskolan har höga målsättningar och en tro på att ALLA kan. En fantastisk resa har tagit sin början och det är DU som bestämmer hur den kommer att fortsätta.


Vi ställer höga krav på din samarbetsförmåga, både med eleverna och med övrig personal. Vår strävan är att arbeta tematiskt och i större projekt och ser gärna att du tar egna initiativ till annorlunda undervisning. Vår verksamhet präglas av öppenhet och dialog med ungdomar så väl som vuxna. Guteskolan har en tydlig hälsoprofil där vi bjuder alla elever på frukost och har rörelsepass alla dagar i alla årskurser. Är du glad, kreativ och vågar testa något nytt då ska du arbeta tillsammans med oss på Guteskolan!


Utbildning/Erfarenhet
Vi söker förskollärare och barnskötare till våra förskolor på 100%.
I arbetsuppgifterna ingår att arbeta i Guteskolans förskoleverksamhet. Vi kommer till hösten starta en ny förskola.


Varaktighet
Tillsvidare 100%
6 månader provanställning tillämpas


Tillträde
HT 2020


Vi undanber oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vitkålen är en av de största och äldsta förskolorna i Visby. Den ligger i Bingebyområdet i centrala Visby. Förskola... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vitkålen är en av de största och äldsta förskolorna i Visby. Den ligger i Bingebyområdet i centrala Visby. Förskolan har fem avdelningar och arbetar åldersindelat. Personalen arbetar roterande där man följer sina barn genom åren på förskolan. Förskolan har ett eget kök med egen kock som lagar maten.

ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare ska du leda och ansvara för att planera, genomföra, följa upp och utveckla arbetet på förskolan. Du ska leda det systematiska kvalitetsarbetet och se till att lärande, lek och omsorg bildar en helhet i enlighet med läroplanens mål och intentioner.

Tillsammans med arbetslaget, ska du verka för att barn och föräldrar upplever trygghet, nyfikenhet och glädje.

KVALIFIKATIONER
Förskollärarutbildning och förskollärarlegitimation krävs, alternativt att du inväntar din legitimation. Du måste även ha datorvana samt vana av andra digitala medier. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Vi söker dig som har barnen i fokus och tilltro till deras förmåga och kompetens. Du har ett intresse av tillgängliga lärmiljöer och att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. Du har ett intresse av att arbeta med digitala verktyg både som personal och i barngrupp. Erfarenhet av att arbeta med flerspråkighet är meriterande.

Som person ska du ha mycket god samarbetsförmåga och kan vara tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du har god kommunikationsförmåga och kan förmedla uppdraget till vårdnadshavare och kollegor.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare till Klinte förskola

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. ARBETSUPPGIFTER Nu behöver vi förstärka förskolan i Klinte med en förskollärare. Arbetet består av att tills... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.ARBETSUPPGIFTER
Nu behöver vi förstärka förskolan i Klinte med en förskollärare.

Arbetet består av att tillsammans med arbetslag och övrig personal, systematiskt planera och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån barngruppens behov och förskolans läroplan. Som förskollärare i arbetslaget förväntas du bedriva undervisning och utbildning utifrån styrdokument samt Region Gotlands prioriterade mål. Du gör professionella pedagogiska bedömningar som har effekter på barns lärande och utveckling.
Du anpassar verksamheten både till det individuella barnet och till barngruppen som helhet.
Du skapar lärmiljöer som tilltalar barnen och som skapar möjligheter för barnens lärande och utveckling.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är förskollärare eller lärare mot de lägre åldrarna, med inriktning mot förskolan (bifoga legitimation i din ansökan). Vi vill att du är väl insatt i läroplanen för förskolan, Lpfö 18.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att följa upp verksamhetens kvalitet genom systematiskt kvalitetsarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är bra på att skapa goda relationer med vårdnadshavare, barn och kollegor samt har en god förståelse för att lärandet är relationellt och sker i samvaro och samspel med andra.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare Sanda förskola

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. ARBETSUPPGIFTER Nu behöver vi förstärka förskolan i Sanda med en förskollärare. Arbetet består av att tillsamm... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.ARBETSUPPGIFTER
Nu behöver vi förstärka förskolan i Sanda med en förskollärare.

Arbetet består av att tillsammans med arbetslag och övrig personal, systematiskt planera och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån barngruppens behov och förskolans läroplan. Som förskollärare i arbetslaget förväntas du bedriva undervisning och utbildning utifrån styrdokument samt region Gotlands prioriterade mål. Du gör professionella pedagogiska bedömningar som har effekter på barns lärande och utveckling.
Du anpassar verksamheten både till det individuella barnet och till barngruppen som helhet.
Du skapar lärmiljöer som tilltalar barnen och som skapar möjligheter för barnens lärande och utveckling.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är förskollärare eller lärare mot de lägre åldrarna, med inriktning mot förskolan (bifoga legitimation i din ansökan). Vi vill att du är väl insatt i läroplanen för förskolan, Lpfö 18.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att följa upp verksamhetens kvalitet genom systematiskt kvalitetsarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är bra på att skapa goda relationer med vårdnadshavare, barn och kollegor samt har en god förståelse för att lärandet är relationellt och sker i samvaro och samspel med andra.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Gråbo förskoleområde består av två förskolor samt omsorg på obekväm arbetstid och leds av rektor tillsammans med bi... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Gråbo förskoleområde består av två förskolor samt omsorg på obekväm arbetstid och leds av rektor tillsammans med biträdande rektor. Vi arbetar för ett systematiskt kollegialt utbyte mellan de två förskolorna. Vi har en pedagogisk utvecklingsgrupp som mycket engagerat driver de prioriterade målen. Dessa mål t är hållbarhet, språkutvecklande arbetssätt, digitalisering, jämställd förskola samt tillgängliga lärmiljöer.

ARBETSUPPGIFTER
Du ska som förskollärare leda arbetet med att planera, genomföra, utvärdera och utveckla utbildningen och undervisningen på din avdelning och i området. Tillsammans med arbetslaget ska du arbeta för att lägga grunden till ett livslångt lärande hos barnen. Du ska tillsammans med arbetslaget arbeta för att skapa en trygg, utmanande, utvecklande och tillgänglig lärmiljö. Du ska arbeta för ett gott samarbete med barn, föräldrar och kollegor.

KVALIFIKATIONER
Som förskollärare på Kabyssen kommer du ha stor möjlighet att påverka verksamhetens utveckling mot en tydlig profilering.

Vi söker dig som är utbildad förskollärare och har förskollärarlegitimation. Du är intresserad av att skapa tillgängliga och för barnen tydliga lärmiljöer och är väl förtrogen med styrdokument och håller dig uppdaterad på aktuell pedagogisk forskning. Du skapar förutsättningar för lärande och har förmåga att möta varje barn utifrån sina förutsättningar. Du är självklart intresserad av att samarbeta med andra då du ingår i arbetslag som tillsammans ska skapa de bästa förutsättningarna för alla barn i vår verksamhet. Samarbete och kommunikation är viktigt för dig. Eftersom Kabyssen ligger i ett område med många flerspråkiga barn är ditt intresse för ett språkutvecklande arbetssätt extra viktigt.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vitkålen är en av de största och äldsta förskolorna i Visby. Den ligger i Bingebyområdet i centrala Visby. Förskola... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vitkålen är en av de största och äldsta förskolorna i Visby. Den ligger i Bingebyområdet i centrala Visby. Förskolan har fem avdelningar och arbetar åldersindelat. Personalen arbetar roterande där man följer sina barn genom åren på förskolan. Förskolan har ett eget kök med egen kock som lagar maten.

ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare ska du leda och ansvara för att planera, genomföra, följa upp och utveckla arbetet på förskolan. Du ska leda det systematiska kvalitetsarbetet och se till att lärande, lek och omsorg bildar en helhet i enlighet med läroplanens mål och intentioner.

Tillsammans med arbetslaget, ska du verka för att barn och föräldrar upplever trygghet, nyfikenhet och glädje.

KVALIFIKATIONER
Förskollärarutbildning och förskollärarlegitimation krävs, alternativt att du inväntar din legitimation. Du måste även ha datorvana samt vana av andra digitala medier. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Vi söker dig som har barnen i fokus och tilltro till deras förmåga och kompetens. Du har ett intresse av tillgängliga lärmiljöer och att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. Du har ett intresse av att arbeta med digitala verktyg både som personal och i barngrupp. Erfarenhet av att arbeta med flerspråkighet är meriterande.

Som person ska du ha mycket god samarbetsförmåga och kan vara tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du har god kommunikationsförmåga och kan förmedla uppdraget till vårdnadshavare och kollegor.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vi söker förskollärare till Fårösund, Lärbro och Slite förskoleområde. En förskollärare till Fårösund förskola, en förskollärare till Lärbro förskola och tre förskollärare till Slite förskola.


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta i arbetslag där ni tillsammans, utifrån våra styrdokument, skapar en lustfylld utbildning för våra barn. Vi har för närvarande fokus på att utveckla våra sociala, pedagogiska och fysiska lärmiljöer.

KVALIFIKATIONER
Förskollärarlegitimation. Vi letar efter dig som är pedagogisk, nyfiken och kreativ i arbetet med att tillsammans i arbetslaget utveckla pedagogiken, i enlighet med styrdokument och aktuell forskning. Begrepp som samarbete, kommunikation och att vara ansvarsfull, tycker vi är viktiga.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare till Gråbo

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Gråbo förskoleområde består av två förskolor samt omsorg på obekväm arbetstid som leds av rektor. I området har vi ... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Gråbo förskoleområde består av två förskolor samt omsorg på obekväm arbetstid som leds av rektor. I området har vi även en specialpedagog på heltid. De två förskolorna, Bogen och Kabyssen, arbetar för att tillsammans utveckla verksamheterna genom bland annat gemensamma reflektionsgrupper och en utvecklingsgrupp.

Vi söker nu två förskollärare till området.

ARBETSUPPGIFTER
Du ska som förskollärare leda arbetet med att planera, genomföra, utvärdera och utveckla utbildningen och undervisningen på din avdelning och i området. Tillsammans med arbetslaget ska du arbeta för att lägga grunden till ett livslångt lärande hos barnen. Du ska tillsammans med arbetslaget arbeta för att skapa en trygg, utmanande, utvecklande och tillgänglig lärmiljö. Du ska arbeta för ett gott samarbete med barn, föräldrar och kollegor.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad förskollärare och har förskollärarlegitimation. Du är intresserad av att skapa tillgängliga och för barnen tydliga lärmiljöer och är väl förtrogen med styrdokument och håller dig uppdaterad på aktuell pedagogisk forskning. Du skapar förutsättningar för lärande och har förmåga att möta varje barn utifrån sina förutsättningar. Du är självklart intresserad av att samarbeta med andra då du ingår i arbetslag som tillsammans ska skapa de bästa förutsättningarna för alla barn i vår verksamhet. Samarbete och kommunikation är viktigt för dig.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Sudrets förskoleområde består av sex förskolor, som leds av en rektor och biträdande rektor. Tillsammans arbetar vi... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Sudrets förskoleområde består av sex förskolor, som leds av en rektor och biträdande rektor. Tillsammans arbetar vi för ett tätt samarbete som möjliggör kollegialt lärande mellan våra enheter.

Vi söker två förskollärare tillsvidare till Sudrets förskoleområde.
Under perioden 2019-11-25 tom 2020-06-30 är placeringen vid Havdhem förskola med ev förlängning.


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att leda arbetet med att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen och utbildningen utifrån internationella, nationella och kommunala styrdokument. Att i arbetslaget med hjälp av dokumentation och reflektion tillsammans med barnen följa deras intresse och utveckling samt lägga grunden till ett livslångt lärande. Du ska hålla dig uppdaterad inom pedagogisk forskning och arbeta med att utveckla och utforma förskolans pedagogiska miljöer så att de blir tillgängliga för alla barn.
Du kommer att arbeta med att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn i förskolan.

I uppdraget ingår att skapa ett gott samarbete med hemmet.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad förskollärare och har förskollärarlegitimation. Du är en lyhörd, engagerad, vägledande och medforskande pedagog som skapar möjligheter för utveckling och lärande med barnet i fokus. Du ska ha ett nyfiket och reflekterande förhållningssätt och förmåga att möta varje barn utifrån sina förutsättningar. Ditt barnfokus är tydligt och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Vi söker dig som tycker om att samarbeta, kommunicera, är ansvarsfull och vill bidra till en god arbetsmiljö. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Sudrets förskoleområde består av sex förskolor, som leds av en rektor och biträdande rektor. Tillsammans arbetar vi... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Sudrets förskoleområde består av sex förskolor, som leds av en rektor och biträdande rektor. Tillsammans arbetar vi för ett tätt samarbete som möjliggör kollegialt lärande mellan våra enheter.

Vi söker två förskollärare till Sudrets förskoleområde.
1,0 tjänst Högby förskola
1,0 tjänst Öja förskola

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att leda arbetet med att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen och utbildningen utifrån internationella, nationella och kommunala styrdokument. Att i arbetslaget med hjälp av dokumentation och reflektion tillsammans med barnen följa deras intresse och utveckling samt lägga grunden till ett livslångt lärande. Du ska hålla dig uppdaterad inom pedagogisk forskning och arbeta med att utveckla och utforma förskolans pedagogiska miljöer så att de blir tillgängliga för alla barn.

Du kommer att arbeta med att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn i förskolan.

I uppdraget ingår att skapa ett gott samarbete med hemmet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad förskollärare och har förskollärarlegitimation. Du är en lyhörd, engagerad, vägledande och medforskande pedagog som skapar möjligheter för utveckling och lärande med barnet i fokus. Du ska ha ett nyfiket och reflekterande förhållningssätt och förmåga att möta varje barn utifrån sina förutsättningar. Ditt barnfokus är tydligt och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Vi söker dig som tycker om att samarbeta, kommunicera, är ansvarsfull och vill bidra till en god arbetsmiljö. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare till Dalhem förskola

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. ARBETSUPPGIFTER Nu behöver vi förstärka förskolan i Dalhem med en förskollärare. Arbetet består av att tillsamm... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

ARBETSUPPGIFTER
Nu behöver vi förstärka förskolan i Dalhem med en förskollärare.

Arbetet består av att tillsammans med arbetslag och övrig personal, planera och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån barngruppens behov och förskolans läroplan.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är förskollärare eller lärare mot de lägre åldrarna, med inriktning mot förskolan (bifoga legitimation i din ansökan). Vi vill att du är väl insatt i läroplanen för förskolan (lpfö 98/16).

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att följa upp verksamhetens kvalitet genom systematiskt kvalitetsarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är bra på att skapa goda relationer med vårdnadshavare, barn och kollegor.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vi söker nu en förskollärare till Väskinde förskola. Väskinde är en stor förskola med många engagerade och positiva... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vi söker nu en förskollärare till Väskinde förskola. Väskinde är en stor förskola med många engagerade och positiva medarbetare och söker nu efter en likasinnad kollega. Barnen och pedagogerna är fördelade på förskolans 6 avdelningar. Avdelningarna är fördelade på två hus och vi samarbetar i spår mellan husen och åldrarna. Förskolan ligger alldeles intill Väskinde skola med många möjligheter till naturupplevelser intill knuten.

ARBETSUPPGIFTER
Att arbeta som förskollärare innebär unika och betydelsefulla möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling. Som förskollärare ska du tillsammans med övriga arbetslaget ansvara för det systematiska kvalitetsarbetet samt driva och utveckla utbildning och undervisning i enlighet med våra styrdokument. Du ansvarar för att, tillsammans med arbetslaget, stimulera och utmana varje barns utveckling och lärande genom att skapa lekfulla och lärorika sammanhang. Du ska vara trygg med förskolans värdegrund, ha en förmåga att planera, leda, genomföra, reflektera, utvärdera och driva verksamheten framåt där barnens lärande står i fokus.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad förskollärare med förskollärarlegitimation. Du är en engagerad, vägledande och medforskande pedagog som skapar möjligheter för utveckling och lärande med barnet i fokus. Du ska ha ett nyfiket och reflekterande förhållningssätt och förmåga att möta varje barn utifrån sina förutsättningar. Ditt barnfokus är tydligt och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. ARBETSUPPGIFTER Till en av Slite förskolas fem avdelningar söker vi dig som har en förskollärarexamen och som ä... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.ARBETSUPPGIFTER
Till en av Slite förskolas fem avdelningar söker vi dig som har en förskollärarexamen och som är insatt i vår nya läroplan. Du kommer att arbeta i ett arbetslag där ni skapar en utbildning för våra treåringar som är i enlighet med våra styrdokument.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation. Vi letar efter dig som är pedagogisk, nyfiken och kreativ i arbetet med att tillsammans i arbetslaget utveckla pedagogiken i enlighet med styrdokument och aktuell forskning. Begrepp som samarbete, kommunikation och att vara ansvarsfull, tycker vi är viktiga.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Klubbsvampen är en förskola med fyra avdelningar som ligger i östra delen av Visby. Här finns skogen ända in på går... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Klubbsvampen är en förskola med fyra avdelningar som ligger i östra delen av Visby. Här finns skogen ända in på gården. Personalen arbetar roterande där man följer sina barn genom åren på förskolan. Förskolan har ett eget kök med egen kock som lagar maten.

Klubbsvampen ingår tillsammans med Blå huset och Vitkålen, i Tjelvars förskoleområde. Förskolorna samarbetar på många sätt i det kollegiala lärandet och i den gemensamma kompetensutvecklingen.


ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare ska du leda och ansvara för att planera, genomföra, följa upp och utveckla arbetet på förskolan. Du ska leda det systematiska kvalitetsarbetet och se till att lärande, lek och omsorg bildar en helhet i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Tillsammans med arbetslaget, ska du verka för att barn och föräldrar upplever trygghet, nyfikenhet och glädje.

KVALIFIKATIONER
Förskollärarutbildning och förskollärarlegitimation krävs, alternativt att du inväntar din legitimation. Du måste även ha datorvana samt vana av andra digitala medier. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Vi söker dig som har barnen i fokus och tilltro till deras förmåga och kompetens. Du har ett intresse av tillgängliga lärmiljöer och att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. Du har ett intresse av att arbeta med digitala verktyg både som personal och i barngrupp. Erfarenhet av att arbeta med flerspråkighet är meriterande.

Som person ska du ha mycket god samarbetsförmåga och kan vara tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du har god kommunikationsförmåga och kan förmedla uppdraget till vårdnadshavare och kollegor.


ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Barnskötare och förskollärare till Föräldrakooperativet Loket

Loket är en Mullecertifierad förskola där vi arbetar med friluftsfrämjandets barnverksamhet och alla pedagoger är utbildade friluftsledare. Vi har en fantastisk natur alldeles runt hörnet och en stor gård som båda inbjuder till mycket utelek. Vår mat lagas i eget kök av vår kock och vi fokuserar på närproducerade och ekologiska råvaror. På förskolan arbetar förskolechef, sex pedagoger samt en kock och vi har 20-22 barn i åldrarna 1-5 år. Vi är ett föräldra... Visa mer
Loket är en Mullecertifierad förskola där vi arbetar med friluftsfrämjandets barnverksamhet och alla pedagoger är utbildade friluftsledare. Vi har en fantastisk natur alldeles runt hörnet och en stor gård som båda inbjuder till mycket utelek. Vår mat lagas i eget kök av vår kock och vi fokuserar på närproducerade och ekologiska råvaror. På förskolan arbetar förskolechef, sex pedagoger samt en kock och vi har 20-22 barn i åldrarna 1-5 år. Vi är ett föräldrakooperativ, vilket innebär att föreningens styrelse är huvudman för förskolan. Vi på Loket vill att vår förskola skall vara en demokratisk mötesplats där man accepteras för den man är, känner trygghet, nyfikenhet och delaktighet.ArbetsbeskrivningVi kan erbjuda dig varierande och utvecklande arbete tillsammans med barn och kollegor där huvuduppdraget handlar om att skapa en förskola som ger barnen möjligheter och förutsättningar att lära tillsammans i en kreativ miljö. Du kommer ingå i en engagerad personalgrupp bestående av förskollärare och barnskötare. Tillsammans med rektor och dina kollegor ansvarar du för att planera, genomföra, dokumentera samt utveckla det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan.Vi söker både legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare. Ditt arbete ska präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, föräldrar och kollegor. Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola som tar tillvara på barnens intressen i verksamheten.Förskollärare har det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten vilket innefattar att planera, leda, genomföra och utvärdera den pedagogiska verksamheten i enlighet med förskolans läroplan.KvalifikationerVi söker dig som vill arbeta på en mindre, familjär förskola med ett personligt klimat där du tillsammans med dina kollegor blir mycket betydelsefull. Du skall vara en trygg och positiv person som tycker mycket om att vara utomhus då vi nyttjar gården och naturen i närheten till bl.a. Mulleverksamhet och utflykter med vår egen buss. Samarbete med övrig personal är en annan viktig uppgift då arbetet runt barnen sker i team. Du är villig att driva både din egen och förskolans utveckling framåt. Du arbetar med pedagogisk dokumentation och använder det som grund för egen och gemensam reflektion, diskussion och utveckling.AnställningsformTjänsten är 100 % tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning, med tillträde snarast enligt överenskommelse.Ansökan Vid frågor kontakta:Johanna Smedberg, rektor, 0498-275114Lisa Ewen, arbetsgivaransvarig styrelseledamot, 0768-403943Ansökan med CV och personligt brev skickas till: [email protected]ökan snarast, senast 6 oktober. Intervjuer kommer ske löpande. Visa mindre

Förskollärare till Sanda förskola

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. ARBETSUPPGIFTER Nu behöver vi förstärka förskolan i Sanda med en förskollärare. Arbetet består av att, tillsamm... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

ARBETSUPPGIFTER
Nu behöver vi förstärka förskolan i Sanda med en förskollärare.
Arbetet består av att, tillsammans med arbetslag och övrig personal, planera, utveckla och följa upp det pedagogiska arbetet utifrån barngruppens behov och förskolans läroplan.


KVALIFIKATIONER
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att följa upp verksamhetens kvalitet genom systematiskt kvalitetsarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi ser att du som söker är bra på att skapa goda relationer med vårdnadshavare, barn och kollegor.


ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare med intresse för utomhuspedagogik

Med 30 års erfarenhet av lärande står Pysslingen Skolor för både tradition och nytänkande. Totalt är vi 55 för- och grundskolor från Kalix i norr till Lund i söder med en mångfald i pedagogik och profiler men med gemensamt fokus på hög kvalitet. Varje skola är unik som skola och som arbetsplats, vilket ger våra medarbetare stor möjlighet att påverka sin vardag och bidra till skolans utveckling. Med drygt 1 300 medarbetare är vi en av Sveriges största arbet... Visa mer
Med 30 års erfarenhet av lärande står Pysslingen Skolor för både tradition och nytänkande. Totalt är vi 55 för- och grundskolor från Kalix i norr till Lund i söder med en mångfald i pedagogik och profiler men med gemensamt fokus på hög kvalitet. Varje skola är unik som skola och som arbetsplats, vilket ger våra medarbetare stor möjlighet att påverka sin vardag och bidra till skolans utveckling. Med drygt 1 300 medarbetare är vi en av Sveriges största arbetsgivare inom utbildningssektorn.

Detta söker vi:

Vi söker dig som är en pedagog som gillar att bedriva pedagogik utomhus, tycker att utevistelse och naturupplevelser skapar möjlighet för lek, lärande och utveckling för varje barn. Vi söker dig som vill jobba i en mindre enhet tillsammans med engagerade kollegor och som trivs i en förskola i en landsbygsmiljö.
Vi erbjuder:

Engagerade kollegor på förskola, skola och fritids

Förmånserbjudande och friskvårdspeng

Möjlighet till utveckling och kompetensutveckling via Academedia

Att delta i Läslyftet, som är en statlig satsning 

Handledning efter behov

Delaktighet att påverka sitt eget arbete

 
Om verksamheten:

Fardhem förskola har ett unikt läge, med skog och mark som granne, där vi har tillgång till varierade grönområden och en naturnära utemiljö. Förskolan har en egen gård men vi delar också skolgård med skolan vilket ger oss ett naturligt samarbete mellan förskola, skola och fritids. Fardhem förskola är en liten förskola med en barngrupp på endast 25 barn, indelat i två hemvister. På nedre plan har vi 12 st 1-2 åringar och på övre plan 13 st 3-5 åringar.

Vi vill få in utomhuspedagogiskt arbetssätt där vi kan använda naturen som lärmiljö och resurs och söker dig som har erfarenhet eller stort intresse av naturen och hälsa.
Låter detta intressant?

Du söker tjänsten genom att klicka på knappen ansök nedan. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna din ansökan till oss så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 191101. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. Läs mer och ansök på www.pysslingen.se.

Kontaktperson:

Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Monia Svensson på [email protected], alt 0498-200971
Välkommen med din ansökan

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Pysslingen Skolor är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan; förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

  Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. ARBETSUPPGIFTER Att skapa en utbildning för alla barn på förskolan i verkstadsarbete samt att tillsammans i arbet... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

ARBETSUPPGIFTER
Att skapa en utbildning för alla barn på förskolan i verkstadsarbete samt att tillsammans i arbetslaget skapa en utbildning för de yngsta barnen i enlighet med aktuella styrdokument.

KVALIFIKATIONER
Förskollärarexamen. Vi letar efter dig som är pedagogisk, nyfiken och kreativ i arbetet med att utveckla pedagogiken i enlighet med styrdokument och aktuell forskning. Begrepp som samarbete, kommunikation och att vara ansvarsfull, tycker vi är viktiga. Är du lite extra sugen på att arbeta med uttrycksformerna bild, form, dans, rytmik, drama och digitalitet blir vi väldigt glada.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Förskolan Törnekvior söker nu den sista förskolläraren, för att sedan bli helt komplett. Vi anser att vi en försko... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Förskolan Törnekvior söker nu den sista förskolläraren, för att sedan bli helt komplett.

Vi anser att vi en förskola för Alla.
Detta är en plats där dina tankar och idéer är viktiga.
Vår vision är att erbjuda en miljö där vi tillsammans upptäcker det livslånga lärandet, genom glädje, nyfikenhet, respekt, trygghet och uppmuntran.

Tillsammans med arbetslaget på hemvisten ska du verka för att barn och föräldrar upplever trygghet i första hand.
Som förskollärare har du det pedagogiska huvudansvaret för varje barns/hela barngruppens utveckling och lärande. Vi söker dig som har en helhetssyn på kunskap och lärande och arbetar processinriktat med det systematiska kvalitetsarbetet.


ARBETSUPPGIFTER
Att arbeta som förskollärare innebär unika och betydelsefulla möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling. Som förskollärare medverkar du till en positiv och utvecklande miljö. Du bidrar med att skapa en god balans av omsorg och lärande, för hela barngruppen. Det gör du bl a genom ditt ansvar för det pedagogiska arbetet enligt läroplan, skollag samt förskolans verksamhetsmål.

Vår pedagogiska idé bygger på ett utforskande arbetssätt där barnens nyfikenhet står i centrum. Med hjälp av digitala verktyg och ett systematiskt kvalitetsarbete synliggör vi barns lärandeprocesser och tar ut riktningen för nästa steg i det pedagogiska arbetet och vår verksamhetsutveckling.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har förskollärarutbildning och förskollärarlegitimation, alternativt inväntar din legitimation. Det är meriterande om du har erfarenhet från yrket. Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift krävs. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna samt att du kompletterar redan befintligt arbetslag.

Du har kunskap och en idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Ditt barnfokus är tydligt och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Du har även kunskap om hur du synliggör och vidareutvecklar barns lärprocesser med hjälp av dokumentation. Du har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande.

I din yrkesroll är du engagerad, professionell och initiativtagande. Du är också ansvarstagande och strukturerad med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din samarbetsförmåga är mycket god och du är tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. Du tycker om att leda och motivera andra, och delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper.ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. ARBETSUPPGIFTER Nu behöver vi förstärka förskolan i Dalhem med en förskollärare. Arbetet består av att tillsamm... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

ARBETSUPPGIFTER
Nu behöver vi förstärka förskolan i Dalhem med en förskollärare.

Arbetet består av att tillsammans med arbetslag och övrig personal, planera och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån barngruppens behov och förskolans läroplan.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är förskollärare eller lärare mot de lägre åldrarna, med inriktning mot förskolan (bifoga legitimation i din ansökan). Vi vill att du är väl insatt i läroplanen för förskolan (lpfö 98/16).

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att följa upp verksamhetens kvalitet genom systematiskt kvalitetsarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är bra på att skapa goda relationer med vårdnadshavare, barn och kollegor.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Inom Gråbo förskoleområde finns två nyrenoverade förskolor, Kabyssen med sex avdelningar och Bogen med tre avdelnin... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Inom Gråbo förskoleområde finns två nyrenoverade förskolor, Kabyssen med sex avdelningar och Bogen med tre avdelningar. Båda förskolorna har stora nyrenoverade utemiljöer med skogspartier. I förskoleområdet finns en specialpedagog på heltid som stöttar med bland annat handledning och observationer i barngrupp.

ARBETSUPPGIFTER
Att arbeta som förskollärare i Gråbos förskolor innebär betydelsefulla möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling. Som förskollärare ansvarar du för att planera, organisera, genomföra och följa upp arbetet på din avdelning. Du är delaktig i utvecklingsarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan och inom området. Du bidrar till en trygg, utvecklande och stimulerande miljö för barnen att växa och lära i. Du tar ansvar för undervisningen på avdelningen. Du kommer att ingå i ett arbetslag på förskolan Bogen.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har förskollärarutbildning och lärarlegitimation, alternativt inväntar din legitimation. Det är meriterande om du har erfarenhet från yrket. Du har kunskaper och en tydlig idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Du vill arbeta målinriktat med tillgängliga lärmiljöer och med digitala verktyg. Ditt barnfokus är tydligt och du har lätt för att kommunicera och ha ett tillmötesgående sätt mot barn, vårdnadshavare och kollegor. Du tycker om att leda och motivera andra. Stor vikt kommer att läggas vid de personliga egenskaperna.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vi söker en förskollärare till Slite förskola. ARBETSUPPGIFTER Till en av Slite förskolas småbarnsavdelningar sö... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vi söker en förskollärare till Slite förskola.

ARBETSUPPGIFTER
Till en av Slite förskolas småbarnsavdelningar söker vi dig som har en förskollärarexamen och som är insatt i vår nya läroplan. Du kommer att arbeta i arbetslag med att tillsammans skapa en utbildning för de yngsta barnen på förskolan i enlighet med aktuella styrdokument.

KVALIFIKATIONER
Förskollärarlegitimation. Vi letar efter dig som är pedagogisk, nyfiken och kreativ i arbetet med att tillsammans i arbetslaget utveckla pedagogiken i enlighet med styrdokument och aktuell forskning. Begrepp som samarbete, kommunikation och att vara ansvarsfull, tycker vi är viktiga.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. I höst planerar vi att arbeta med två grupper på Stenkyrka förskola, en yngrebarns-grupp med barn födda 2017 och 20... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

I höst planerar vi att arbeta med två grupper på Stenkyrka förskola, en yngrebarns-grupp med barn födda 2017 och 2018 och en äldrebarns-grupp, födda 2014-2016. Förskolan har tre avdelningar så vi kommer att ha en avdelning att disponera mer fritt kommande termin, vilket underlättar att dela upp barngrupperna i mindre grupper.
Fole/Stenkyrkas förskoleområde består av två förskolor: Fole förskola och Stenkyrka förskola.

ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare leder och ansvarar du för att planera, genomföra, följa upp och utveckla det pedagogiska arbetet i barngruppen och på förskolan så att lärande, lek, omsorg och fostran bildar en helhet. Du kan arbeta med digitala verktyg som lärplatta, dator, projektor, m.m.
Vår utmaning kommande läsår är att implementera nya läroplanen och utveckla vårt pedagogiska arbete utifrån den.

KVALIFIKATIONER
Till Stenkyrka förskola söker vi en utbildad förskollärare med legitimation som beskriver sig själv som positiv, drivande och utvecklingsinriktad. I din profession som förskollärare erbjuder du barnen en förskoleverksamhet av mycket god kvalitet utifrån läroplanen och övriga styrdokument.

Som förskollärare har du:
- mycket god teoretisk kunskap om barns utveckling, lärande och omsorgsbehov och hur man leder en barngrupp i pedagogisk verksamhet.
- mycket god kännedom om förskolans styrdokument och kunskap om hur innehållet kan omsättas i praktiken.
- teoretisk och praktisk kunskap om hur man använder pedagogisk dokumentation som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.
- god kunskap inom IT.
Som förskollärare besitter du följande personliga egenskaper och förmågor:
- god pedagogisk insikt
- god samarbetsförmåga
- gott ledarskap
- lojalitet med uppdraget
- helhetssyn på uppdraget

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Nu söker vi förskollärare till Persgränds förskola. Förskolan är den äldsta förskolan i Visby. Förskolan har histor... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Nu söker vi förskollärare till Persgränds förskola. Förskolan är den äldsta förskolan i Visby. Förskolan har historia och kultur runt knuten vilket utnyttjas i verksamheten. Förskolan har tre avdelningar.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker förskollärare till 2-4-årsavdelning. Alla på förskolan förekommande arbetsuppgifter ingår. Du leder och fördelar arbetet tillsammans med dina kollegor utifrån uppdraget i läroplanen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en legitimerad förskollärare. Du har förmåga att lyssna in barnens intresse och behov och utgå från dem i din dagliga planering. Du har förmåga att samspela i ett arbetslag. Du har lätt att skapa goda relationer med barn, kollegor och föräldrar. Du kan anpassa dina arbetsinsatser efter de förutsättningar som finns för dagen. Vi önskar att du har erfarenhet från förskolans arbete.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vi söker nu fler förskollärare till Väskinde Förskola. Förskolan ligger intill skolan i Väskinde, strax norr om Vis... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vi söker nu fler förskollärare till Väskinde Förskola. Förskolan ligger intill skolan i Väskinde, strax norr om Visby. Förskolan har sex avdelningar fördelade på två hus, med var sin gård. I ett av husen går våra yngsta barn, 1-3 år, och i det andra går våra äldre barn, 3-5 år. Vi arbetar i spår där en småbarnsavdelning är knuten till en storbarnsavdelning.

ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare ansvarar du för att planera, leda, genomföra och utvärdera den pedagogiska verksamheten i förskolan. I detta ingår pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har förskollärarexamen eller lärarexamen med behörighet att undervisa i förskolan. Du har förskollärarlegitimation och har god kännedom om att omsätta förskolans läroplan i praktiken. Som person tar du ansvar och driver ditt arbete framåt. Du har en god pedagogisk förmåga och en förståelse för människors olika förutsättningar som en förutsättning att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är en nyfiken och engagerad pedagog och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Förskollärare

Föräldrakooperativet Loket söker förskollärare Loket är ett föräldrakooperativ som funnits sedan 1991. Loket är en certifierad Mulleförskola vilket innebär att alla pedagoger är utbildade genom friluftfrämjandet och att vi bedriver friluftsfrämjandets barnverksamhet. Loket är en syskonavdelning med barn i åldrarna 1-5 år. Våra lokaler har vi i Lokrume bygdegård med en fantastisk natur alldeles runt hörnet. All mat som serveras är tillagad i eget kök av vår... Visa mer
Föräldrakooperativet Loket söker förskollärare Loket är ett föräldrakooperativ som funnits sedan 1991. Loket är en certifierad Mulleförskola vilket innebär att alla pedagoger är utbildade genom friluftfrämjandet och att vi bedriver friluftsfrämjandets barnverksamhet. Loket är en syskonavdelning med barn i åldrarna 1-5 år. Våra lokaler har vi i Lokrume bygdegård med en fantastisk natur alldeles runt hörnet. All mat som serveras är tillagad i eget kök av vår egen kock och vi fokuserar på närproducerade och ekologiska råvaror.Arbetsbeskrivning Som förskollärare har du det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten vilket innefattar att du ska planera, leda, genomföra och utvärdera den pedagogiska verksamheten i enlighet med förskolans läroplan. Ditt arbete ska präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, föräldrar och kollegor. Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola som tar tillvara på barnens intressen i verksamheten.KvalifikationerVi söker dig som vill arbeta på en mindre, familjär förskola med ett personligt klimat där du som förskollärare tillsammans med dina kollegor blir mycket betydelsefull. Du skall vara en trygg och positiv person som tycker mycket om att vara utomhus då vi nyttjar gården och naturen i närheten till bl.a. Mulleverksamhet och utflykter med vår egen buss. Samarbete med övrig personal är en annan viktig uppgift då arbetet runt barnen sker i team. Du är villig att driva både din egen och förskolans utveckling framåt. Du arbetar med pedagogisk dokumentation och använder det som grund för egen och gemensam reflektion, diskussion och utveckling. Du är utbildad förskollärare.AnställningsformTjänsten är 100 % tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.Månadslön enligt kollektivavtal.Tillträde 1 september eller enligt ö.k. Ansökan Ansökan med CV och personligt brev skickas till: [email protected]ökan snarast, intervjuer kommer ske löpande. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Till Västerhejde/Eskelhem förskoleområde, förskolan Korallen söker vi en utbildad förskollärare med legitimation so... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Till Västerhejde/Eskelhem förskoleområde, förskolan Korallen söker vi en utbildad förskollärare med legitimation som beskriver sig själv som positiv, drivande och utvecklingsinriktad. I din profession som förskollärare erbjuder du barnen en förskoleverksamhet av mycket god kvalitet utifrån läroplanen och övriga styrdokument.
Västerhejde/Eskelhem förskoleområde består av tre förskolor, där två förskolor är placerade i Vibble, förskolorna Korallen och Torpet och Eskelhem förskola invid skolan i Eskelhem. Förskolan Korallen har fem avdelningar, två för barn 1-2, en avdelning 2-4 år och två avdelningar för barn 3-5 år. Avdelningarna arbetar mot gemensamma mål utifrån barngruppens behov och nyfikenhet i form av olika teman och projekt.
Till hösten kommer vi i Västerhejde/Eskelhem förskoleområde fortsätta utveckla vårt pedagogiska arbete i enlighet med Lpfö 18 samt det systematiska kvalitetsarbetet genom kollegialt lärande och pedagogiska grupper för förskollärare och handledning för barnskötare.

ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare leder och ansvarar du för att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, följa upp och utveckla det pedagogiska arbetet i barngruppen och på förskolan så att lärande, lek, omsorg och fostran bildar en helhet. Du arbetar gärna med digitala verktyg såsom lärplatta, dator, projektor, m.m. Vår utmaning kommande läsår är att fortsätta arbetet med att implementera den nya läroplanen och utveckla vårt pedagogiska arbete utifrån den.

KVALIFIKATIONER
Vi ser att du som söker är utbildad förskollärare och har:
- god teoretisk kunskap om barns utveckling, lärande och omsorgsbehov och om hur man leder en barngrupp i pedagogisk verksamhet.
- god kännedom om förskolans styrdokument och teoretisk kunskap om hur innehållet kan omsättas i praktiken.
- teoretisk kunskap om hur man använder pedagogisk dokumentation som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.
- kunskap inom IT och hur det kan användas i förskolans utbildning med barnen.

Som förskollärare besitter du följande personliga egenskaper och förmågor:
En god pedagogisk insikt och ett närvarande förhållningssätt med barnen. Du har god samarbetsförmåga och ett gott ledarskap både med barn och kollegor samt en helhetssyn på uppdraget.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Inom Gråbo förskoleområde finns två nyrenoverade förskolor, Kabyssen med sex avdelningar och Bogen med tre avdelnin... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Inom Gråbo förskoleområde finns två nyrenoverade förskolor, Kabyssen med sex avdelningar och Bogen med tre avdelningar. Båda förskolorna har stora nyrenoverade utemiljöer med skogspartier. I förskoleområdet finns en specialpedagog på heltid som stöttar med bland annat handledning och observationer i barngrupp.

ARBETSUPPGIFTER
Att arbeta som förskollärare i Gråbos förskolor innebär betydelsefulla möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling. Som förskollärare ansvarar du för att planera, organisera, genomföra och följa upp arbetet på din avdelning. Du är delaktig i utvecklingsarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan och inom området. Du bidrar till en trygg, utvecklande och stimulerande miljö för barnen att växa och lära i. Du tar ansvar för undervisningen på avdelningen.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har förskollärarutbildning och lärarlegitimation, alternativt inväntar din legitimation. Det är meriterande om du har erfarenhet från yrket. Du har kunskaper och en tydlig idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Du vill arbeta målinriktat med tillgängliga lärmiljöer och med digitala verktyg. Ditt barnfokus är tydligt och du har lätt för att kommunicera och ha ett tillmötesgående sätt mot barn, vårdnadshavare och kollegor. Du tycker om att leda och motivera andra. Stor vikt kommer att läggas vid de personliga egenskaperna.

ÖVRIGT
Förskollärarlegitimation
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vi söker en förskollärare till Slite förskola. ARBETSUPPGIFTER Till en av Slite förskolas småbarnsavdelningar sö... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vi söker en förskollärare till Slite förskola.

ARBETSUPPGIFTER
Till en av Slite förskolas småbarnsavdelningar söker vi dig som har förskollärarexamen och som är insatt i den nya läroplanen som träder i kraft den första juli. Vi vill att du har förmågan att omsätta våra styrdokument i praktiken. Begrepp som samarbete, kommunikation och att vara ansvarsfull, tycker vi är viktiga.

KVALIFIKATIONER
Vi ser att du som söker har förskollärarexamen. Vi letar efter dig som är pedagogisk, nyfiken och kreativ i arbetet med att tillsammans i arbetslaget utveckla pedagogiken i enlighet med styrdokument och aktuell forskning.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Blå huset ligger i Bingebyområdet i centrala Visby. Förskolan har fem avdelningar och arbetar åldersindelat. Person... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Blå huset ligger i Bingebyområdet i centrala Visby. Förskolan har fem avdelningar och arbetar åldersindelat. Personalen arbetar roterande där man följer sina barn genom åren på förskolan. Förskolan ligger granne med Tjelvarskolan och nyttjar regelbundet skolans bibliotek och gympasal.

Blå huset ingår tillsammans med Vitkålen och Klubbsvampen, i Tjelvars förskoleområde. Förskolorna samarbetar på många sätt i det kollegiala lärandet och i den gemensamma kompetensutvecklingen.

ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare ska du leda och ansvara för att planera, genomföra, följa upp och utveckla arbetet på förskolan. Du ska leda det systematiska kvalitetsarbetet och se till att lärande, lek och omsorg bildar en helhet i enlighet med läroplanens mål och intentioner.

Tillsammans med arbetslaget, ska du verka för att barn och föräldrar upplever trygghet, nyfikenhet och glädje.

KVALIFIKATIONER
Förskollärarutbildning och förskollärarlegitimation krävs, alternativt att du inväntar din legitimation. Du måste även ha datorvana samt vana av andra digitala medier. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Vi söker dig som har barnen i fokus och tilltro till deras förmåga och kompetens. Du har ett intresse av tillgängliga lärmiljöer och att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. Du har ett intresse av att arbeta med digitala verktyg både som personal och i barngrupp. Erfarenhet av att arbeta med flerspråkighet är meriterande.

Som person ska du ha mycket god samarbetsförmåga och kan vara tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du har god kommunikationsförmåga och kan förmedla uppdraget till vårdnadshavare och kollegor.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Till Stenkyrka förskola söker vi en utbildad förskollärare med legitimation som beskriver sig själv som positiv, dr... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Till Stenkyrka förskola söker vi en utbildad förskollärare med legitimation som beskriver sig själv som positiv, drivande och utvecklingsinriktad. I din profession som förskollärare erbjuder du barnen en förskoleverksamhet av mycket god kvalitet
utifrån läroplanen och övriga styrdokument.
Till hösten planerar vi att arbeta med två grupper på Stenkyrka förskola, en yngrebarns-grupp med barn födda 2017–2018 och
en äldrebarns-grupp, födda 2014–2016. Förskolan har tre avdelningar så vi kommer att ha en avdelning att disponera gemensamt kommande termin, vilket underlättar att dela upp barngrupperna i mindre grupper.
Fole/Stenkyrkas förskoleområde består av två förskolor: Fole förskola och Stenkyrka förskola.

ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare leder och ansvarar du för att planera, genomföra, följa upp och utveckla det pedagogiska arbetet i barngruppen och på förskolan så att lärande, lek, omsorg och fostran bildar en helhet. Du arbetar med digitala verktyg såsom lärplatta, dator, projektor, m.m.
Vår utmaning kommande läsår är att implementera nya läroplanen och utveckla vårt pedagogiska arbete utifrån den.

KVALIFIKATIONER
Vi ser att du som söker är utbildad förskollärare och har:
- mycket god teoretisk kunskap om barns utveckling, lärande och omsorgsbehov och om hur man leder en barngrupp i pedagogisk verksamhet.
- mycket god kännedom om förskolans styrdokument och teoretisk kunskap om hur innehållet kan omsättas i praktiken.
- teoretisk kunskap om hur man använder pedagogisk dokumentation som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.
- god kunskap inom IT.
Som förskollärare besitter du följande personliga egenskaper och förmågor:
- god pedagogisk insikt
- god samarbetsförmåga
- gott ledarskap
- lojalitet mot uppdraget
- helhetssyn på uppdraget

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Föräldrakooperativet Loket söker förskollärare Loket är ett föräldrakooperativ som funnits sedan 1991. Loket är en certifierad Mulleförskola vilket innebär att alla pedagoger är utbildade genom friluftfrämjandet och att vi bedriver friluftsfrämjandets barnverksamhet. Loket är en syskonavdelning med barn i åldrarna 1-5 år. Våra lokaler har vi i Lokrume bygdegård med en fantastisk natur alldeles runt hörnet. All mat som serveras är tillagad i eget kök av vår... Visa mer
Föräldrakooperativet Loket söker förskollärare Loket är ett föräldrakooperativ som funnits sedan 1991. Loket är en certifierad Mulleförskola vilket innebär att alla pedagoger är utbildade genom friluftfrämjandet och att vi bedriver friluftsfrämjandets barnverksamhet. Loket är en syskonavdelning med barn i åldrarna 1-5 år. Våra lokaler har vi i Lokrume bygdegård med en fantastisk natur alldeles runt hörnet. All mat som serveras är tillagad i eget kök av vår egen kock och vi fokuserar på närproducerade och ekologiska råvaror.Arbetsbeskrivning Som förskollärare har du det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten vilket innefattar att du ska planera, leda, genomföra och utvärdera den pedagogiska verksamheten i enlighet med förskolans läroplan. Ditt arbete ska präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, föräldrar och kollegor. Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola som tar tillvara på barnens intressen i verksamheten.KvalifikationerVi söker dig som vill arbeta på en mindre, familjär förskola med ett personligt klimat där du som förskollärare tillsammans med dina kollegor blir mycket betydelsefull. Du skall vara en trygg och positiv person som tycker mycket om att vara utomhus då vi nyttjar gården och naturen i närheten till bl.a. Mulleverksamhet och utflykter med vår egen buss. Samarbete med övrig personal är en annan viktig uppgift då arbetet runt barnen sker i team. Du är villig att driva både din egen och förskolans utveckling framåt. Du arbetar med pedagogisk dokumentation och använder det som grund för egen och gemensam reflektion, diskussion och utveckling. Du är utbildad förskollärare.AnställningsformTjänsten är 100 % tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.Månadslön enligt kollektivavtal.Tillträde 1 september eller enligt ö.k. Ansökan Ansökan med CV och personligt brev skickas till: [email protected]ökan snarast, intervjuer kommer ske löpande. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vi söker en förskollärare till Slite förskola. ARBETSUPPGIFTER Till en av Slite förskolas småbarnsavdelningar sö... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vi söker en förskollärare till Slite förskola.

ARBETSUPPGIFTER
Till en av Slite förskolas småbarnsavdelningar söker vi dig som har en förskollärarexamen och som är insatt i den nya läroplanen som träder i kraft den första juli. Vi vill att du har förmågan att omsätta våra styrdokument i praktiken. Begrepp som samarbete, kommunikation och att vara ansvarsfull, tycker vi är viktiga.

KVALIFIKATIONER
Vi ser att du som söker har förskollärarexamen. Vi letar efter dig som är pedagogisk, nyfiken och kreativ i arbetet med att tillsammans i arbetslaget utveckla pedagogiken i enlighet med styrdokument och aktuell forskning. Begrepp som samarbete, tillit, kommunikation och att vara ansvarsfull, tycker vi är viktiga.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Nu söker vi en ny förskollärare till vår förskola, Sankta Maria. Är du en positiv och engagerad förskollärare som vill vara med och planera, utvärdera, kvalitetssäkra och skapa roliga, meningsfulla och lärorika dagar för vår härliga barngrupp, då är kanske DU den vi söker. Vi söker dig som är utbildad förskollärare och trygg i din yrkesroll. Tillsammans med övriga pedagoger har du ansvar för förskolans pedagogiska verksamhet och att barnen får en utvecklan... Visa mer
Nu söker vi en ny förskollärare till vår förskola, Sankta Maria. Är du en positiv och engagerad förskollärare som vill vara med och planera, utvärdera, kvalitetssäkra och skapa roliga, meningsfulla och lärorika dagar för vår härliga barngrupp, då är kanske DU den vi söker. Vi söker dig som är utbildad förskollärare och trygg i din yrkesroll. Tillsammans med övriga pedagoger har du ansvar för förskolans pedagogiska verksamhet och att barnen får en utvecklande, trygg och meningsfull dag. Du ska sätta barnen i centrum och kunna kvalitetssäkra och utvärdera verksamheten. Vi arbetar helt utifrån Läroplanen för förskolan och vill att du är väl förtrogen med den och förskolans uppdrag. Du bör också vara medveten om miljöns betydelse och kunna utforma rum och material utifrån den barngrupp vi har. Vi söker dig som är flexibel och har god samarbetsförmåga och vilja att arbeta på en mindre enhet. Att du uppskattar arbetet som pedagog, är engagerad i din yrkesroll och ser professionellt på ditt uppdrag. Det är viktigt att du är lösningsorienterad och vågar ta eget ansvar. Dina arbetsuppgifter:Förskolan Sankta Maria ligger i stadsdelen Terra Nova i Visby och har plats för 28 barn fördelade på två avdelningar/hemvist, Ekorren och Räven Förskolan öppnade 2015 och de två hemvisterna har byggts om och anpassats till förskolans verksamhet. Förutom de två hemvisten har vi också tillgång till ett stort skaparrum och rörelserum. Utomhus har vi en stor fin lekplats i anslutning till förskolan och det är nära till skog. Förskolan är Mulle certifierade vilket innebär att pedagogerna är/kommer att bli, utbildade av Friluftsfrämjandet och vi använder oss av deras Mulle pedagogik. Att lära oss om och ta hand om vår natur är en viktig del i vår verksamhet. Vår lunch får vi via catering då förskolan i dagsläget inte har något tillagningskök. Förskolans huvudman är Visby Domkyrkoförsamling och förskolan ligger i anslutning till Terra Nova kyrkan. Lön, ersättning och förmåner:Som anställd i Visby Domkyrkoförsamling, Förskolan Sankta Maria har du en timma friskvård i veckan, friskvårdsbidrag samt fri pedagogisk lunch. Kollektivavtal finns och lön sätts enligt överenskommelse.Tjänsten är en 100% tillsvidaretjänst. Medtag utdrag ur belastningsregistret vid ev. intervju. Välkommen att skicka in ansökningshandlingar med CV och personligt brev. Tillträde sker enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande så skicka din ansökan redan idag!! Visa mindre

Förskollärare på Fårö

Fårö förskola och fritids är en välfungerande förskola belägen mitt på Fårö, vi har en fin utomhusmiljö med tillgång till "egen" strand och med stora grönområden. Vi har för närvarande 13 förskolebarn samt 19 fritidsbarn inskrivna i verksamheten. Maten lagas från grunden i vårt eget kök. Förskolan är ett föräldrakooperativ. Versamheten söker nu en förskollärare för att komplettera vår personalstyrka. Vi söker dig som har högskoleutbildning och legitimat... Visa mer
Fårö förskola och fritids är en välfungerande förskola belägen mitt på Fårö, vi har en fin utomhusmiljö med tillgång till "egen" strand och med stora grönområden.

Vi har för närvarande 13 förskolebarn samt 19 fritidsbarn inskrivna i verksamheten.
Maten lagas från grunden i vårt eget kök. Förskolan är ett föräldrakooperativ.

Versamheten söker nu en förskollärare för att komplettera vår personalstyrka. Vi söker dig som har högskoleutbildning och legitimation som förskollärare samt är väl insatt i förskolans läroplan. B-körkort är ett krav.
Vi tillämpar provanställning på 6 månader.Vi söker dig, utbildad förskollärare, som vill vara en del av vårt lilla arbetslag. Du ska trivas att vistas i skog och mark, vara insatt i Lpfö -98 (rev -16) samt implementera denna i den dagliga verksamheten.

Förskolan är ett föräldrakooperativ, där styrelsen består av föräldrar till verksamhetens barn. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Väskinde förskola söker nu två förskollärare till hösten 2019. Väskinde ligger strax norr om Visby och förskolan li... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Väskinde förskola söker nu två förskollärare till hösten 2019. Väskinde ligger strax norr om Visby och förskolan ligger alldeles intill skolan. Förskolan är en stor enhet med 6 avdelningar fördelade på två hus. I det ena huset går våra yngre barn, 1-3 år, och i det andra går våra äldre barn, 3-5 år. Vi samarbetar i spår mellan husen.

ARBETSUPPGIFTER
Rollen som förskollärare innebär att leda det pedagogiska arbetet i enlighet med läroplanens målområden. Du samarbetar med dina kollegor i att leda avdelningens systematiska kvalitetsarbete. Som förskollärare har du ett tydligt ansvar gällande planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten på avdelningen. Du arbetar systematiskt utifrån barnens behov, nyfikenhet och intresse för att våra barn ska få en trygg, rolig och lärorik verksamhet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är en driven legitimerad förskollärare som vill ge våra barn goda förutsättningar att växa och utvecklas. Du har fokus på barnens bästa och är tydlig i din yrkesroll. Du har ett lösningsinriktat förhållningssätt och ser möjligheter där barnen är i främsta rummet. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med både kollegor, barn och vårdnadshavare.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. ARBETSUPPGIFTER Nu behöver vi förstärka Dalhem/Klinte/Sanda förskolor med en förskollärare. Arbetet består av a... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

ARBETSUPPGIFTER
Nu behöver vi förstärka Dalhem/Klinte/Sanda förskolor med en förskollärare.

Arbetet består av att, tillsammans med arbetslag och övrig personal, planera och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån barngruppens behov och förskolans läroplan.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är förskollärare eller lärare mot de lägre åldrarna, med inriktning mot förskolan (bifoga legitimation i din ansökan). Vi vill att du är väl insatt i läroplanen för förskolan (lpfö 98/16).

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att följa upp verksamhetens kvalitet genom systematiskt kvalitetsarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, du är bra på att skapa goda relationer med vårdnadshavare, barn och kollegor.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Terra Nova förskoleområde söker nu 2 förskolelärare. Vår ledstjärna är att alla barn ska få uppleva och utveckla ... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Terra Nova förskoleområde söker nu 2 förskolelärare.

Vår ledstjärna är att alla barn ska få uppleva och utveckla glädje, harmoni, empati, lek och lust att lära. Varje barn ska ges möjlighet att utforska sin omvärld på ett nyfiket sätt tillsammans med dig och sina kamrater.

Som förskollärare har du det pedagogiska huvudansvaret för varje barns/hela barngruppens utveckling och lärande. Vi söker dig som har en helhetssyn på kunskap och lärande och arbetar processinriktat med det systematiska kvalitetsarbetet. Tillsammans med arbetslaget, ska du verka för att barn och föräldrar upplever trygghet, nyfikenhet och glädje.


ARBETSUPPGIFTER
Att arbeta som förskollärare innebär unika och betydelsefulla möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling. Som förskollärare medverkar du till en positiv och utvecklande miljö. Du bidrar med att skapa en god balans av omsorg och lärande, för hela barngruppen. Det gör du bland annat genom ditt ansvar för det pedagogiska arbetet enligt läroplan, skollag samt förskolans verksamhetsmål.

Vår pedagogiska idé bygger på ett utforskande arbetssätt där barnens nyfikenhet står i centrum. Med hjälp av digitala verktyg och det systematiskt kvalitetsarbetet synliggör vi barns lärandeprocesser och tar ut riktningen för nästa steg i det pedagogiska arbetet och vår verksamhetsutveckling.
Tillsammans med andra förskollärare kommer du att ingå i ett kollegialt nätverk där fokus ligger på att implementera specifika måluppdrag.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har förskollärarutbildning och förskollärarlegitimation, alternativt inväntar din legitimation. Det är meriterande om du har erfarenhet från yrket. Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift krävs. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Du har kunskap och en idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Ditt barnfokus är tydligt och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Du har även kunskap om hur du synliggör och vidareutvecklar barns lärprocesser med hjälp av dokumentation. Du har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande.

I din yrkesroll är du engagerad, professionell och initiativtagande. Du är också ansvarstagande och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din samarbetsförmåga är mycket god och du är tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. Du tycker om att leda och motivera andra, och delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Till Stenkyrka förskola söker vi en utbildad förskollärare med legitimation som beskriver sig själv som positiv, dr... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Till Stenkyrka förskola söker vi en utbildad förskollärare med legitimation som beskriver sig själv som positiv, drivande och utvecklingsinriktad. I din profession som förskollärare erbjuder du barnen en förskoleverksamhet av mycket god kvalitet
utifrån läroplanen och övriga styrdokument.
Till hösten planerar vi att arbeta med två grupper på Stenkyrka förskola, en yngrebarns-grupp med barn f.- 17 och -18 och en äldrebarns-grupp, f. -14-16. Förskolan har tre avdelningar så vi kommer att ha en avdelning att disponera gemensamt kommande termin, vilket underlättar att dela upp barngrupperna i mindre grupper.
Fole/Stenkyrkas förskoleområde består av två förskolor: Fole förskola och Stenkyrka förskola.

ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare leder och ansvarar du för att planera, genomföra, följa upp och utveckla det pedagogiska arbetet i barngruppen och på förskolan så att lärande, lek, omsorg och fostran bildar en helhet. Du arbetar med digitala verktyg som lärplatta, dator, projektor, m.m.
Vår utmaning kommande läsår är att implementera nya läroplanen och utveckla vårt pedagogiska arbete utifrån den.

KVALIFIKATIONER
Som förskollärare har du:
- mycket god teoretisk kunskap om barns utveckling, lärande och omsorgsbehov och om hur man leder en barngrupp i pedagogisk verksamhet.
- mycket god kännedom om förskolans styrdokument och teoretisk kunskap om hur innehållet kan omsättas i praktiken.
- teoretisk kunskap om hur man använder pedagogisk dokumentation som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.
- god kunskap inom IT.

Som förskollärare besitter du följande personliga egenskaper och förmågor:
- god pedagogisk insikt
- god samarbetsförmåga
- gott ledarskap
- lojalitet mot uppdraget
- helhetssyn på uppdraget

Pedagogisk erfarenhet är inget krav, men önskvärt.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Atheneskolan söker engagerad förskollärare

Inom Pysslingen Förskolor vet vi hur vi får barn att blomstra, trivas och utvecklas. Det är våra pedagogers drivkraft – på varenda förskola. Ända sedan starten för 30 år sedan är siktet inställt på att skapa en förskola som är stimulerande och inspirerande där grunden är barnets naturliga upptäckarglädje, vetgirighet och nyfikenhet. Vi erbjuder en mångfald av olika pedagogiska inriktningar och metoder så att varje barn får rätt stimulans varje dag. Gemensa... Visa mer
Inom Pysslingen Förskolor vet vi hur vi får barn att blomstra, trivas och utvecklas. Det är våra pedagogers drivkraft – på varenda förskola. Ända sedan starten för 30 år sedan är siktet inställt på att skapa en förskola som är stimulerande och inspirerande där grunden är barnets naturliga upptäckarglädje, vetgirighet och nyfikenhet. Vi erbjuder en mångfald av olika pedagogiska inriktningar och metoder så att varje barn får rätt stimulans varje dag. Gemensamt för alla våra förskolor, oavsett geografi och pedagogisk inriktning är att vi möter och behandlar alla barn med respekt och ett genuint engagemang. Mötet med barnet är A och O för oss – och det märks. Vi har idag över hundra förskolor i Stockholm, Mälardalen och Skåne.

Vi erbjuder dig

• En tillsvidaretjänst på 100% i Visby
• Engagerade kollegor
• Närvarande och pedagogiskt ledarskap
• Möjlighet till egen utveckling
• Friskvårdsbidrag och förmånskort

Om tjänsten

Vi söker dig, utbildad förskollärare med glädje och lust inför ditt uppdrag och som är trygg i din yrkesroll. Vi vill att du är aktiv och intresserad av att driva och delta i förskolans utvecklingsarbete. Du ska vara en medforskande pedagog som kan utmana barnen i vardagen genom lek och fantasi och du har ett gott och professionellt förhållningssätt. Stämmer denna beskrivning in på dig så kommer du att trivas hos oss.

Som pedagog vill vi att du eftersträvar medvetenhet i din yrkesroll i syfte att använda varje material och dess plats till en miljö som du förvandlar till en lärande miljö oavsett om barnen befinner sig på förskolan, i naturen eller i omvärldens lärmiljö.För att trivas som pedagog hos oss ligger det i din natur att kunna organisera verksamheten så noga att den passar barngruppen och du arbetar ständigt med att forma och utveckla lärmiljön utifrån barns frågor och läroplanens uppdrag.Du ska ge god, medveten och kvalitativ omsorg genom att tillvara alla barns kompetenser och använda olika tillvägagångssätt för att nå de mål styrdokumenten anger. På Athene ska pedagoger kunna skapa inspirerande lärmiljöer och använda en mångfald av metoder mot läroplanens mål. Vi önskar att du med stort mod kan utmana befintliga synsätt, öppna nya perspektiv samt uppmuntra till nytänkande och kreativitet för vår förskola. För att trivas som pedagog på Athene ska du kunna ta ansvar för ständig utveckling och kunna se ditt professionella uppdrag i ett större samhällsperspektiv där omsorg och lärande bildar en helhet.
Om verksamheten

Förskolan består av totalt 60 barn fördelade på tre åldersindelade avdelningar; Alfa, Delta och Omega. Förskolan byggdes ut och renoverades 2017 och ligger i anslutning till vår skola, Atheneskolan. Våra verksamheter bedrivs på Visborgsområdet med närheten till skog och mark, P18- spåret, fotbollsplaner och vi nyttjar skolans danssal och bibliotek för lärande stunder. Samarbete med förskoleklass, fritids och skola gör att vi kan arbeta medvetet för ett 1-15 års perspektiv på barns lärande och utveckling. Läsåret 2019/2020 kommer vi medverka i statliga satsningen Läslyftet för förskola!

Vi arbetar aktivt med våra lärmiljöer såväl inomhus som utomhus samt gruppdynamiken i verksamheten. Vi har en hög ambitionsnivå hos pedagogerna vilket gör att vi har ett stort engagemang när vi är i verksamheten. Det finns en stark vilja att göra sitt yttersta vilket glädjande lett att de senaste årens kvalitetsmätningar har visat goda resultat vad gäller trivsel, trygghet och lärande. Här trivs barn, vårdnadshavare och pedagoger och vår förhoppning är att du vill bli en av oss!
Din bakgrund

Legitimerad förskollärare eller annan pedagogisk utbildning som bedöms likvärdig. Vi söker dig som är pedagogisk, utvecklingsinriktad, handlingskraftig, trygg med att leda barngrupp och kommunikativ genom att skapa en god dialog med vårdnadshavare och kollegor. Vi söker dig med erfarenhet, stabilitet och närvaro i yrket.
Övrig information

Denna tjänst är en tillsvidaretjänst med inledande provanställning på 6 månader. Tillträdesdag sker i överenskommelse men senast 2019-08-01 och gärna tidigare.  Vi kommer att påbörja urvalsprocessen omgående så skicka in din ansökan redan idag. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag som är den 2019-05-17

Har du frågor angående tjänsten så är du välkommen att kontakta biträdande rektor Monia Svensson på 0498-200971 eller [email protected]

Beställ gärna redan idag utdrag ur belastningsregistret då det vanligtvis tar två veckor att få det hemskickat.
Är du den vi söker?

Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi har kommit vidare i rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.

Pysslingen Förskolor är den del av AcadeMedia-koncernen som är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre.

Läs gärna mer på www.pysslingen.se eller www.academedia.se. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Sudrets förskolområde består av sex förskolor, som leds av en förskolechef och biträdande förskolechef. Tillsammans arbetar vi för ett tätt samarbete som möjliggör kollegialt lärande mellan våra enheter. Vi har bland annat gemensamma pedagogiska caféer och KUT-dagar.

Nu söker vi sex förskollärare till Sudrets förskolområde.
2 tjänster till vår nya förskola, i Hemsegårdens lokaler på Hemse
2 tjänster till Garda förskola
1 tjänst till Havdhem förskola
1 tjänst till Öja förskola


ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och lägga grunden till ett livslångt lärande tillsammans med oss. Du kommer att, tillsammans med dina kollegor i arbetslaget, planera, genomföra och utveckla den pedagogiska verksamheten utifrån läroplanen och övriga styrdokument. Du kommer arbeta med att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn i förskolan.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har förskollärarexamen. Du är väl insatt i förskolans läroplan och andra styrdokument som du på ett strukturerat sätt kan omsätta i praktiken.

Är du också en person som tycker om att samarbeta, kommunicera, vara flexibel, ha kul på jobbet och är ansvarsfull är du som klippt och skuren för jobbet.


ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vitkålen är en av de största och äldsta förskolorna i Visby. Den ligger i Bingebyområdet i centrala Visby. Förskola... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vitkålen är en av de största och äldsta förskolorna i Visby. Den ligger i Bingebyområdet i centrala Visby. Förskolan har fem avdelningar och arbetar åldersindelat. Personalen arbetar roterande där man följer sina barn genom åren på förskolan. Förskolan har ett eget kök med egen kock som lagar maten.

ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare ska du leda och ansvara för att planera, genomföra, följa upp och utveckla arbetet på förskolan. Du ska leda det systematiska kvalitetsarbetet och se till att lärande, lek och omsorg bildar en helhet i enlighet med läroplanens mål och intentioner.

Tillsammans med arbetslaget, ska du verka för att barn och föräldrar upplever trygghet, nyfikenhet och glädje.

KVALIFIKATIONER
Förskollärarutbildning och förskollärarlegitimation krävs, alternativt att du inväntar din legitimation. Du måste även ha datorvana samt vana av andra digitala medier. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Vi söker dig som har barnen i fokus och tilltro till deras förmåga och kompetens. Du har ett intresse av tillgängliga lärmiljöer och att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. Du har ett intresse av att arbeta med digitala verktyg både som personal och i barngrupp. Erfarenhet av att arbeta med flerspråkighet är meriterande.

Som person ska du ha mycket god samarbetsförmåga och kan vara tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du har god kommunikationsförmåga och kan förmedla uppdraget till vårdnadshavare och kollegor.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Till hösten söker vi fem förskollärare till vårt område. En tjänst är på Lärbro förskola och fyra tjänster är på Sl... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Till hösten söker vi fem förskollärare till vårt område. En tjänst är på Lärbro förskola och fyra tjänster är på Slite förskola.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer arbeta som förskollärare i arbetslag och tycker det är kul med nya utmaningar i arbetet med att hjälpa barnen framåt i sin utveckling i enlighet med läroplanen. På Lärbro förskola kommer du att ingå i arbetslaget på en småbarnsårsavdelning.
På Slite förskola kommer du att arbeta på en småbarnsavdelning, en treårsavdelning eller på en femårsavdelning.

KVALIFIKATIONER
Vi ser att du so söker har förskollärarexamen. Vi letar efter dig som är pedagogisk, nyfiken och kreativ i arbetet med att tillsammans i arbetslaget utveckla pedagogiken i enlighet med styrdokument och aktuell forskning. Begrepp som samarbete, tillit, kommunikation och att vara ansvarsfull, tycker vi är viktiga.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Blå huset ligger i Bingebyområdet i centrala Visby. Förskolan har fem avdelningar och arbetar åldersindelat. Person... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Blå huset ligger i Bingebyområdet i centrala Visby. Förskolan har fem avdelningar och arbetar åldersindelat. Personalen arbetar roterande där man följer sina barn genom åren på förskolan. Förskolan ligger granne med Tjelvarskolan och nyttjar regelbundet skolans bibliotek och gympasal.

Blå huset ingår tillsammans med Vitkålen och Klubbsvampen, i Tjelvars förskoleområde. Förskolorna samarbetar på många sätt i det kollegiala lärandet och i den gemensamma kompetensutvecklingen.

ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare ska du leda och ansvara för att planera, genomföra, följa upp och utveckla arbetet på förskolan. Du ska leda det systematiska kvalitetsarbetet och se till att lärande, lek och omsorg bildar en helhet i enlighet med läroplanens mål och intentioner.

Tillsammans med arbetslaget, ska du verka för att barn och föräldrar upplever trygghet, nyfikenhet och glädje.

KVALIFIKATIONER
Förskollärarutbildning och förskollärarlegitimation krävs, alternativt att du inväntar din legitimation. Du måste även ha datorvana samt vana av andra digitala medier. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Vi söker dig som har barnen i fokus och tilltro till deras förmåga och kompetens. Du har ett intresse av tillgängliga lärmiljöer och att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. Du har ett intresse av att arbeta med digitala verktyg både som personal och i barngrupp. Erfarenhet av att arbeta med flerspråkighet är meriterande.

Som person ska du ha mycket god samarbetsförmåga och kan vara tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du har god kommunikationsförmåga och kan förmedla uppdraget till vårdnadshavare och kollegor.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Västerhejde/Eskelhem förskoleområde består av tre förskolor, där två är placerade i Vibble, förskolorna Korallen oc... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Västerhejde/Eskelhem förskoleområde består av tre förskolor, där två är placerade i Vibble, förskolorna Korallen och Torpet och Eskelhem förskola invid skolan i Eskelhem. Hela förskoleområdet kommer att ha ett spännande pedagogiskt arbete framför sig då vi under våren har startat igång ett arbete med vårt nya värderingsverktyg för tillgänglig lärmiljö. Värderingsverktyget ska kunna ge oss möjligheter att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av den pedagogiska lärmiljön.
Förskolan Korallen och Torpet har också utmärkelsen Jämställd förskola.

Är du nyfiken och vill prova på att arbeta hos oss så söker vi två förskollärare till vårt område. Förskolan Korallen har fem avdelningar, två för barn 1-3 år och övriga för barn 3-5 år. Torpets förskola har två avdelningar där barnen är uppdelade på 1-3 år och 3-5 år. I Eskelhem som är den minsta förskolan har vi också en uppdelning med de mindre och äldre barnen.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet som förskollärare består i att tillsammans med arbetslag och barn planera, genomföra och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån barngruppens behov och förskolans läroplan. Avdelningarna arbetar mot gemensamma mål och har också övergripande temaarbete. Förskolans arbete utgår också från verksamhetsplan och mål som är fastställda av Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är förskollärare eller lärare i de lägre åldrarna med inriktning mot förskolan. Bifoga legitimation i din ansökan. Du är bra på att skapa goda relationer med vårdnadshavare, barn och kollegor. Du är väl insatt i och kan arbeta målinriktat med läroplanen för förskolan, Lpfö -98/10. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tidigare erfarenhet är meriterande.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre