Lediga jobb som Elevassistent på Gotland

Se lediga jobb som Elevassistent på Gotland. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb på Gotland som finns hos arbetsgivaren.

Elevassistent

Ansök    Jun 13    REGION GOTLAND    Elevassistent
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vilka är vi? Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat för... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.Vilka är vi?
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasiesärskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända.

Våra medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Verksamheten inom Särskolans linje finns idag lokaliserad på flertalet skolor på Gotland.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker elevassistent med ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer. Som elevassistent inom särskolan arbetar du utifrån varje elevs utveckling och förutsättningar. Eleverna har en utvecklingsstörning och befinner sig på olika utvecklingsnivåer. Eleverna kan behöva stöd i olika situationer under dagen, även utanför klassrummet. Du genomför och utvecklar elevernas träning och undervisning tillsammans med arbetslaget.

Du deltar under hela elevens skoldag inklusive tiden på fritidshemmet. Du stöttar i lärandet och ger eleven den omvårdnad hen behöver för att skoldagen ska fungera. Du arbetar utifrån elevers behov, intressen och förutsättningar. Arbetet kan ibland vara fysiskt ansträngande och innehåller viss omvårdnad.

Vem är du?
Du har avslutad gymnasieutbildning, gärna barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet. Erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller funktionshinder är meriterande. Körkort är önskvärt.

Du har ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer. Du är flexibel, lösningsinriktad och lyhörd för elevernas individuella förutsättningar. Det krävs att du är lugn och pedagogisk med stort tålamod med förmåga att skapa trygghet för varje elev. Du har positivt förhållningssätt till arbetet. Du behöver ha en tydlighet i ditt agerande. Du pratar, läser och skriver svenska obehindrat. Arbetet ställer krav på din förmåga att kunna planera och prioritera dina arbetsuppgifter. Det är viktigt att du är bra på att samarbeta med andra för att tillsammans nå uppsatta mål. Vi lägger stor vikt vid tidigare erfarenheter och personlighet.

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.


Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/


På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Elevassistent

Ansök    Jun 30    REGION GOTLAND    Elevassistent
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vilka är vi? Skolan omfattar förskoleklass, grundskola år 1–4 och skolbarnsomsorg. Skolan är organiserad i t... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.Vilka är vi?
Skolan omfattar förskoleklass, grundskola år 1–4 och skolbarnsomsorg.

Skolan är organiserad i två arbetsenheter med cirka 35 medarbetare. Fritidshemmen är uppdelade där förskoleklassens barn går tillsammans med årskurs 1 samt att årskurs 2 och 3 är tillsammans på samma fritidshem.
Till Tjelvarskolan ska alla barn komma med glädje och känna sig trygga. Eleverna uppmuntras till nyfikenhet och lust att lära. De ges goda förutsättningar för att utvecklas till självständiga, ansvarstagande och kreativa människor. För att lyckas i ditt uppdrag tar du i alla situationer barnens perspektiv och arbetar utifrån läroplanens värdegrund och syn på lärande.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en elevassistent som stödjer en pojke i skolår 1 både i Grundskolan och på fritidshemmet. Stor del av arbetet handlar om att bygga relationer med eleven och att skapa strukturer och rutiner för eleven utifrån dennes behov och intressen. Tillsammans med klassläraren planerar och genomför du elevens skoldag, du deltar i lärarledda lektioner, genomför undervisning med stöd av klassläraren samt att du är med eleven i alla aktiviteter såsom till exempel på raster.

Viktigast för arbetet med eleven är din förmåga att skapa en trygg relation till eleven och dennes vårdnadshavare. Du utmanar eleven i dennes lärande och använder din egen kreativitet och breda pedagogiska kunskap för att skapa de bästa förutsättningarna för eleven att uppnå grundskolans kunskapskrav.

Vem är du?
Erfarenhet av att arbeta med elever med särskilda behov, såsom diagnoser inom NPF, språkstörning och inlärningssvårigheter är meriterande.
Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande och har ett lösningsinriktat och lågaffektivt förhållningssätt. Du ska ha förmågan att kunna samarbeta med kollegorna på skolan.

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.


Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/


På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Elevassistent Gotlands resursskola

Ansök    Jul 11    REGION GOTLAND    Elevassistent
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vilka är vi? Gotlands resursskola består av två enheter, Tal- och språkklasserna och Lövsta resursskola. Vi ... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.Vilka är vi?
Gotlands resursskola består av två enheter, Tal- och språkklasserna och Lövsta resursskola.

Vi har idag ca 45 elever och ca 25 medarbetare. En av enheterna riktar sig mot elever med språkstörning och den andra mot elever där behoven av anpassningar i den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön är så stora att de inte kan tillgodoses i den ordinarie skolmiljön. Resursskolan har mindre elevgrupper, specifik lärarkompetens och möjlighet till mer individuellt stöd.

Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent på Lövsta resursskola jobbar du nära elever, lärare och andra elevassistenter. Stor del av arbetet handlar om att bygga relationer med elever och att skapa strukturer och rutiner för eleverna utifrån deras behov och intressen. Tillsammans med lärare planerar och genomför du elevens skoldag, du deltar i lärarledda lektioner, genomför undervisning med stöd av lärare och finns som stöd vid raster och andra aktiviteter.

Vem är du?
Erfarenhet av att arbeta med elever med särskilda behov, såsom diagnoser inom NPF, språkstörning och inlärningssvårigheter är meriterande. Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande och har ett lösningsinriktat och lågaffektivt förhållningssätt. 

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.


Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/


På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Personlig assistent/elevassistent

Jag är en go och glad pojke på snart 7 år, som nu söker assistenter till när jag börjar skolan i höst! Jag kommer att gå på särskolan. Du bör kunna börja introduktion samt arbeta endel redan i sommar eftersom vi behöver lära känna varandra ordentligt innan det är dags för skolstart! Jag älskar musik, Babblarna och Nicke Nyfiken. När jag behöver en lugnare stund så läser vi böcker, då vill jag gärna bläddra själv. Jag bor i ett varmt och kärleksfullt hem i ... Visa mer
Jag är en go och glad pojke på snart 7 år, som nu söker assistenter till när jag börjar skolan i höst! Jag kommer att gå på särskolan. Du bör kunna börja introduktion samt arbeta endel redan i sommar eftersom vi behöver lära känna varandra ordentligt innan det är dags för skolstart!
Jag älskar musik, Babblarna och Nicke Nyfiken. När jag behöver en lugnare stund så läser vi böcker, då vill jag gärna bläddra själv.
Jag bor i ett varmt och kärleksfullt hem i Visby, tillsammans med mina föräldrar.

Det jag söker är en lugn och barnkär person som är trygg i sig själv. Jag har ett multifunktionshinder och epilepsi, vilket innebär att jag har ett stort omvårdnadsbehov, jag behöver hjälp med allt. Därutöver har jag också en nedsatt andningsförmåga som bla medför en slemproblematik.
Därför ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet från assistent/vårdyrket och gärna även är utbildad inom detta. Har du dessutom tidigare arbetat med barn i skolan så kan du vara den rätta för mig! Det viktigaste är dock din personlighet och att du kan vara lyhörd för mina signaler.

Arbetspassen kommer mestadels vara förlagda dagtid men endel kvällar samt helg kan förekomma. Tjänsterna kommer ligga på ca 86%, med möjlighet att påverka lite själv.
Rekrytering sker löpande och introducering planeras omgående.


Vi erbjuder våra anställda:
En varm arbetsplats där du är viktig
Goda anställningsvillkor och kollektivavtal
Friskvårdsbidrag

Vid frågor vänligen kontakta Paula Eklund Eriksson, 0498 – 21 10 95. Visa mindre

Elevassistent

Ansök    Jun 3    REGION GOTLAND    Elevassistent
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vilka är vi? Västerhejde skola är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.Vilka är vi?
Västerhejde skola är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem.

Skolan ligger 5 km söder om Visby, det är cykelavstånd! Vi har en stor skolgård och en skolskog i närheten att utnyttja till undervisning och lek. På skolan har vi idag ca 270 elever samt en hög andel legitimerade pedagoger. Vi har ett trygghetsteam och en välfungerande elevhälsa som stödjer oss i arbetet kring elevernas utbildning och trygghet. Vi vill stimulera eleverna till eget ansvar och vi ger dem möjlighet till utveckling och inflytande över sitt lärande. Fritids och skola har integrerade lokaler. Vårt fritids är uppdelat i tre avdelningar och ingår i arbetslag tillsammans med skolans lärare.

Läs gärna mer om oss på vår hemsida: http://www.gotland.se/vasterhejdeskola

Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent på Västerhejde skola arbetar du tillsammans med lärare i skolan och på fritidshemmet för att stötta elever i olika undervisningssituationer. Du arbetar utifrån varje elevs behov, intressen och förutsättningar. Ditt arbete går i hög grad ut på att skapa relationer och tillgängliga lärsituationer så att alla barn lyckas i sin inlärning. Du är en viktig del i att skapa trygghet, struktur och rutiner för eleverna.

Din arbetsdag är fördelad mellan skola och fritidshem. Din tid fördelas mellan att fungera som resurs i elevgrupp och som elevassistent åt en elev. Du stöttar i olika situationer och är nära eleven i alla aktiviteter.

Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad elevassistent eller som har en motsvarande utbildning. Du har erfarenhet av arbete i förskola, skola eller fritidshem, samt erfarenhet av att arbeta med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Du har god förmåga att skapa trygga relationer till barn, vårdnadshavare och kollegor. Du planerar tillsammans med andra och tar egna initiativ för att lösa arbetsuppgifter i klassrum, på skolgård och på fritidshemmet. Arbetet ställer krav på din förmåga att arbeta lågaffektivt och kunna möta barn på ett pedagogiskt sätt i olika situationer.

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.


Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/


På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Elevassistent

Ansök    Jun 7    REGION GOTLAND    Elevassistent
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vilka är vi? Gotlands resursskola består av två enheter, Tal- och språkklasserna och Lövsta resursskola. Vi ... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.Vilka är vi?
Gotlands resursskola består av två enheter, Tal- och språkklasserna och Lövsta resursskola.

Vi har idag ca 45 elever ca 25 medarbetare. En av enheterna riktar sig mot elever med språkstörning och den andra mot elever där behoven av anpassningar i den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön är så stora att de inte kan tillgodoses i den ordinarie skolmiljön. Resursskolan har mindre elevgrupper, specifik lärarkompetens och möjlighet till mer individuellt stöd.

Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent på resursskolan jobbar du nära elever, lärare och andra elevassistenter. Stor del av arbetet handlar om att bygga relationer med elever och att skapa strukturer och rutiner för eleverna utifrån deras behov och intressen. Tillsammans med lärare planerar och genomför du elevens skoldag, du deltar i lärarledda lektioner, genomför undervisning med stöd av lärare och finns som stöd vid raster och andra aktiviteter.

Vem är du?
Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande och har ett lösningsinriktat och lågaffektivt förhållningssätt. Erfarenhet av att arbeta med elever med särskilda behov, såsom diagnoser inom NPF, språkstörning och inlärningssvårigheter är meriterande.

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.


Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/


På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Assistent till skolan

Ansök    Mar 29    Assistans På Gotland AB    Elevassistent
Jag är en go och glad pojke på snart 7 år, som nu söker assistenter till när jag börjar skolan i höst! Du bör kunna börja introduktion samt arbeta endel redan i sommar eftersom vi behöver lära känna varandra ordentligt innan det är dags för skolstart! Jag älskar musik, Babblarna och Nicke Nyfiken. När jag behöver en lugnare stund så läser vi böcker, då vill jag gärna bläddra själv. Jag bor i ett varmt och kärleksfullt hem i Visby, tillsammans med mina förä... Visa mer
Jag är en go och glad pojke på snart 7 år, som nu söker assistenter till när jag börjar skolan i höst! Du bör kunna börja introduktion samt arbeta endel redan i sommar eftersom vi behöver lära känna varandra ordentligt innan det är dags för skolstart!
Jag älskar musik, Babblarna och Nicke Nyfiken. När jag behöver en lugnare stund så läser vi böcker, då vill jag gärna bläddra själv.
Jag bor i ett varmt och kärleksfullt hem i Visby, tillsammans med mina föräldrar.

Det jag söker är en lugn och barnkär person som är trygg i sig själv. Jag har ett multifunktionshinder och epilepsi, vilket innebär att jag har ett stort omvårdnadsbehov, jag behöver hjälp med allt. Därutöver har jag också en nedsatt andningsförmåga som bla medför en slemproblematik.
Därför ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet från assistent/vårdyrket och gärna även är utbildad inom detta. Har du dessutom tidigare arbetat med barn i skolan så kan du vara den rätta för mig! Det viktigaste är dock din personlighet och att du kan vara lyhörd för mina signaler.

Arbetspassen kommer mestadels vara förlagda dagtid men endel kvällar samt helg kan förekomma. Tjänsterna kommer ligga på 80-100%.
Rekrytering sker löpande och introducering planeras omgående.


Vi erbjuder våra anställda:
En varm arbetsplats där du är viktig
Goda anställningsvillkor och kollektivavtal
Friskvårdsbidrag

Vid frågor vänligen kontakta Paula Eklund Eriksson, 0498 – 21 10 95. Visa mindre

3 Amanuenser

Ansök    Maj 3    Uppsala Universitet    Elevassistent
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda ... Visa mer
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för Speldesign finns placerad vid Campus Gotland ett internationellt campus mitt i världsarvsstaden Visby.

Här finner du det bästa av två världar: det fullskaliga universitetets breda utbud och tyngd inom utbildning och forskning, samt den unika studiemiljön vid ett småskaligt campus.

Institutionen för speldesign är en del av Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet. Här bedrivs både undervisning och forskning på hög nivå. Institutionen utbildar ca 400 helårsstudenter varav ca hälften är internationella studenter och har runt 40 anställda inom olika befattningskategorier. Institutionen erbjuder undervisning på grund- och avancerad nivå inom speldesign och spelutveckling med biområden i grafik, projektledning och programmering, all utbildning sker på engelska.

Läs mer om institutionen verksamhet https://speldesign.uu.se/?languageId=3

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Härmed utlyses 3 tidsbegränsade anställningar som amanuens på 10-20 % av en heltid i speldesign läsåret 2022-2023. Anställningarna ska stödja kandidatprogrammen i speldesign, med inriktning mot programmering, projektledning och grafik.


Arbetsuppgifter: I anställningen som amanuens ingår undervisningsrelaterade och administrativa arbetsuppgifter inom speldesigns utbildningsprogram. Mer specifikt innebär detta att besvara frågor ifrån studenterna, assistans vid praktiska kursmoment, samt assisterande bedömningsinsatser av studentinlämningar. De administrativa uppgifterna innefattar att föra vidare studentfrågor, assistera med processandet av kursvärderingar samt hjälpa till att behandla studentuppgifter även andra arbetuppgifter kan förekomma.

Kvalifikationskrav
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå. Som sökande är du studerande vid speldesignprogrammen vid Uppsala universitet – campus Gotland på lägst kandidatnivå. Du bör ha god kännedom om speldesignprogrammens upplägg och pedagogiska idé.
God datorvana samt goda språkkunskaper i engelska, i både tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom att du är initiativtagande och har god samarbetsförmåga. Du ska självständigt kunna driva och slutföra dina arbetsuppgifter inom givna tidsramar.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av mer programvara samt kännedom om programvara såsom Unity, Game Maker är meriterande.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är 10-20 %. Tillträde 22 augusti eller enligt överenskommelse, dock längst till 4 juni 2023. Placeringsort: Visby

Upplysningar om anställningen lämnas av: Olle Jansson, prefekt
E-mail: [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 18 maj 2022, UFV-PA 2022/1641.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett personligt brev som beskriver dig själv och din erfarenhet samt förklarar varför du söker jobbet och vilken amanuensinriktning (Speldesign, grafik, programmering eller projektledning) du söker (max två sidor). Dessutom ska ansökan innehålla ett CV och en utskrift av dina studieresultat.


Om Campus Gotland: Uppsala universitet Campus Gotland erbjuder det bästa av två världar: det fullskaliga universitetets breda utbud och tyngd inom utbildning och forskning, och ett unikt småskaligt campus i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Campus Gotland utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. https://gotland.com/leva-bo/.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Visa mindre

Elevassistent Gotlands resursskola

Ansök    Nov 25    REGION GOTLAND    Elevassistent
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vilka är vi? Gotlands resursskola består av två enheter, Tal- och språkklasserna och Lövsta resursskola. Vi ... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.Vilka är vi?
Gotlands resursskola består av två enheter, Tal- och språkklasserna och Lövsta resursskola.

Vi har idag ca 45 elever ca 25 medarbetare. En av enheterna riktar sig mot elever med språkstörning och den andra mot elever där behoven av anpassningar i den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön är så stora att de inte kan tillgodoses i den ordinarie skolmiljön. Resursskolan har mindre elevgrupper, specifik lärarkompetens och möjlighet till mer individuellt stöd.

 

Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent på resursskolan jobbar du nära elever, lärare och andra elevassistenter. Stor del av arbetet handlar om att bygga relationer med elever och att skapa strukturer och rutiner för eleverna utifrån deras behov och intressen. Tillsammans med lärare planerar och genomför du elevens skoldag, du deltar i lärarledda lektioner, genomför undervisning med stöd av lärare och finns som stöd vid raster och andra aktiviteter.Vem är du?
Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande och har ett lösningsinriktat och lågaffektivt förhållningssätt. Erfarenhet av att arbeta med elever med särskilda behov, såsom diagnoser inom NPF, språkstörning och inlärningssvårigheter är meriterande.

 

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Elevassistent Särskolan

Ansök    Feb 16    REGION GOTLAND    Elevassistent
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Verksamheten inom Särskolans linje finns idag lokaliserad på flertalet skolor på Gotland. ARBETSUPPGIFTER Vi sö... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Verksamheten inom Särskolans linje finns idag lokaliserad på flertalet skolor på Gotland.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker elevassistent med ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer. Som elevassistent inom särskolan arbetar du utifrån varje elevs utveckling och förutsättningar.

Eleverna har en utvecklingsstörning och befinner sig på olika utvecklingsnivåer. Eleverna kan behöva stöd i olika situationer under dagen, även utanför klassrummet.

Du genomför och utvecklar elevernas träning och undervisning tillsammans med arbetslaget som består av en speciallärare och en eller flera elevassistenter. Du deltar under hela elevens skoldag inklusive tiden på fritidshemmet. Du stöttar i lärandet och ger eleven den omvårdnad hen behöver för att skoldagen ska fungera. Du arbetar utifrån elevers behov, intressen och förutsättningar.

Arbetet är fysiskt ansträngande och innehåller omvårdnad.

Personal inom särskolans linje kan jobba på olika avdelningar över tid. Denna tjänst börjar med arbete på Wisbygymnasiet gymnasiesärskola Desideriahuset.

Tjänsten är en semestertjänst.

KVALIFIKATIONER
Vi lägger stor vikt vid tidigare erfarenheter och personlighet. Du har avslutad gymnasieutbildning, gärna barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet.

Erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning/ utvecklingsstörning och/eller funktionshinder är meriterande.

Du har ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer. Du är flexibel, lösningsinriktad och lyhörd för elevernas individuella förutsättningar. Det krävs att du är lugn och pedagogisk med stort tålamod med förmåga att skapa trygghet för varje elev.

Du har positivt förhållningssätt till arbetet. Du behöver ha en tydlighet i ditt agerande. Du måste kunna hjälpa till att lyfta elever i olika sammanhang.

Du pratar, läser och skriver svenska obehindrat. Körkort är önskvärt

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Elevassistent till särskolan

Ansök    Aug 9    REGION GOTLAND    Elevassistent
Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vi finns på flera skolor på Gotland. I klasserna arbetar speciallärare och elevassiste... Visa mer
Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vi finns på flera skolor på Gotland. I klasserna arbetar speciallärare och elevassistenter. Vi är stolta över att göra skillnad. Vi arbetar rationellt och med utmaningar för att nå så långt som möjligt. Särskolan på Gotland kännetecknas av goda resultat, nöjda elever och vårdnadshavare.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig med ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer. Som elevassistent inom särskolan arbetar du utifrån varje elevs utveckling och förutsättningar. Eleverna har en intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning och befinner sig på olika utvecklingsnivåer. Eleverna kan behöva stöd i olika situationer under dagen, även utanför klassrummet.

Du genomför och utvecklar elevernas träning och undervisning tillsammans med arbetslaget som består av en speciallärare och en eller flera elevassistenter. Du deltar under hela elevens skoldag inklusive tiden på fritidshemmet. Du stöttar i lärandet och ger eleven den omvårdnad hen behöver för att skoldagen ska fungera. Du arbetar utifrån elevers behov, intressen och förutsättningar.

Du kan som personal inom särskolans linje komma att jobba på olika avdelningar över tid. Tjänsterna är semestertjänster.

KVALIFIKATIONER
Vi lägger stor vikt vid dina tidigare erfarenheter och din personlighet. Du har avslutad gymnasieutbildning, meriterande med inriktning mot barn- och fritid eller vård- och omsorg. Du har erfarenhet av att arbeta med bildstöd och tecken som stöd.

Vi ser det som meriterande om du har gått elevassistentutbildning och om du har erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning/ utvecklingsstörning och/eller funktionshinder.

Du har ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer. Du är flexibel, lösningsinriktad och lyhörd för elevernas individuella förutsättningar. Det krävs att du är lugn och pedagogisk med stort tålamod med förmåga att skapa trygghet för varje elev.

Du har positivt förhållningssätt till arbetet. Du behöver ha en tydlighet i ditt agerande. Du måste kunna hjälpa till att lyfta elever i olika sammanhang.

Du pratar, läser och skriver svenska obehindrat.
B-körkort är meriterande.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Elevassistent särskola

Ansök    Apr 6    REGION GOTLAND    Elevassistent
Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Vi finns på flera skolor på Gotland. I klasserna arbetar speciallärare och elevassiste... Visa mer
Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vi finns på flera skolor på Gotland. I klasserna arbetar speciallärare och elevassistenter. Vi är stolta över att göra skillnad. Vi arbetar rationellt och med utmaningar för att nå så långt som möjligt. Särskolan på Gotland kännetecknas av goda resultat, nöjda elever och vårdnadshavare.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig med ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer. Som elevassistent inom särskolan arbetar du utifrån varje elevs utveckling och förutsättningar.
Eleverna har en intellektuell funktionsvariation/utvecklingsstörning och befinner sig på olika utvecklingsnivåer. Eleverna kan behöva stöd i olika situationer under dagen, även utanför klassrummet.

Du genomför och utvecklar elevernas träning och undervisning tillsammans med arbetslaget som består av en speciallärare och en eller flera elevassistenter. Du deltar under hela elevens skoldag inklusive tiden på fritidshemmet. Du stöttar i lärandet och ger eleven den omvårdnad hen behöver för att skoldagen ska fungera. Du arbetar utifrån elevers behov, intressen och förutsättningar.
Arbetet är fysiskt ansträngande och innehåller omvårdnad.

Du kan som personal inom särskolans linje komma att jobba på olika avdelningar över tid. Vi söker nu elevassistenter till Wisbygymnasiet gymnasiesärskola, grundsärskola Desideria och grundsärskola.

Tjänsterna är semestertjänster.

KVALIFIKATIONER
Vi lägger stor vikt vid dina tidigare erfarenheter och din personlighet. Du har avslutad gymnasieutbildning, meriterande med inriktning mot barn- och fritid eller vård- och omsorg. Du har erfarenhet av att arbeta med bildstöd och tecken som stöd.

Vi ser det som meriterande som meriterande om du har gått elevassistentutbildning och om du har erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning/ utvecklingsstörning och/eller funktionshinder.

Du har ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer. Du är flexibel, lösningsinriktad och lyhörd för elevernas individuella förutsättningar. Det krävs att du är lugn och pedagogisk med stort tålamod med förmåga att skapa trygghet för varje elev.

Du har positivt förhållningssätt till arbetet. Du behöver ha en tydlighet i ditt agerande. Du måste kunna hjälpa till att lyfta elever i olika sammanhang.

Du pratar, läser och skriver svenska obehindrat.
B-körkort är meriterande.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Elevassistent

Ansök    Nov 20    REGION GOTLAND    Elevassistent
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Verksamheten inom Särskolans linje finns idag lokaliserad på flertalet skolor på Gotland. Tjänsten är en semestertj... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Verksamheten inom Särskolans linje finns idag lokaliserad på flertalet skolor på Gotland.
Tjänsten är en semestertjänst, med vikariat på 12 månader.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker elevassistent med ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer. Som elevassistent inom särskolan arbetar du utifrån varje elevs utveckling och förutsättningar.

Eleverna har en utvecklingsstörning och befinner sig på olika utvecklingsnivåer. Eleverna kan behöva stöd i olika situationer under dagen, även utanför klassrummet. Du genomför och utvecklar elevernas träning och undervisning tillsammans med arbetslaget som består av en speciallärare och en eller flera elevassistenter.

Du deltar under hela elevens skoldag. Du stöttar i lärandet och ger eleven den omvårdnad hen behöver för att skoldagen ska fungera. Du arbetar utifrån elevers behov, intressen och förutsättningar. Arbetet kan ibland vara fysiskt ansträngande och innehåller viss omvårdnad.

Du kan även komma att arbeta eftermiddagar och lov på grundsärskolans fritidshem.

Personal inom särskolans linje kan jobba på olika avdelningar över tid. Denna tjänst börjar med arbete på Wisbygymnasiet Gymnasiesärskolan.

KVALIFIKATIONER
Vi lägger stor vikt vid tidigare erfarenheter och personlighet. Du har avslutad gymnasieutbildning, gärna barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet.

Erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning/ utvecklingsstörning och/eller funktionshinder är meriterande.

Du har ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer. Du är flexibel, lösningsinriktad och lyhörd för elevernas individuella förutsättningar.

Det krävs att du är lugn och pedagogisk med stort tålamod med förmåga att skapa trygghet för varje elev. Du har positivt förhållningssätt till arbetet. Du behöver ha en tydlighet i ditt agerande. Du pratar, läser och skriver svenska obehindrat.

B-körkort är önskvärt.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Elevassistent

Ansök    Nov 20    REGION GOTLAND    Elevassistent
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Verksamheten inom Särskolans linje finns idag lokaliserad på flertalet skolor på Gotland. Tjänsten är en semestertj... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Verksamheten inom Särskolans linje finns idag lokaliserad på flertalet skolor på Gotland.
Tjänsten är en semestertjänst. Vikariat 6 månader.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker elevassistent med ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer.
Som elevassistent inom särskolan arbetar du utifrån varje elevs utveckling och förutsättningar.

Eleverna har en utvecklingsstörning och befinner sig på olika utvecklingsnivåer. Eleverna kan behöva stöd i olika situationer under dagen, även utanför klassrummet. Du genomför och utvecklar elevernas träning och undervisning tillsammans med arbetslaget
som består av en speciallärare och en eller flera elevassistenter.

Du deltar under hela elevens skoldag inklusive tiden på fritidshemmet. Du stöttar i lärandet och ger eleven den omvårdnad hen behöver för att skoldagen ska fungera. Du arbetar utifrån elevers behov, intressen och förutsättningar. Arbetet kan ibland vara fysiskt ansträngande och innehåller viss omvårdnad.

Personal inom särskolans linje kan jobba på olika avdelningar över tid. Denna tjänst börjar med arbete på Grundsärskola Desideriahuset.

KVALIFIKATIONER
Vi lägger stor vikt vid tidigare erfarenheter och personlighet. Du har avslutad gymnasieutbildning, gärna barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet.

Erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning/ utvecklingsstörning och/eller funktionshinder är meriterande.

Du har ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer. Du är flexibel, lösningsinriktad och lyhörd för elevernas individuella förutsättningar.
Det krävs att du är lugn och pedagogisk med stort tålamod med förmåga att skapa trygghet för varje elev. Du har positivt förhållningssätt till arbetet. Du behöver ha en tydlighet i ditt agerande. Du pratar, läser och skriver svenska obehindrat.

B-körkort är önskvärt.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Elevassistent

Ansök    Nov 19    REGION GOTLAND    Elevassistent
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Denna tjänst är ett vikariat på 1,5 år på Polhemsskolan grundsärskola, yngre åldrar, och fritidshem. ARBETSUPPG... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Denna tjänst är ett vikariat på 1,5 år på Polhemsskolan grundsärskola, yngre åldrar, och fritidshem.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som elevassistent med ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer.
Som elevassistent inom särskolan arbetar du utifrån varje elevs utveckling och förutsättningar. Eleverna har en
utvecklingsstörning och befinner sig på olika utvecklingsnivåer.

Eleverna behöver stöd i olika situationer under dagen,
även utanför klassrummet. Du genomför och utvecklar elevernas träning och undervisning tillsammans med arbetslaget som består av en speciallärare och en eller flera elevassistenter.

Du deltar under hela elevens skoldag inklusive tiden på fritidshemmet. Du stöttar i lärandet och ger eleven den omvårdnad hen behöver för att skoldagen ska fungera.

Du arbetar utifrån elevers behov, intressen och förutsättningar. Arbetet kan ibland vara fysiskt ansträngande och innehåller viss omvårdnad.

KVALIFIKATIONER
Vi lägger stor vikt vid tidigare erfarenheter och personlighet.

Du har avslutad gymnasieutbildning, gärna barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet.

Erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning/ utvecklingsstörning och/eller funktionshinder är meriterande.

Du har ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer. Du är flexibel, lösningsinriktad och lyhörd för elevernas individuella förutsättningar. Det krävs att du är mycket trygg som person, lugn och pedagogisk med stort tålamod med förmåga att skapa trygghet för varje elev.

Du måste kunna vara rörlig, följsam och i vissa lägen även snabb för att kunna följa elev i olika situationer.
Du har positivt förhållningssätt till arbetet. Du behöver ha en tydlighet i ditt agerande. Du pratar, läser och skriver svenska obehindrat.

B-körkort är önskvärt.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Socialpedagog/elevresurs

Ansök    Nov 9    REGION GOTLAND    Elevassistent
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Välkommen till en skola på landet med fina, natursköna områden. Skolan omfattar förskoleklass, åk 1-6 samt fritidsh... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Välkommen till en skola på landet med fina, natursköna områden. Skolan omfattar förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem. Vårt upptagningsområde är i första hand socknarna Fole, Hejnum, Bäl, Lokrume, Gothem, Källunge och Vallstena. Vi har ca 125 härliga elever. Skolan är belägen med fantastisk natur in på knuten som utnyttjas i den dagliga verksamheten.

Hos oss hittar du engagerade medarbetare som aktivt arbetar för att utveckla skolan. Här finns en god kollegial stämning och en helhetssyn på skolans alla elever. Vi arbetar aktivt med att skapa tillgängliga lärmiljöer utifrån SPSM:s värderingsverktyg.

Skolans vision är att Fole skola ska vara en skola där alla vågar ta hand om varandra, göra sitt bästa och tänka nytt.

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en socialpedagog/elevresurs till mellanstadiet. Vi behöver en kompetent person som kan stödja elever på både individ- och gruppnivå.

Som elevresurs kommer du följa och stötta enskilda elever och /eller grupp av elever i skolarbete under lektionstid och raster. I din roll kommer det personliga samspelet att vara ett av dina viktigaste verktyg, både för att hjälpa och för att motivera. Du kommer utgå från elevernas behov och förutsättningar, därför är det viktigt att du har erfarenhet, ett engagemang och intresse för elevers lärande och sociala utveckling och samspel.

Uppdraget innebär att stödja elever tillsammans med lärare. elevhälsoteam och övrig personal för att skapa förutsättningar för lärande och social utveckling på individ- och gruppnivå. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare i samråd med lärare.

Uppdraget innebär även att arbetat på fritidshemmet innan och efter skoldagen.

KVALIFIKATIONER
Vi ser gärna att du har någon form av pedagogisk utbildning, men din personliga lämplighet är det viktigaste. Du har utbildning som socialpedagog eller elevassistent alternativt att du har erfarenhet inom respektive område. Du har ett relationellt förhållningssätt och kunskap om barn i behov av stöd och kunskap om tillgängliga och inkluderande lärmiljöer.

För oss är det viktigt att du har ett tydligt ledarskap och förmåga att skapa en trygg inlärningsmiljö som präglas av studiero och lust till lärande. Du har förståelse för uppdraget och goda relationer till kollegor, elever och deras vårdnadshavare.

Erfarenhet av liknande uppdrag i skolan är önskvärt. Har du dessutom ett glatt humör och humor kan du vara den vi söker.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Elevassistent

Ansök    Nov 16    REGION GOTLAND    Elevassistent
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Väskinde är en idyll. Här ligger skolan bredvid kyrkan, mitt i byn, ca 1 mil norr om Visby. Väskinde skola är en ar... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Väskinde är en idyll. Här ligger skolan bredvid kyrkan, mitt i byn, ca 1 mil norr om Visby. Väskinde skola är en arbetsplats för 240 barn och ca 40 personal. Det är en skola som har ett stadigt elevunderlag men som också växer i takt med att nya barnfamiljer flyttar in i området. Personalen på skolan har ett tydligt elevfokus och vi arbetar med kollegialt lärande för att utveckla vår undervisning så att vi skall kunna nå alla barn.

ARBETSUPPGIFTER
Som elevassistent kommer du att arbeta mot både skola och fritids. Du kommer vara knuten till en årskurs och arbeta tillsammans med klasslärare för att undervisningen skall bli så tillgänglig som möjligt för alla elever. Under skoldagen följer du eleverna i klassen/gruppen och på eftermiddagarna arbetar du på fritids som en del av fritidspersonalen.

KVALIFIKATIONER
Du skall ha avslutad gymnasieutbildning, gärna barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet. Eftergymnasial utbildning som t.ex. socialpedagogutbildning är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med barn eller ungdomar. Erfarenhet av arbete med barn är meriterande.

Du har ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer. Du är flexibel, lösningsinriktad och lyhörd för elevernas individuella förutsättningar. Det krävs att du är lugn och pedagogisk med stort tålamod och förmåga att skapa trygghet för varje elev. Du har positivt förhållningssätt till arbetet. Du behöver ha en tydlighet i ditt agerande. Du pratar, läser och skriver svenska obehindrat.

B-körkort är önskvärt.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Elevassistent

Ansök    Nov 19    REGION GOTLAND    Elevassistent
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Verksamheten inom Särskolans linje finns idag lokaliserad på flertalet skolor på Gotland. ARBETSUPPGIFTER Vi sök... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Verksamheten inom Särskolans linje finns idag lokaliserad på flertalet skolor på Gotland.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker elevassistent med ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer.

Som elevassistent inom särskolan arbetar du utifrån varje elevs utveckling och förutsättningar. Eleverna har en utvecklingsstörning och befinner sig på olika utvecklingsnivåer. Eleverna kan behöva stöd i olika situationer under dagen, även utanför klassrummet. Du genomför och utvecklar elevernas träning och undervisning tillsammans med arbetslaget som består av en speciallärare och en eller flera elevassistenter.

Du deltar under hela elevens skoldag inklusive tiden på fritidshemmet. Du stöttar i lärandet och ger eleven den omvårdnad hen behöver för att skoldagen ska fungera. Du arbetar utifrån elevers behov, intressen och förutsättningar. Arbetet kan ibland vara fysiskt ansträngande och innehåller viss omvårdnad.

Tjänsten är en semestertjänst.

Personal inom särskolans linje kan jobba på olika avdelningar över tid. Denna tjänst börjar med arbete på Grundsärskola Desideriahuset.

KVALIFIKATIONER
Vi lägger stor vikt vid tidigare erfarenheter och personlighet. Du har avslutad gymnasieutbildning, gärna barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet.

Erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning/ utvecklingsstörning och/eller funktionshinder är meriterande.

Du har ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer. Du är flexibel, lösningsinriktad och lyhörd för elevernas individuella förutsättningar.

Det krävs att du är lugn och pedagogisk med stort tålamod med förmåga att skapa trygghet för varje elev. Du har positivt förhållningssätt till arbetet. Du behöver ha en tydlighet i ditt agerande. Du pratar, läser och skriver svenska obehindrat.

B-körkort är önskvärt.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Elevassistent

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Solklintsskolan renoverades 2006 och är belägen centralt i Slite. I byggnaden inryms förskola, f... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Solklintsskolan renoverades 2006 och är belägen centralt i Slite. I byggnaden inryms förskola, förskoleklass till åk 9, två fritidshemsavdelningar samt skolbibliotek och Slites fritidsgård Bubblan. Det går cirka 240 barn och elever här.

ARBETSUPPGIFTER
Vi på Solklintsskolan söker en elevassistent, du kommer att arbeta där behovet finns i årskurs F-9, främst för elever som behöver socialt stöd.

Som elevassistent kommer du att fungera som ett särskilt stöd till elever i årskurs F-9. Uppdraget innebär att ge individanpassade insatser och att stötta eleverna både i och utanför klassrummet. Du kommer att följa eleverna och vara ett stöd i nära samarbete med lärarna. Tillsammans med lärarna ser ni till elevens bästa och skapar förutsättningar för att eleven ska nå sina mål.
Som elevassistent är du en viktig länk för eleverna, vårdnadshavarna och annan personal.

KVALIFIKATIONER
Du har gått barn- och fritidsprogrammet och har gärna eftergymnasial utbildning inom barn och ungdom eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
Du är en positiv, tålmodig och kreativt reflekterande person som ser läromöjligheter där andra ser problem.
Du har också förmågan att sätta dig in i barn- och elevers perspektiv och sammanhang, för att därigenom kunna motivera och främja socialt samspel och lärande.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Elevassistent

Ansök    Jun 23    REGION GOTLAND    Elevassistent
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Verksamheten inom Särskolans linje finns idag lokaliserad på flertalet skolor på Gotland. ARBETSUPPGIFTER Vi sök... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Verksamheten inom Särskolans linje finns idag lokaliserad på flertalet skolor på Gotland.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som elevassistent med ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer.

Som elevassistent inom särskolan arbetar du utifrån varje elevs utveckling och förutsättningar. Eleverna har en utvecklingsstörning och befinner sig på olika utvecklingsnivåer. Eleverna kan behöva stöd i olika situationer under dagen, även utanför klassrummet. Du genomför och utvecklar elevernas träning och undervisning tillsammans med arbetslaget som består av en speciallärare och en eller flera elevassistenter.

Du deltar under hela elevens skoldag inklusive tiden på fritidshemmet. Du stöttar i lärandet och ger eleven den omvårdnad hen behöver för att skoldagen ska fungera. Du arbetar utifrån elevers behov, intressen och förutsättningar. Arbetet kan ibland vara fysiskt ansträngande och innehåller viss omvårdnad.

KVALIFIKATIONER
Vi lägger stor vikt vid tidigare erfarenheter och personlighet.

Du har avslutad gymnasieutbildning, gärna barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet. Erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning/ utvecklingsstörning och/eller funktionshinder är meriterande.

Du har ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer. Du är flexibel, lösningsinriktad och lyhörd för elevernas individuella förutsättningar. Det krävs att du är lugn och pedagogisk med stort tålamod med förmåga att skapa trygghet för varje elev. Du har positivt förhållningssätt till arbetet. Du behöver ha en tydlighet i ditt agerande. Du pratar, läser och skriver svenska obehindrat. Körkort är önskvärt.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Barnskötare fritidshem

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Stånga skola ligger på södra Gotland och tillhör Sudrets skolområde, övriga skolor i området är Garda F-6, Högby F-... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Stånga skola ligger på södra Gotland och tillhör Sudrets skolområde, övriga skolor i området är Garda F-6, Högby F-9, Havdhem F-6 och Öja F-6.
Stånga fritidshem har ca 65 barn inskrivna och 4 medarbetare som har huvuduppdraget på fritids. Vi gärna en kvinnlig sökande för att få en jämnare könsfördelning ni arbetslaget.

Sudrets skolområde har ett elevhälsoteam som arbetar med att skapa en likvärdig skola, där alla elever ges bästa möjliga förutsättningar att nå goda resultat. Skolområdet samarbetar med Sudrets förskoleområdet utifrån ett 1-16årsperspektiv och har ett tydligt och väl utarbetat arbete med övergångar.

Vi vill ge eleverna både fakta och färdigheter, grundläggande kunskaper för att kunna utveckla sina förmågor för livet. Med ökande ålder och växande mognad förändrar och anpassar vi kraven på att ta ansvar och vara delaktig i sitt lärande.

ARBETSUPPGIFTER
Du ska tillsammans med arbetslaget driva den pedagogiska utvecklingen på fritidshemmet och bidra till ett positivt arbetsklimat. Du skall enskilt kunna planera, genomföra och utvärdera verksamheten. Det är viktigt att du är initiativtagare i att utveckla fritidsverksamheten.

Vi ser elevernas hela dag och samarbete mellan skola och fritidshem är naturligt där våra olika kompetenser används. Vi arbetar aktivt med rastverksamhet där fritidspersonalen är ansvariga. Det innebär att vi utvecklat rasternas innehåll till en mer planerad aktivitet med grupplekar som stärker barnens känsla för sociala sammanhang och empati.

KVALIFIKATIONER
Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet och struktur. För att arbetet ska vara framgångsrikt behöver du ha en god samarbetsförmåga och vara relationsskapande, då goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor är grundläggande för arbetet.

Är du en av de som vill arbeta tillsammans med oss och med våra elever? Det är viktigt att du är en driven person som självständigt kan planera aktiviteter på fritids och kan samarbeta bra med övriga kollegor på fritids. Du bidrar till fritidshemmets utveckling i arbetslaget och vi förväntar oss att du tillsammans med övrig personal tar ansvar för elevernas hela studiesituation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ett stor bonus är om du är behörig lärare i fritidshem/fritidspedagog alternativt har annan pedagogisk utbildning.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Barnskötare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Romaskolan är en grundskola med verksamhet från år F - 9 med ca 300 elever. Skolan ligger drygt en mil från Visby m... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Romaskolan är en grundskola med verksamhet från år F - 9 med ca 300 elever. Skolan ligger drygt en mil från Visby med goda kommunikationer.

Fritidshemmet på skolan består av tre olika avdelningar med tillgång till fina grönområden.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som är barnskötare. Du kommer under skoldagen arbeta med eleverna i en klass som resurs i grupp. Under eftermiddagen kommer du att arbeta på ett av de tre fritidshemsavdelningarna, i ett nära samarbete med fritidshemspedagog, lärare och övrig personal på skolan.

KVALIFIKATIONER
Vi vill att du som söker är engagerad, målinriktad och har ett positivt förhållningssätt.
Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med elever och vårdnadshavare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Elevassistent lågstadie

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Fårösundsskolan är en nyrenoverad skola med bra förutsättningar att bedriva undervisning utifrån de digitaliserings... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Fårösundsskolan är en nyrenoverad skola med bra förutsättningar att bedriva undervisning utifrån de digitaliseringsmål som finns i styrdokumenten. Skolan har en trygg och kompetent personalgrupp som kollegialt stöttar och hjälper varandra. På skolan finns i dagsläget 130 elever från förskola till årskurs 8.

Skolans omgivningar ger mycket bra förutsättningar till att bedriva delar av undervisningen utomhus. Inom gångavstånd har vi tillgång till badhus och fullstor idrottshall,

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer arbeta i en lågstadieklass och stödja en elev och vara en trygghet på raster och på lektioner. Du kommer också jobba med elevens kunskapsinhämtning och med eleven enskilt så som i grupp. Du följer även med eleven till fritids och är ett stöd där.

KVALIFIKATIONER
Du ska ha jobbat i skola och på fritids. Du bör ha någon form av pedagogisk utbildning och utbildning och har arbetat med liknande uppdrag tidigare är det meriterande.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Elevassistent

Ansök    Sep 23    Region Gotland, Lövsta    Elevassistent
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Lövsta Resursenhet är en skola för elever med förstärkt särskilt stöd. Vi tar emot elever från alla Gotlands Grunds... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Lövsta Resursenhet är en skola för elever med förstärkt särskilt stöd. Vi tar emot elever från alla Gotlands Grundskolor och Särskolan. Vi har en hög personaltäthet och mycket individuell undervisning.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som med energi och glädje vill vara delaktig i vår verksamhet. Du har erfarenhet av att arbeta med elever som behöver extra stöd. Som elevassistent underlättar du tillvaron och stöttar våra elever i deras utveckling.
Tillsammans med kollegor är du med och skapar en strukturerad och god pedagogisk miljö på skolan. Du verkar för en helhetssyn på undervisningen där lärande, utveckling och omsorg finns under hela skoldagen. En god samverkan med vårdnadshavare ser du som en självklarhet för att nå måluppfyllelsen.


KVALIFIKATIONER
Som sökande ska du helst ha en barnskötarutbildning eller annan lämplig gymnasial utbildning. Eleverna som du kommer arbeta med behöver struktur och som pedagog har du en god förmåga att bemöta och skapa en god relation till eleverna och deras föräldrar. Du har ett strukturerat arbetssätt, är engagerad samt har en god samarbetsförmåga. Du ska ha erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Om du arbetat med målgruppen är det ett stort plus


ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Elevassistent

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Romaskolan är en F- 9 skola som ligger drygt en mil från Visby med tillgång till fina grönområden. Skolan har ca 30... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Romaskolan är en F- 9 skola som ligger drygt en mil från Visby med tillgång till fina grönområden. Skolan har ca 300 elever.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer som elevassistent att arbeta på lågstadiet. Ditt uppdrag kommer att ha extra ansvar för att stödja en enskild elev. Du arbetar i ett nära samarbete med klassläraren och specialpedagog där ni tillsammans formar, genomför och följer upp undervisningen.

Utifrån din kunskap om vad som underlättar lärandet för eleven bidrar du med stöd och lösningar.
På eftermiddagstid följer du de dagar eleven har fritids med och stöttar eleven för att tillsammans med fritidspersonal erbjuda eleven utvecklande och stimulerande aktiviteter.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet att arbeta som elevassistent eller som socialpedagog. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet och ansvarstagande. Du ska vara en vuxen förebild, trygg och tillitsskapande. Du behöver ha erfarenhet av arbete med barn med särskilda behov. Din kunskap kring lågaffektivt bemötande. Att samarbeta med vårdnadshavare och annan personal är inga som helst problem för dig då vi tror att du är lösningsfokuserad och drivs av ett positivt förhållningssätt.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Elevassistent

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Välkommen till en skola på landet med fina, natursköna områden. I Fole skola har vi förskola, förskoleklass, grunds... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Välkommen till en skola på landet med fina, natursköna områden. I Fole skola har vi förskola, förskoleklass, grundskola skolår 1-6 och fritidshem. Vårt upptagningsområde är i första hand socknarna Fole, Hejnum, Bäl, Lokrume, Gothem, Källunge och Vallstena.

Vi har ca 130 elever. Vi har ett tätt samarbete med förskolorna i området där den ena förskolan, Klangstenen, ligger i samma byggnad. Skolan är belägen med fantastisk natur in på knuten som utnyttjas i den dagliga verksamheten.

Fole skolas vision är: Skolan där alla vågar ta hand om varandra, göra sitt bästa och tänka nytt.

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en elevassistent till mellanstadiet. vi behöver en elevassistent som både kan stödja elev med diabetes och vara en extra vuxen i klassrummet för de andra eleverna i klassen.

Som elevassistent kommer du följa och stötta elev/grupp i skolarbete under lektionstid och raster. I din roll kommer det personliga samspelet att vara ett av dina viktigaste verktyg, både för att hjälpa och för att motivera. Du kommer utgå från elevens behov och förutsättningar, därför är det viktigt att du har ett engagemang och intresse för elevers lärande och sociala utveckling.

Uppdraget innebär att stödja elev med diabetes och tillsammans med lärare och övrig personal för att skapa förutsättningar för lärande och social utveckling på individ- och gruppnivå.
Det kan finnas möjlighet att arbetat på fritidshemmet innan eller efter skoldagen.

KVALIFIKATIONER
Vi ser gärna att du har någon form av pedagogisk utbildning, men din personliga lämplighet är det viktigaste. Det är önskvärt att du har erfarenhet av och kunskap om diabetes. Om du inte har det är det viktigt att du har intresset och viljan att lära dig om diabetes.

För oss är det viktigt att du har ett tydligt ledarskap och förmåga att skapa en trygg inlärningsmiljö som präglas av studiero och lust till lärande. Du har förståelse för uppdraget och goda relationer till kollegor, elever och deras vårdnadshavare.

Erfarenhet av liknande uppdrag är önskvärt, antingen från skola, personlig assistans eller arbete med barn i behov av särskilt stöd. Har du dessutom ett glatt humör och humor kan du vara den vi söker.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten. Visa mindre

Elevassistent

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Terra Novaskolan är en F-6 skola med ca 200 elever. På skolan finns ett fritidshem med tre avdelningar. Vi har till... Visa mer
Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Terra Novaskolan är en F-6 skola med ca 200 elever. På skolan finns ett fritidshem med tre avdelningar. Vi har tillgång till en stor skolgård, fotbollsplaner och en skolskog. Skolan har eget tillagningskök och egen idrottshall. De äldre eleverna har slöjd och idrott på Gråboskolan. Samarbete förekommer även med Södervärnsskolan. På Terra Novaskolan arbetar ett glatt gäng med behöriga lärare, fritidspedagoger och assistenter. Välkommen att bli en av oss.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet består i att följa, vägleda och stödja elever under fritidstid och delvis under skoltid. Du hjälper eleverna med förberedelser inför aktiviteter. Du deltar och stödjer dem under aktiviteter.
Du kommer att arbeta nära fritidspersonal och lärare och ha kontakt med elevernas vårdnadshavare.

KVALIFIKATIONER
VI söker dig som vill arbeta med elevstödjande arbete. Du är aktiv, kan sätta gränser och ställa rimliga krav på eleverna utifrån ålder och mognad. Du arbetar mycket nära enskilda elever. Meriterande är om du är insatt i att arbeta med ett lågaffektivt förhållningssätt.


ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre